Leda med syfte under COVID-19-pandemin

Leading with Purpose

As a trusted partner, Parker’s team members work alongside customers to enable technology breakthroughs that change the world for the better.

Learn about Parker’s new purpose statement.

Globalt och lokalt

Parker har varit verksamma i Sverige i nästan 40 år och tillhandahållit kvalitetstjänster och produkter till svenska OEM-kunder och andra företag genom ett stark och professionellt distributörsnätverk och sina teknologicenter. Parker Hannifin är en global Fortune 250-ledare inom rörelse- och styrteknik. Under 100 år har företaget hjälpt sina kunder till framgång inom många olika mobila och industriella användningsområden. Mer information finns på www.parker.com eller @parkerhannifin.
Parker har varit verksamma i nästan 40 år i Sverige och tillhandahållit kvalitetstjänster och -produkter till sina svenska OEM-kunder och till andra företag genom sina starka, professionella distributörsnätverk och teknologicenter. Vi erbjuder ett bredare urval av produkter än någon annan tillverkare för att möta sina kunders behov inom rörelse och styrteknik. Som stöd för detta val, har vi vår expertis inom nio olika huvudtekniker: hydraulik, pneumatik, elektromekanik, filtrering, processkontroll, vätska och gas kontroll, försegling och avskärmning, klimatkontroll och flygindustri.
parker-sverige
På Parker tror vi på partnerskap med våra kunder så att vi kan erbjuda lösningar som hjälper till att uppnå högre produktivitet och effektivitet genom att konstruera och tillverka de bästa systemen för kunden. Genom att vara problemlösare för oss i Parker Sverige kan vi hjälpa till att designa och tillverka de bästa systemen för och tillsammans med våra kunder. Det gör vi genom att ha en bred kunskap om våra kunders applikationer och utrustning för olika miljöer. Det innebär att studera kundtillämpningar för att utveckla nya och bättre sätt att skapa värde. Parker erbjuder ett bredare urval av produkter än någon annan tillverkare för att möta sina kunders behov inom rörelse och styrteknik. Som stöd för detta val, har vi vår expertis inom nio olika huvudtekniker: hydraulik, pneumatik, elektromekanik, filtrering, processkontroll, vätska och gas kontroll, försegling och avskärmning, klimatkontroll och flygindustri. Parker är inte bara en produktleverantör utan erbjuder även mervärdestjänster för att hjälpa sina kunder att spara tid och pengar.
kunden-ii-fokus
development
Även om COVID-19 har inneburit betydande utmaningar under verksamhetsåret 2020 har Parker fortsatt de pågående förändringarna enligt vår Win Strategy för att kunna leverera ett starkt finansiellt resultat och värde för aktieägarna, vilket pekar på flexibilitet och en stark framtid.

Vår historia

Historien om vårt stora företag är en intressant redogörelse för omvandlingen av teknik under en period på nästan 100 år. Parker grundades 1917, utvecklingen av Parker Appliance Company i Parker Hannifin Corporation illustrerar ett arv av innovation. Vi tror att vår framtida tillväxt är säkrad genom att hedra Parkers tradition av kompetens.

Läs broschyren om Parkers historia. 

Vårt distributionsnätverk

Med ett brett distributionsnätverk i Sverige, kan du vara säker på att en återförsäljare av Parkers produkter inte är långt borta för att ge dig teknisk support, svara på dina behov och hjälpa dig med reparation och underhåll.
ParkerStore erbjuder professionell service och ett brett utbud av kvalitetsprodukter från Parker inom rörelse- och styrteknik, t ex hydraulik, ledningskomponenter, filter och pneumatik. I butiken finns ett lokalt anpassat sortiment och vår personal har ett högt tekniskt kunnande.
ParkerStore
Visste du att vi även erbjuder service på plats? När en slang går sönder och du inte kan komma till oss, kan vi komma till dig. ParkerStore HOSEDOCTOR är en mobil hydraulikverkstad utrustad med slang, koppling och tillbehör för att du ska komma igång igen på kortast möjliga tid. En trasig slang kostar både tid och pengar. Undvik långa driftstopp!
hosedoctor
Ett driftstopp i ett projekt ute hos en kund kan få stora konsekvenser både för tidplan och kostnad. Med Parker Onsite Solutions har du tillgång till det du behöver på plats. Containern utrustas och förses med lager anpassat efter projektets behov. Du byter slangar och komponenter när du behöver och slipper långa driftstopp.
onsite-container

Hållbarhet

Med en bred portfölj inom rörelse- och kontrollteknik, engagerade medarbetare över hela världen och långsiktiga partnerskap har Parker den lyckosamma rollen att kunna underlätta tillvaron för många och göra världen till en bättre plats. Att hantera dessa möjligheter är mer än en ambition, det är därför vi finns. Möjligheten att hjälpa medarbetarna utvecklas, skydda miljön och främja lokala samhällen ses som ett viktigt mått på hur företaget lyckas.

Den senaste hållbarhetsrapporten handlar om unika lokala initiativ som bidrar till starkare samhällen, bevarar resurserna och har en positiv miljöpåverkan på lokal nivå och visar hur medarbetare över hela världen bidrar till Parkers mål: Möjliggöra tekniska genombrott som bidrar till en bättre framtid.

Läs Parker Hannifins globala hållbarhetsrapport 2020.

Läs Parker Hannifin ABs hållbarhetsredovisning 2020.

Läs Parker Hannifin Manufacturing Sweden ABs hållbarhetsredovisning 2020.

Socialt Ansvar

Att införa hållbara arbetsmetoder inom all verksamhet i en global organisation är en komplex utmaning, men också en meningsfull möjlighet att positivt påverka medarbetarnas liv, miljön och de samhället Parker kallar hem.
Genom att etablera högpresterande team och driva en ägarkultur gör våra engagerade medarbetare betydande förbättringar inom säkerhet, kvalitet, kostnad och punktliga leveranser. Man bygger också på ett rikt arv av socialt ansvar genom ideellt arbete och välgörenhet för att bidra till behoven i de lokala samhällena.
Parker undersöker nya metoder att bevara resurserna och skydda miljön med hjälp av expanderande återvinningsprogram och nya sätt att använda miljövänliga material för att optimera tillverkningsprocessen och minska behovet av energi, vatten och råmaterial.
Parkers teknik finns i och på nästan allt som rör sig. Strävan att förbättra under produktens hela livstid och konstruera system som fungerar optimalt utgör meningsfulla möjligheter att skapa värde för kunderna samtidigt som man minimerar miljöpåverkan.

Våra uppförandekoder

Vi på Parker förstår att vår framgång inte bara beror på kvalitetsprodukter, utan även på en förstklassig kundupplevelse, affärsintegritet, efterlevnad och ansvarsfullt agerande. Vi förväntar oss inte bara att våra medarbetare följer dessa principer utan även även våra distributörer.

Parker Globala affäretiska regler anger icke förhandlingsbara förväntningar på våra beteenden, beslut och åtgärder. Reglerna defnierar hur vi införlivar integritet, etik, respekt och rättvisa i vår dagliga affärsverksamhet.

Parkers affärsfilosofi är att vi endast ska vinna uppdrag baserat på våra meriter och våra produkters, tjänster och medarbetares integritet. Vi tolererar eller främjar inte olagliga eller korrupta affärsmetoder och vi förväntar oss detsamma av våra distributörer.

Parkers framgångar är resultatet av att vi har byggt en kultur som gör mer än att bara följa lagstifningen. Det handlar om att agera med integritet varje dag och i all affärsverksamhet.

Parker Hannifin jobbar sedan länge aktivt tillsammans med leverantörskedjan. Vår övergripande status finner du i CMRT - Parker Hannifin.

Villkor

Klicka på länkarna för att ta del av våra villkor.

Kontakt

Parker Hannifin AB
Sales Company Sweden
Almenäsvägen 20
501 78 Borås
Sweden