ติดต่อ Parker

ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร ?

ติดต่อโดยตรง

Sales Division representative

PARKER HANNIFIN JAPAN LTD
TOKYO FRONT TERRACE 16F
2-3-14 HIGASHISHINAGAWA
SHINAGAWA KU
TOKYO
JAPAN
140-0002
Ph: +81-3-6365-4020

เชื่อมต่อกับเรา