Rehellisyys ja eettisyys

Sitoumus rehellisyyteen

Yrityksemme perustana on rehellisyys. Arthur Parkerin reilun liiketoiminnan periaatteesta lähtien olemme aina toimineet rehellisesti ja kunnioittavasti. Toimintamme perustuukin siihen, että kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti ja huomaavaisesti. Eettisyys ei kuitenkaan ole vain toimintamme ydin. Tiedämme sen olevan myös oikein ja hyväksi liiketoiminnalle. Reilu voittaminen ja globaalit liiketoiminnan menettelytavat kuvastavat sitoumustamme toimia ympäri maailmaa kunnioittavasti, eettisesti ja esimerkillisesti toimimmepa sitten asiakkaiden, kumppaneiden tai toistemme kanssa.

  • Reilu voittaminen

    Reilu voittaminen kuvastaa jatkuvaa sitoumustamme ylläpitää yhtiön mainetta ja suojata sen taloudellisia voimavaroja. Reilu voittaminen kertoo siitä, että päivittäinen työmme ja toimintamme edistää älykästä riskinottoa ja harkittua kasvua. Kun tämä toiminta perustetaan esimerkillisyyteen ja hyveellisyyteen, se voimistaa eettistä perintöämme ja ohjaa meitä rehelliseen liiketoimintaan samalla kun pyrimme ratkaisemaan maailman merkittävimpiä teknisiä haasteita.


    Voit tutustua Reiluun voittamiseen muilla kielillä napsauttamalla kuvaa.

  • Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

    Globaalit liiketoiminnan menettelytavat ohjaavat työntekijöidemme toimintaa, päätöksiä ja tekoja yrityksen arvojen mukaisesti. Menettelytapojen perusteella osaamme toimia oikein ja sääntöjen mukaisesti missä päin maailmaa sitten olemmekaan.


    Voit tutustua globaaleihin liiketoiminnan menettelytapoihin muilla kielillä napsauttamalla kuvaa.