Bezpecnost

Uživatelské prohlášení o odpovědnosti, platící pro veškeré produkty Parker.

 

                        Varování – odpovědnost uživatele

 

 

Selhání či nevhodný výběr nebo užití produktů zde popsaných či příbuzných produktů může způsobit smrt, úraz a škodu na majetku.

 

-           Tento dokument a ostatní informace od společnosti Parker Hannifin a jejích dceřiných společností a autorizovaných distributorů, umožňují volbu produktů a systémů pro další výzkum uživatelů s technickou kvalifikací.

 

-           Uživatel je svými vlastními analýzami a testy výhradně odpovědný za finální výběr systémů a komponent a zaručuje se za splnění výkonu, výdrže, údržby, bezpečnosti a výstražných požadavků aplikace. Uživatel musí analyzovat veškeré aspekty, řídit se platnými normami a údaji týkajících se daného produktu v aktuálním produktovém katalogu a jakýchkoli jiných materiálů poskytovaných společností Parker a jejími dceřinými společnostmi a distributory.

 

-           Protože Parker nabízí spolu s dceřinými společnostmi a autorizovanými distributory komponenty a volby systémů založené na datech či specifikacích poskytnutých uživatelem, je uživatel odpovědný za rozhodnutí, že jsou taková data a specifikace vhodná a adekvátní pro veškeré aplikace a předvídatelné použití komponent a systémů.

 

 

Klikněte zde pro zobrazení Bezpečnostních informací pro konkrétní produkty Parker