Engine Mobile Original Equipment Division

Parker Racor lanserar ett nytt "ECO-Vent SCR"-filter som skyddar tankar och komponenter från kontaminering och höjer fordonets driftsäkerhet

Boras, Sverige, 3. Januari 2017 - Racor filterdivision i Parker Hannifin, världsledande inom rörelse- och styrteknik, lanserar ett nytt luftfilter för bränsletankar, som håller systemen för insprutning av dieselavgasvätska (SCR-tekniken) rena. Eftersom egenutvecklade material används som klarar dessa förhållanden kan ECO-vent-filtren förhindra att förorenad luft kommer in i en tank och omfattar även en smuts- och vätskeuppsamlare. Genom att avlägsna föroreningarna från tanken är det även möjligt att höja driftsäkerheten för hela insprutningssystemet.

Denna typ av tankar är normalt inte försedda med särskilda filtersystem. Filtret Racor ECO-Vent har emellertid utvecklats särskilt för att minska och förebygga kontaminering i dessa känsliga system. För operatörer och underhållspersonal innebär detta filter snabb installation, verktygsfri service och enkelt byte av filterelementet, tack vare de patenterade, flexibla snäpplåsen som gör att filtret "knäpper till" när det sitter rätt.

När fordonets motor är i gång och den selektiva katalytiska reduktionen är i drift, drar ECO-Vent in förorenad luft underifrån, eftersom den s k SCR-tekniken används. Filtret håller sedan kvar eventuella föroreningar och avskiljt vatten leds tillbaka till behållaren innan det dräneras ut. Dessutom rinner eventuellt tankstänk (urea) som kommer in i filtret, från husets övre del genom ett centralt rör, öppnar en ventil och vattnet tappas ut ur huset.

För att ytterligare höja driftsäkerheten har ECO-vents monteringskonsol gjorts i E-belagt stål, för att få beständighet mot den korrosion som kan uppstå på grund av SCR-systemet och andra miljöfaktorer. Filtret har också provats och uppfyller kraven i ISO 5011 vad gäller luftfiltrering, termiska cykler, vibration och ureabeständighet. Parker rekommenderar att ECO-Vent byts ut en gång om året för att säkra driftsäkerheten.

Om Parker Hannifin
Med en försäljning på 11 miljarder USD verksamhetsåret 2016, är Parker Hannifin världsledande inom teknologier för ”motion and control” för entreprenadmaskiner, industri, flyg och rymdfart. Företaget bedriver verksamhet i 49 länder runt om i världen. Parker har ökat sina årliga utdelningar till aktieägarna under 60 räkenskapsår i obruten följd. Detta är bland de fem bästa under längre period i S&P 500-indexet. För mer information, besök företagets hemsida www.parker.com, eller hemsidan med aktieägarinformation www.phstock.com.

 

Presskontakter

Lars Pettersson
Tel: +46 (0)709 77 57 87
Email: lars.pettersson@parker.com