Vår företagskultur

Parkers företagskultur återspeglas i de kärnvärden som vi strävar efter: en vinnande kultur, hängivna medarbetare, uppskattade kunder och engagerat ledarskap.

Parker har med tiden fostrat en kultur som framhåller ett engagemang för framgång och integritet, samt en speciell hänsyn till våra kunders bästa. Parkers fortsatta framgång när det gäller att tillgodose behoven hos kunder, leverantörer, personal, aktieägare och allmänhet är beroende av varje medarbetares fullständiga engagemang. På grund av vår höga etiska standard är namnet Parker känt över hela världen som en god världsmedborgare och en symbol för kvalitet inom rörelse- och styrprodukter.

 • Våra värden

  Vi arbetar för att erbjuda en arbetsmiljö som är resultatorienterad och värdedriven och där de anställda har inflytande och alla har samma möjligheter till lärande och personlig utveckling.

 • Mångfald och inkludering

  Mångfald är inte bara en del av vår rika historia eller nuvarande kultur, det är även en central aspekt i våra långsiktiga mål och framtidsplaner. Mångfald och inkludering är avgörande för att skapa en respektfull arbetsplats där alla medarbetare har inflytande och möjlighet att växa och utvecklas, och uppskattas för sina bidrag till företaget.

 • Parkers norska försäljningsbolag organiserar välgörenhetsteam till cykelrunda för att stödja det lokala samhället

  Anställda vid Parkers norska försäljningsbolag organiserade nyligen ett välgörenhetsteam som deltog i en lokal cykelrunda som hjälpte till att samla in pengar till nödställda personer i regionen.

 • Parker Hannifin-stiftelsen

  Genom Parkerstiftelsen utökas Parkers personals goda vilja med gåvor och donationer som gynnar människorna i det lokala samhället runtomkring oss.