Engagerade medarbetare

Parker har lockat några av de mest drivna och begåvade medarbetarna från hela världen som bygger djupa, meningsfulla relationer när de samarbetar för att utveckla sin del av verksamheten.

Karriärvägar

Det krävs ett starkt och sammansvetsat team för att lösa världens största tekniska utmaningar, så vi letar alltid efter de främsta talangerna inom samtliga yrkesdiscipliner.

En karriär hos Parker erbjuder oändliga utvecklingsmöjligheter, både yrkesmässigt och personligt. Du får arbeta tillsammans med världens skarpaste hjärnor, hjälpa till att utveckla innovativa tekniker och produkter samt bidra till företagets mål att lösa världens största tekniska utmaningar.

Vi har lyckats anställa branschens främsta talanger genom att inrikta vårt rekryteringsarbete på individen, inte på arbetsbeskrivningen. Om du är en nyfiken tänkare med lysande idéer och en önskan om att lyckas, kommer vi att hitta den perfekta platsen för dig i vårt team.

 • På Parker behärskar vi tekniker inom olika discipliner, som hydraulik, pneumatik, processkontroll med mera. Från ren forskning och utveckling till kvalitetskontroll och processteknik – vi erbjuder många olika möjligheter som omfattar den övergripande tekniska funktionen.

 • Försäljning

  Våra försäljningsteam kombinerar förstklassigt affärsmannaskap med en stark teknisk expertis. De kan rekommendera system och lösningar som ger våra kunder exakt det de behöver.

 • Supply Chain

  En del av vår framgång beror på vår förmåga att hantera ett komplext nätverk av leverantörer och kunder och att uppfylla deras behov på ett effektivt och snabbt sätt. Från aktiviteter som rör leverantörshantering till lageroptimeringen – våra team inom Supply Chain är delaktiga i varje steg av produktens livscykel, från utformning till leverans till kund.

 • Verksamhetsstyrning

  Att säkerställa att alla produktionsanläggningar fungerar på bästa möjliga sätt och är i linje med kundernas behov utgör det gemensamma ansvaret för en grupp specialister inom flera områden. Tillsammans kan de förutse och förstå hur en liten förändring i kedjan kan påverka verksamheten som helhet. Genom att utnyttja sin expertis inom hälsa, säkerhet och miljö, kvalitetssäkring eller Lean-produktion bidrar de dagligen till Parkers framgångar.

 • Tillverkning är kärnan i allt vi gör och de medarbetare som tillverkar våra produkter bidrar till Parkers världsomspännande goda rykte. Att kontinuerligt förbättra våra produkter och processer är en del av vårt tankesätt.

 • Från marknadsinformation till produktmarknadsföring, inklusive kommunikation, design och digital marknadsföring – våra marknadsföringsteam ansvarar för att marknadsföra Parkers varumärke och våra produkter och tjänster via olika kommunikationskanaler (webbplatser, bloggar, sociala nätverk, press osv.).

 • Beslut baseras på siffror och analys av fakta. De är centrala för förvaltningen av hela organisationen och stödjer vårt totala resultat. Vår vision är att säkerställa en långsiktig, lönsam tillväxt för organisationen genom intern tillväxt och förvärv. Vi behöver medarbetare inom finans som främjar vår strategi.

 • Den IT-personal som arbetar på Parker spelar en avgörande roll för vår resa mot digitalisering. De stöder även vår dagliga verksamhet genom att ge support till tusentals användare som är spridda över hela världen. Att tillhandahålla infrastruktur och system för att stödja och skydda verksamheten är det som håller vårt IT-team motiverat.

 • HR bidrar till att definiera den övergripande strategin och är delaktiga i alla program som stödjer förverkligandet av den. Som HR-medarbetare förväntas du hitta nya talanger och utveckla medarbetare.

 • Prissättning

  Vårt globala prissättningsteam hjälper oss att göra fler affärer till priser som är rättvisa, lönsamma och differentierade. Prissättningen har en stor effekt på företagets tillväxt och lönsamhet. Genom att välja att aktivt hantera priset utnyttjar Parker fördelarna, samtidigt som riskerna minimeras.

Parker gör skillnad

Vår globala framgång bygger på en enkel ekvation: kompetenta medarbetare som arbetar i en positiv miljö bidrar med innovativa idéer och lösningar.

En Parker-medarbetare påverkar världen på ett positiv sätt, och i gengäld försöker vi att ha en positiv inverkan på våra medarbetares liv. Vi gör detta genom att skapa engagerande och stöttande arbetsmiljöer, uppmuntra medarbetarna och teamen till kontinuerlig utbildning och kunskapsutveckling och erbjuda unika möjligheter till avancemang i ett internationellt företag.

Det som hjälper oss att verkligen skilja oss från mängden är våra effektiva team ...

 • Våra värderingar och vårt syfte

  Det är viktigt för Parker att erbjuda en engagerande, resultatinriktad och värdestark arbetsmiljö som uppmuntrar till lärande och personlig utveckling.

 • Våra utvecklingsmöjligheter

  Vi tror starkt på livslångt lärande och vi är redo att investera i våra medarbetares utveckling. Våra medarbetare ges möjlighet att ta ansvar för och påverka sin egen kompetensutveckling och att hitta nya karriärmöjligheter.

 • Mångfald och Inkludering

  Vi verkar i en stor och sammanlänkad region där mångfald är viktigt. Vi är övertygade om att mångfald ger oss många fördelar.

 • Innovation

  Våra medarbetare söker nya vägar att förnya och ser alltid ett stort antal tekniska utmaningar som ännu inte har lösts och som kan göra en meningsfull skillnad i människors liv.

 • Hållbarhet

  Att skapa en positiv effekt i människors liv och minimera deras påverkan på vår planet är det mest betydande resultatet av Parkers initiativ för socialt ansvar.

 • Optional section for countries who have win an employer awards and would like to promote it.

Studenter & Nyutexaminerade akademiker

Vi vill hjälpa dig att bli en del av vår nästa generation av ledare, entreprenörer och ingenjörer. Nya generationer är avgörande för vår framtid och vi är övertygade om att en miljö med mångfald bidrar till att utveckla både vår affär och effektivitet.

Genom att starta din karriär på Parker med en kombination av utbildning inom olika funktioner, tekniker och ledarskap samt praktiska erfarenheter, kommer du att utforska nya sätt att arbeta tillsammans med dina kollegor. Du får möjlighet att fatta beslut, samtidigt som du får stöd av erfarna ledare som vägleder och coachar dig. Du arbetar i mångkulturella team, utökar ditt nätverk och växer både på det personliga och yrkesmässiga planet.

Eftersom vi är ett globalt företag kan din karriärsresa omfatta flera roller och om du är intresserad finns det stora möjligheter till internationella uppdrag och tjänster. För att bli framgångsrik på Parker krävs det engagemang och en konstant önskan att lära sig nya saker och utvecklas. Vi söker begåvade, motiverade personer som har den ödmjukhet som krävs för att lyckas som del av ett team. Om du har lysande idéer om hur du kan påverka människors liv och vår planet på ett positivt sätt - då kan du hjälpa oss att lösa våra kunders utmaningar genom att samarbeta och besvara de frågor som aldrig tidigare ställts.
Parkers praktikanter får värdefulla erfarenheter och ges meningsfulla arbetsuppgifter, mätbara mål och feedback på sina prestationer för att kunna utvecklas och lyckas både i nuvarande och framtida roller.
Internship
Ta första steget mot din framtid hos Parker. En lärlingsplats hos oss ger dig en bra kombination av utbildning på arbetsplatsen, praktiska ansvarsområden och studier för att göra dig till en värdefull medarbetare i vår verksamhet.
Apprenticeship
Genom att starta din karriär hos Parker utvecklas du genom flera funktionella, tekniska eller ledarskapsbaserade utbildningar och får även uppleva nya sätt att arbeta med dina kollegor i en mångkulturell miljö. Vi erbjuder dig möjligheten att utveckla din kompetens och tillämpa dina kunskaper genom en första arbetslivserfarenhet.
Graduates caps
Hur omsätter du den teori du nyss lärt dig i praktiken? Vi samarbetar med olika universitet runt om i världen. När du deltar i ett program som kombinerar undervisning och arbete hos oss drar du nytta av kvalificerade och erkända utbildningar, samtidigt som du ingår i olika projekt och initiativ för att lösa verkliga affärsutmaningar.
Dual studies