ติดต่อ Parker

ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร ?

ติดต่อโดยตรง

Parker Hannifin Italy s.r.l.
Sales Company Italy
Via Caboto 1, Corsico
Corsico (Milano)
Italy
20094
Ph: 0039 02 451921
parker.italy@parker.com

เชื่อมต่อกับเรา