Electromechanical and Drives Division North America

Electromechanical Division - North America Produkter

Electromechanical and Drives Division North America - Solutions
687362:SOLUTIONS

1

OEM-er og produsenter vender seg til Parker fordi de kjenner vår omfattende konstruksjonsekspertise innen bevegelsesystemer, systematisk prosjektledelsesprosess og global infrastruktur som sikrer at behovene deres dekkes. Parkers Electromechanical Automation Division er i stand til å løse mange forskjellige bruksbehov. Det kan spenne seg fra store verkstedsystemer til spesielle produkter som er spesialkonstruert til én kunde.

Gjennom mange års konstruksjon og produksjon av bevegelsessystemer har Parkers lag for konstruksjon av presisjons-bevegelsessystemer utviklet en samarbeids-utviklingssyklus og systematisk seks-trinns prosjektledelsesprosess som er ledende i bevegelsesbransjen. Parkers konstruerte løsninger omfatter luftlager, lineærmotor og pneumatikkteknologi med kompositt eller konvensjonelle materialer for å skape en total løsning.

Custom Engineering Group spesialiserer seg i systemer for servo- og trinnmotorkontroll. TGruppen integrerer også mange kontrollakser og forsterkere i kunde-spesifiserte pakker og leverer tilpasset programvare der det er behov. Parker har også lag som er spesialisert på motorer. De kan modifisere alle motorene våre til å passe enda bedre til kundens krav.

En komplett familie med motorprodukter

Vi tilbyr en komplett serie med motorprodukter som kan brukes til et bredt spekter av bruksområder. Parker Trilogys lineære motorer gir bransjeledende løsninger både for jernkjerneteknologier og jernfrie teknologier. Den komplette familien vår med servomotorer omfatter høymoment MPP-familien, SM-familien med jevn/høy treghet og den kostnadseffektive BE-familien. Parker Bayside tilbyr unike varianter av servomotorer slik som tannhjulsmotorer, settmotorer og motorer i rustfritt stål.Vi har også et stort utvalg av trinnmotorer som gir kostnadseffektive løsninger.
Endelig er vi i stand til å bygge mange typer tilpassede servomotorer.

En komplett familie med kranroboter

Parkers sju standard systemkonfigurasjoner er konstruert til å dekke de aller fleste kranrobotanvendelsene. Standardisering på disse konfigurasjonene har forenklet dimensjonering og utvalg, kortet ned ledetidene og redusert kostnadene. Ved å benytte disse forhåndskonstruerte systemene kan brukeren omdisponere knappe konstruksjonsressurser fra bevegelsessystemdesign til funksjonalitet i maskinen eller prosessen.

2

3

687362
687362