Sikkerhet

Erklæring om brukerens sikkerhetsansvar for alle Parker-produkter 

                        ADVARSEL – BRUKERENS ANSVAR

 

MANGELFULLT ELLER FEIL UTVALG ELLER FEIL BRUK AV PRODUKTENE SOM ER BESKREVET HER ELLER TILHØRENDE ENHETER, KAN FORÅRSAKE DØD, PERSONSKADE OG SKADE PÅ EIENDOM.

         Dette dokumentet og annen informasjon fra Parker-Hannifin-selskapet, deres datterselskaper og autoriserte distributører gir produkt- eller systemvalg for ytterligere undersøkelser av brukere som har teknisk ekspertise.

-          Brukeren er gjennom sin egen analyse og testing alene ansvarlig for å gjøre det endelige valget av system og komponenter, og sikre at all ytelse, holdbarhet, vedlikehold, sikkerhet og varselkrav for bruken ivaretas.  Brukeren må analysere alle aspekter ved applikasjonen, følge gjeldende bransjestandarder og følge den informasjonen som gjelder for produktet i den aktuelle produktkatalogen og i alt annet materiale som leveres fra Parker eller deres datterselskaper eller autoriserte distributører.

-          I den graden Parker eller datterselskapene eller de autoriserte distributørene leverer komponent- eller systemvalg basert på data eller spesifikasjoner som er gitt av brukeren, er brukeren ansvarlig for å avgjøre om slike data og spesifikasjoner er riktige og tilstrekkelige for alle bruksområder og rimelig overskuelig bruk av komponentene eller systemene.

Klikk her for å vise sikkerhetsinformasjonen for spesifikke Parker-produkter