Parker v České republice a na Slovensku

Abychom dokázali plnit potřeby našich zákazníků v oboru řízení pohybu, disponujeme nejširší řadou výrobků. Firma je technologicky členěna do několika skupin: hydraulika, automatizace, filtrace, těsnění, letectví a kosmonautika, řízení procesů a manipulace s kapalinami a plyny.

Vedení s posláním

Jako důvěryhodný partner spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom umožnili technologické průlomy, které mění svět k lepšímu.

Zjistěte více o poslání společnosti Parker

Vedení s posláním

Naše poslání

Parker definoval svůj jedinečný přínos pro svět prostřednictvím nového prohlášení o svém poslání: Umožňujeme průlomové technické inovace, které vedou k lepší budoucnosti. Jako globální leader v technologiích pro řízení pohybu hraje Parker klíčovou roli v aplikacích, které mají pozitivní dopad na svět.

Výroční zpráva

Parker Hannifin, patřící do Fortune 250, je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů pro řízení pohybu. Již více než 100 let zajišťuje společnost úspěch svých zákazníků na široké škále diverzifikovaných průmyslových a leteckých trhů. Inženýrské odborné znalosti společnosti Parker a široká škála klíčových technologií jedinečně předurčují společnost k tomu, aby pomáhala řešit největší světové technické výzvy.

Zpráva o udržitelnosti

Každý den naši vysoce angažovaní členové týmu podnikají kroky k vytvoření bezpečného pracoviště, ke zlepšení podnikání a posílení našich komunit. Ukazujeme také, jak je naše propojené portfolio pohybových a řídicích technologií zásadní pro vytvoření čistšího a udržitelnějšího světa.

Trvalá udržitelnost

Díky širokému portfoliu technologií pro řízení pohybu, zapojeným týmům pracujícím po celém světě a dlouhodobým partnerstvím se zákazníky je Parker připraven pomáhat zlepšovat životy mnoha lidí a dělat svět lepším místem. Řešení situací, které ovlivňují kvalitu života, je více než ambice. Schopnost pomáhat členům týmu prospívat, chránit životní prostředí a podporovat místní komunity je považována za klíčové měřítko úspěchu společnosti.
Nejnovější zpráva o udržitelnosti, která představuje jedinečné místní iniciativy, které pomáhají posilovat komunity, šetřit zdroje a mají pozitivní dopad na životní prostředí na místní úrovni, ukazuje, jak členové týmu po celém světě žijí posláním společnosti Parker: Umožňujeme průlomové technické inovace, které vedou k lepší budoucnosti.
Zpráva o udržitelnosti
Zakládáním vysoce výkonných týmů a řízením vlastnické kultury, členové týmu společnosti Parker významně zlepšují bezpečnost, kvalitu, náklady a včasné dodání. Staví také na bohatém dědictví sociální odpovědnosti prostřednictvím dobrovolnictví a charitativních aktivit, které pomáhají řešit potřeby místních komunit.
Lidé
Od rozšíření recyklačních programů a nalezení nových způsobů využití ekologických materiálů, až po optimalizaci výrobních procesů a snížení spotřeby energie, vody a surovin, Parker zkoumá nové metody, jak šetřit zdroje a pomáhat chránit životní prostředí.
Planeta
Technologie Parker lze najít všude tam, kde se něco hýbe. Řízení vylepšení v celém životním cyklu produktu a navrhování systémů tak, aby fungovaly ve špičkovém výkonu, představuje smysluplnou příležitost k vytvoření hodnoty pro zákazníky a zároveň minimalizaci dopadu na životní prostředí.
Planeta

Naše hodnoty

Parker se zavázal poskytovat členům týmu výkonné pracovní prostředí orientované na výsledky a hodnoty, které podporuje učení a osobní růst. Kreativita, inovace a osobní odpovědnost jsou základními prvky pro zlepšení efektivity společnosti Parker. Všem členům týmu je poskytován stejný respekt, jaký se od nich očekává, že budou sdílet se všemi zainteresovanými stranami společnosti Parker. Parker chápe, že zplnomocněná organizace orientovaná na výsledky vyniká v zapojování vysoce talentovaných lidí z různých prostředí a perspektiv. Respektování a přijímání těchto rozdílů posiluje pozici společnosti Parker jako světového lídra v oblasti pohybu a řízení.

Integrita a etika

Společnost Parker již dlouho chápe spojení mezi angažovanými lidmi, poskytuje prvotřídní zákaznickou zkušenost a vysokou finanční výkonnost. Firemní kultura založená na hodnotách je výraznou konkurenční výhodou a členové týmu neúnavně pracují na tom, aby ji chránili a využívali k dosažení trvalého a ziskového růstu.
Náš Globální kodex obchodního jednání slouží k vedení chování, rozhodování a jednání našich zaměstnanců v souladu s hodnotami naší společnosti. Kodex pomáhá našim lidem dělat správné věci a hrát podle pravidel, ať už působíme kdekoli na světě.
Globální kodex obchodního jednání
Náš Kodex chování distributora stanoví minimální požadavky a očekávání pro dodržování zákonů a přijatelné obchodní chování pro všechny distributory společnosti Parker, bez ohledu na to, kde distributor sídlí nebo kde podniká.
Kodex chování distributora
Tento dokument otázek a odpovědí je doplňkem našeho Kodexu chování distributora. Jako distributor společnosti Parker má vaše chování dopad na společnost Parker a naši pověst. Tyto doplňující informace jsou poskytovány za účelem zvýšení podrobností a jasnosti Kodexu.
Kodex chování distributora: FAQ

Partnerství se zákazníky

Ve firmě Parker věříme ve vytváření partnerství s našimi zákazníky. Jedině tak jim můžeme poskytovat řešení, která napomohou dosažení vyšší produktivity a ziskovosti každého z nich. Klíčem je výroba těch nejlepších systémů dle jejich individuálních požadavků. To vyžaduje nejprve pochopení zákazníkových aplikací a poté nalezení nových a lepších způsobů, jak vytvářet skutečnou hodnotu. Díky tomuto přístupu jsme schopni s našimi produkty vytvářet takové systémy, které přináší úspory.

Distribuční síť

Díky rozsáhlé vlastní i distributorské síti dodáváme naše produkty a služby zákazníkům po celém světě. Maloobchodní síť prodejen ParkerStore je strategicky rozmístěna a neustále se rozrůstá. ParkerStore řeší i servisní zásahy přímo u zákazníků. Prostřednictvím servisních vozů je k dispozici rychlý a kompletní servis hydrauliky i hadicových montáží. Parker tak naplňuje svůj dlouhodobý cíl, být svým zákazníkům co nejblíže.

Distribuční síť je členěna do třech úrovní, podle kterých se liší i schopnost obsloužit zákazníka: autorizovaný, certifikovaný a premier distributor. Premier distributoři provozují prodejnu ParkerStore a mohou nabízet i další maloobchodní služby - mobilní servis Hose Doctor či „On Site“ kontejner.

Systémová řešení

Poskytujeme systémová řešení ve čtyřech klíčových segmentech: hydraulika, pneumatika, filtrace a chlazení. Pro prvovýrobce a exportéry zajištujeme komplexní přístup v aplikaci systémů od návrhu přes výrobu, odzkoušení, instalaci a zaškolení až po záruční i pozáruční servis. Systémy v našem pojetí představují především myšlenku, jak společně se zákazníkem zvolit nejvhodnější řešení vyhovující jeho požadavkům.

Naše společnost

Od součástky po celý systém, nabízíme kromě širokého portfolia výrobků i skutečné partnerství a společný přístup k řešení potřeb zákazníků.

Parker Hannifin je vedoucí světovou firmou v oblasti řízení pohybu a společně se svými zákazníky se podílí na zvyšování jejich produktivity a ziskovosti. Roční obrat přes 14 miliard USD, dlouholetá zkušenost od roku 1917 a více než 55 000 zaměstnanců v 50 zemích po celém světě jsou zárukou kvalitní práce a množství specializovaných řešení pro širokou řadu komerčních, mobilních, průmyslových a leteckých oborů.
Historie společnosti Parker je zajímavým popisem transformace technologie za období 100 let. Ohlédněte se za ní prostřednictvím našich brožur a videí, které vám přiblíží naše počátky, úspěchy a vývoj až k dnešním rozměrům naší společnosti.
Podívejte se na naše videa o technologiích, produktech a distribuční síti a zjistěte, jak vám naše řešení mohou pomoci zefektivnit vaši výrobu, vyřešit vaše potřeby a dosáhnout vyšší ziskovosti a produktivity. Nahlédněte také do historie společnosti Parker a sledujte její růst od založení až po současnost a její přínos společnosti.

Spolupráce

Kodex chování dodavatele společnosti Parker (Kodex) stanoví minimální požadavky a očekávání s ohledem na dodržování zákonů a přijatelné obchodní chování pro dodavatele společnosti Parker.

Informace pro investory

Společnost Parker v posledních letech využila strategického růstu a příležitostí daných tržními podmínkami a díky tvrdé práci a obětavosti všech zaměstnanců ve světě tak dosáhla silného finančního výsledku. Efektivní realizace Win strategie v budoucnu umožní společnosti Parker dosáhnout nejlepších finančních výsledků a dalšího úspěchu po dalších 100 let. Podívejte se na naše finanční zprávy, prezentace nebo webová vysílání a přesvědčte se sami.

Charitativní projekty

Jsme si vědomi společenské odpovědnosti a tak neváháme podporovat ty, kteří to potřebují, a to nejen v našem nejbližším okolí.
Pro Parker jsou důležité dobré vztahy nejen na pracovišti, ale také v místech, kde působíme. Proto se snažíme podpořit i místní komunity, kterým tak pomůžeme usnadnit jejich fungování. Díky naší finanční podpoře má týdenní stacionář Dobromysl pro osoby s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením nový minibus, který bude pomáhat převážet klienty. Minibus s naším přispěním zajistila společnost AB Help, která tyto minibusy zajišťuje pro neziskové organizace.
Stejným způsobem jsme přispěli na pořízení vozidla pro zařízení Klokánek na Praze 8, které zřizuje nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem Fond ohrožených dětí.
AB Help & Parker

Jako světová jednička v oblasti řízení a kontroly pohybu podporujeme hlavně ty, kterým není dána možnost plnohodnotného volného pohybu.

Management naší společnosti rozhodl pokračovat v každoroční podpoře Jedličkova ústavu a malou kapkou tak přispět k usnadnění integrace handicapovaných dětí do společnosti a finanční úspory hledat v jiných oblastech než je účelná pomoc. Jedná se o finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč firmě S-MOBIL s.r.o., která zajišťuje speciálně upravené automobily / mikrobusy pro Jedličkův ústav. Tyto vozy rozváží děti a mladé lidi se zdravotním postižením do škol či za kulturou.

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu (NSFJÚ), který byl založen s cílem shromáždit finanční prostředky, které by se mohly každoročně vyplácet formou stipendia studentům středních škol Jedličkova ústavu a školy (JÚŠ). Od roku 2009 navíc NSFJÚ nabízí stipendium mladému člověku se zdravotním postižením, který peníze využije pro přípravu na své povolání (studium, rekvalifikace).

Studenti středních škol „Jedličkova ústavu a školy“ jsou připravování na ukončení studia na speciální škole a přechod do prostředí běžných škol nebo běžného pracovního prostředí v několika tranzitních programech. Součástí těchto programů je také naučit je žádat si o finanční podporu formou stipendia a plnit podmínky těchto stipendií.

JÚŠ je příspěvková organizace města Prahy, a proto nemůže ze svého rozpočtu dávat peníze přímo studentům, byl založen tento nadační stipendijní fond a Parker Hannifin do něj přispěl částkou 50 tis. Kč.

Auta pro Jedličkův Ústav - Parker charita

Občanské sdružení Vividus Dynamis vzniklo pro potřeby vozíčkářského tenisu a podpory handicapovaných občanů v Praze a části ČR zhruba od Českomoravské vysočiny na západ. PARKER Hannifin coby titulární sponzor jednoho z turnajů Mistrovství ČR v tenisu na vozíku DOCUTEC Tour, poskytl finanční podporu ve výši 30 tis. Kč. Tyto finance jsou určeny primárně pro turnaj - jsou z nich hrazeny nezbytné náklady na akci a dále provoz občanského sdružení - tedy např. pro nákupy sportovních potřeb pro hráče (rakety, výplety, míče, oblečení, servis vozíků, atd.). Seriál DOCUTEC Tour se skládá ze 7 akcí - začíná většinou v Radnicích u Rokycan v srpnu, pokračuje turnajem v Kurdějově na Jižní Moravě (říjen-listopad) v únoru v Karviné, v dubnu v Praze na HAMRu, v červnu bývá seriál přesunut na Slovensko, první červencový víkend se hraje Prague PARKER Hannifin Cup v Praze 4 a seriál je ukončen v Bystřici pod Hostýnem, aby, většinou na mezinárodním turnaji ITF 3 v Brně (srpen) mohli být vyhlášeni mistři ČR ve dvouhře a ve čtyřhře.

Pražský turnaj, který se hraje nyní pod hlavičkou naší firmy, je prvním turnajem v tenisu na vozíku, který byl pořádán čistě pro české a později i slovenské hráče.

MČR v tenisu na vozíku - Parker charita
Parker přispěl darem na Konto Bariéry Nadace Charty 77. Ten bude použit na osobní asistenci pro lidi s handicapem. Pomůže jim s běžnými denními činnosti, které kvůli svému postižení sami nezvládnou – od hygieny a oblékání, přes vaření, cestování či jídlo až po přesun do postele. Osobní asistent je těmto lidem k ruce všude tam, kde ho potřebují: ať už je to doma, ve škole nebo při cestě na úřad.
Konto Bariéry
Pro Ligu vozíčkářů z Brna jsme společně dokázali zajistit finanční dar, kterým jsme podpořili hned několik sociálních služeb a projektů Ligy vozíčkářů a také nákladné provozní položky nebo náklady spojené s návrhem grafiky jarního Virtuálního benefičního běhu pro Ligu vozíčkářů. Díky finančnímu daru se Liga vozíčkářů přiblížila k dokončení sociálního projektu Klíč k samostatnosti, který motivuje a inspiruje osoby s fyzickým a kombinovaným postižením žít co nejvíce samostatný život.
Liga vozíčkářů
Nadace Jakuba Voráčka poskytuje přímou finanční podporu pro zlepšení situace a zkvalitnění života konkrétním pacientům s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Dar, který Parker nadaci věnoval, částečně pomohl s nákupem rehabilitačních přístrojů, k zajištění léku, který není hrazen zdravotní pojišťovnou, ale také k zajištění neurostimulátoru pro levou ruku i nohu pacientky. Část prostředků se použila i na úhradu speciálních brýlí pacientky.
Nadace Jakuba Voráčka
Jelikož sport a vůbec aktivity v dětském věku jsou velmi důležité pro vytváření hodnot a životního stylu v dospělosti, dlouhodobě spolupracujeme s organizací Alpinka a podporujeme ji formou věcných darů. Alpinka zajišťuje ozdravné a sportovní pobyty dětí v přírodě, ať už se jedná o lyžařské výcviky, školy v přírodě nebo cyklotábory.

V rámci lokální podpory poskytl chomutovský Parker finanční dar dvěma organizacím. Divize PHDE věnovala v boji proti covidové pandemii sponzorský dar Ústavu sociálních služeb U Dubu v Jirkově. Finanční dar využila organizace na nákup oxygenerátoru pro své klienty, kteří v důsledku prodělání onemocnění trpí dechovými obtížemi. Další organizací, které Parker pomohl, je ZŠ speciální Palachova, se kterou Parker spolupracuje již několik let. Podpora v rámci projektu „Auto pomáhá dětem“, jehož cílem bylo společně s dalšími firmami zakoupit pro školu nové auto Dacia Lodgy, které by sloužilo postiženým žákům, vyvrcholila slavnostním předáním vozidla poslední školní den 30. 6.
Finanční dar od Parker Chomutov
Nadace Parker Hannifin Foundation byla založena 29. ledna 1953 a zaměřuje se na podporu vzdělávacích institucí, organizací zdravotní péče a různých místních charitativních organizací. Nadace každý rok věnuje miliony dolarů organizacím, které mění životy zaměstnanců společnosti Parker a komunit, které nazýváme domovem.

Certifikáty

Jedním s charakteristických rysů společnosti Parker jsou kvalitní výrobky. Proto máme již dlouhou dobu zaveden systém řízení kvality dle mezinárodně platné normy ISO 9001. Jsme si také vědomi důležitosti péče o životní prostředí a proto naše závody splňují mezinárodní normu ISO 14001. Stejně tak dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců při práci, což potvrzuje certifikát systému řízení pro normy systému managementu bezpečnosti ISO 45001.
Mezinárodní sdružený certifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2015 pro Parker Hannifin Europa Sarl ve Švýcarsku a další související země včetně České republiky. Certifikát je dostupný pouze v anglickém jazyce.
Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. - Praha
Certifikáty ISO 14001, ISO 45001, politika EMS a HSMS a certifikáty ISO 9001, IATF 16949 a ISO 13485 pro divizi Prädifa (Prädifa Technology Division - Engineered Materials Group Europe).
Parker Hannifin s.r.o. - Sadská
Certifikáty ISO 9001, 14001, ISO 45001, AQAP 2110, ISO/TS 16949 a politika IMS pro lokaci v Chomutově.
Parker Hannifin Industrial s.r.o. - Chomutov

Obchodní dokumenty

Pro oboustranně úspěšný obchod a udržování partnerských vztahů s našimi zákazníky je nutné dodržovat určitá pravidla, a to od obou zúčastněných stran. Přečtěte si, jaké nabízíme záruky a jaké jsou naše prodejní i nákupní podmínky platné pro všechny pobočky Parker v České republice (Parker Hannfin Sales CEE s.r.o., Parker Hannifin s.r.o., Parker Hannifin Industrial s.r.o.).

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup i prodej platné pro všechny lokace Parker Hannifin v České republice.

Prodloužená záruka 1 + 4 roky od Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. na všechny průmyslové výrobky značky Parker vyráběné divizí Gas Separation and Filtration Division EMEA.

Kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.
Prosecká 851/64
Praha 9
190 00
Česká republika

Další lokace

Telefon  +420 284 083 111