ติดต่อ

Parker Hannifin Italy S.r.l. – Sucursal En España
Calle Federico Chueca, 3 L
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Spain

โทรศัพท์  +34 902 330 001
แฟกซ์ +34 916 757 711