Life Science

Parkers integrerade lösningar och avancerade produktionsteknik gör oss till en värdefull partner för tillverkare av medicinsk utrustning såsom tillämpningar för hjärt- och kärlsjukdomar, patientvård och patientövervakning.

Läs mer

Våra marknader

Oavsett var du utvecklar, monterar, eller tillverkar, är Parker där för att hjälpa dig att förbättra din produktivitet och lönsamhet. Oavsett om du är OEM-tillverkare eller har behov av underhåll, reparation eller tillsyn kan du räkna med utmärkt service på mer än 280 platser genom 13 000 distributörer runt om i världen.

MOBILA APPLIKATIONER – Kunder inom anläggning, gruvdrift samt jord- och skogsbruk står inför vitt skilda utmaningar, men de har även gemensamma behov såsom att säkerställa personalens säkerhet, möta efterfrågan, förbättra produktiviteten, öka lönsamheten och följa miljölagstiftningen. Parker uppfyller alla dessa behov med innovativ teknik, produkter som utformats för att fungera i de tuffaste av miljöer och mobila reparationscenter för avlägsna platser.
TRANSPORT – Parker bidrar med att förbättra operatörens upplevelse samt att minska bränsleförbrukningen och utsläppen från traditionella bilar, lastbilar, båtar, tåg och flygplan. Parker bidrar också till utvecklingen av hybrid- och elbilar som drivs av förnybara energikällor. Parkers teknologi och globala närvaro främjar transporter över hela världen genom att möjliggöra agil utveckling av effektivare och säkrare lösningar som uppfyller även de strängaste kraven på tillförlitlighet.
OLJA OCH GAS – Oförutsägbara förhållanden, stränga regleringar och en föränderlig marknad är de stora utmaningar som olje- och gasindustrin står inför idag. Parker använder sina teknologier och expertis för att hantera kundernas mest komplexa problem och samarbetar med dem om allt från idé till färdig produkt för att tillhandahålla lösningar som överträffar både branschstandarder och förväntningar på prestanda.
UTRUSTNING FÖR INDUSTRIELL TILLVERKNING – Tillverkare av utrustning till bilindustrin, livsmedels- och dryckesindustrin samt metall- och gummi- och plastindustrin förlitar sig på Parkers tekniskt avancerade pneumatiska, hydrauliska och elektromekaniska lösningar för att lösa utmaningar med förutsägbarhet, repeterbarhet, krafttäthet och styrprecision som är så typiska för industriella tillämpningar och miljöer.
ENERGI – Stigande globalt energibehov driver efterfrågan på tillförlitliga, kostnadseffektiva och smarta lösningar utan driftavbrott med minimal miljöpåverkan. Parkers tekniska expertis och världsomspännande service- och supportnätverk gör det möjligt för oss att erbjuda våra partners i branschen tillståndsövervakning och förebyggande underhållslösningar för förnybara och icke-förnybara energitillämpningar som styrs av efterfrågan.
LIFE SCIENCE – Parker gör allt från att samarbeta med kunder för att utveckla laboratorieinstrument som kan diagnostisera snabbare och med bättre exakthet till att designa medicintekniska produkter som gör det möjligt för sjukvårdspersonal att få bättre resultat på behandlingarna. Parker använder teknik och ingenjörskonst för att göra en positiv skillnad i människors liv.
ELEKTRONIK OCH HALVLEDARE – När de ställs inför stränga tillverkningsstandarder och ständigt ökande kundkrav vänder sig globala halvledartillverkare, tillverkare av konsumentelektronik och tillverkare av inbyggd utrustning för bil- och flygindustrin till Parker för att få toppmodern EMI-avskärmning, värmeavledningslösningar, korrosionsbeständigt material, instrument och vätsketransportsystem.
INDUSTRIELLA OCH KEMISKA PROCESSER – Tillverkare världen över räknar med Parkers stora erfarenhet av övervakningssystem och förlitar sig på våra lösningar för luft-, gas- och vätskehantering för att säkerställa säkerhet och kvalitet i industriella och kemiska tillverkningsprocesser.
KLIMATSTYRNING – Parker erbjuder aktörer inom kommersiell, fordons-, luftkonditionerings- och kylningsutrustning ett brett utbud av robusta lösningar för industriella miljöer, transporter, livsmedelsbutiker och liknande där tillförlitlig precisionskylning är ett måste. Parkers form-, kopplings- och funktionskvalificerade kontroller, styrsystem, torkfilter, ventiler och andra system och komponenter uppfyller alla branschstandarder och är idealiska för både OEM- och fältbytestillämpningar.

Kontakt

Parker Hannifin AB
Sales Company Sweden
Almenäsvägen 20
501 78 Borås
Sweden

Telefon  0046 8 5979 5000