Integritet och etik

Vårt integritetsengagemang

Vårt företag har en integritet som vilar på en solid grund. Från Arthur Parkers entusiasm för ”rättvisa metoder” till våra värden som gör att vi agerar med ärlighet och visar respekt, bygger vår tradition på ett engagemang att behandla alla rättvist och med hänsyn. Vårt etiska engagemang är inte bara en viktig tradition, vi vet också att det är det rätta att göra och att det gynnar våra affärer. Vinna med integritet och våra internationella regler för affärsagerande speglar vårt engagemang att verka över hela världen på ett sätt som är respektfullt, etiskt och vägleds av karaktär, oavsett om vi samverkar med våra kunder, våra partners eller med varandra.

  • Vinna med integritet

    Vinna med integritet speglar vårt fortsatta engagemang att bevara vårt goda rykte och skydda vår finansiella styrka. Vinna med integritet visar att vårt dagliga arbete och vår verksamhet gynnar intelligent risktagande och jämn tillväxt. Dessa åtgärder som vägleds av karaktär och goda egenskaper fortsätter att stärka våra etiska traditioner och vägleda oss i hantereringen av verksamheten med integritet när vi fullföljer vårt uppdrag att lösa världens största tekniska utmaningar.


    Klicka på bilden för att kunna läsa Vinna med integritetet på andra språk.

  • Internationella regler för affärsagerande

    Våra internationella regler för affärsagerande styr beteendet, besluten och åtgärderna hos våra anställda på ett sätt som är förenligt med våra företagsvärden. Reglerna hjälper vår personal att alltid göra det rätta och följa spelreglerna var vi än är verksamma i världen.


    Klicka på bilden för att kunna läsa Internationella regler för affärsagerande på andra språk.