Parker forpligter sig til at opnå en CO2-neutral drift i 2040, og gør fremskridt inden for teknologier, der understøtter en bæredygtig fremtid

CLEVELAND, USA – 28. juli 2021 – Parker Hannifin Corporation (NYSE:PH), den førende aktør inden for Motion & Control-teknologier, har i dag udsendt sin 2020 rapport om bæredygtighed og annonceret sit mål om at opnå en CO2-neutral drift i 2040. Parker har også fastsat en række emissionsmål, der skal sikre virksomhedens fortsatte fremgang.

 

Omfang I, II og III for emissionsmål

- En reduktion af samlede emissioner, der er et direkte resultat af virksomhedens drift, samt indirekte emissioner fra købt energi (omfang I og II) på 50 % i 2030.

- En reduktion af andre indirekte samlede emissioner knyttet til indkøb af materialer, logistik og tjenester (omfang III) på 15 % i 2030 og 25 % i 2040.

- Opnåelse af CO2-neutral drift (omfang I og II) i 2040.

 

"Parker har gjort store fremskridt inden for bæredygtighed, men vi anerkender behovet for at gøre endnu mere," udtaler Tom Williams, bestyrelsesformand og administrerende direktør hos Parker. "Vores teknologier gør det muligt for vores globale kunder at være mere miljøvenlige og effektive, og forpligtelsen til at reducere vores egne CO2-emissioner er endnu et vigtigt skridt på vejen mod at skabe en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer."

 

Målene, der er angivet i dette års rapport, indsendes til godkendelse hos initiativet Science Based Targets, som definerer og fremmer bedste praksis inden for emissionsreduktion og mål om CO2-neutralitet i overensstemmelse med klimavidenskaben. Parkers langsigtede strategi omfatter reduktion af energiforbrug, investeringer i vedvarende energi og et tæt samarbejde med leverandører, så vi kan reducere vores energianvendelse og emissioner yderligere.

 

Teknologier, der understøtter en bæredygtig fremtid

Rapporten om bæredygtighed 2020 fremhæver også Parkers indbyrdes forbundne portefølje af Motion & Control-teknologier, der tilbyder en bred vifte af højeffektive produkter og systemer, som er udviklet til at hjælpe kunderne med at reducere forbrug og emissioner af drivhusgas.

 

Parker leverer teknologiløsninger, der muliggør ibrugtagningen af mere miljøvenlig og effektiv energi, elektrificering, letvægtning og andre innovationer med en positiv, global miljømæssig indvirkning til hundredtusinder af virksomheder på tværs af industri-, mobil- og luftfartsmarkederneherunder:

Et omfattende sortiment af tekniske materialer såsom termisk styring, belægninger, klæbemidler og vibrationskontrol, der muliggør flere elektriske anvendelsesområder.

En lang række Motion & Control-teknologier, der understøtter adskillige miljøvenlige energikilder såsom batterier, brændselsceller, hydrogen, bæredygtige brændstoffer og vedvarende energi.

- Det stærkeste udbud af Motion-teknologi med elektrohydrauliske, elektromekaniske og pneumatiske aktuatorer, ventiler, pumper, motorer, controllere, software og transport til flere elektriske, flyindustrielle, mobile og industrielle applikationer.

- En bred platform af filtreringsteknologier, der fremmer en mere miljøvenlig og bæredygtig verden.

- Spændende muligheder for udvidelse af materialelister for onboard OEM-udstyr samt en væsentlig investering i ny infrastruktur, der understøtter en mere miljøvenlig teknologisk verden.

 

"Vi har mere end 100 års erfaring, og derfor er det ofte os, der kommer på banen ved de samarbejder, som skal løse de mest komplekse tekniske udfordringer," tilføjer Williams. "Gennembrud, der gør verden mere miljøvenlig, smart og sikker ville ikke være mulige uden Parkers teknologier."

 

Vigtigste bedrifter i rapporten om bæredygtighed

Andre vigtige bedrifter i rapporten relateret til Parkers bæredygtighedsinitiativer omfatter:

Sikkerhed er en kerneværdi, som alle Parker-medlemmer deler, og virksomheden har reduceret sin frekvens af registrerbare uheld med 72 % fra 2015 til 2020. I 2020 var registrerbare uheld pr. 100 teammedlemmer 0,40, hvilket er en reducering på 35 % fra 2019.

- Siden 2010 har Parker reduceret energiintensiteten (MWt/USD) med 42 % og drivhusgasintensiteten (MT/USD) med 50 %. I 2020 blev Parkers klimaoplysningsscore rangeret i bedste kvartil blandt forskelligartede industrielle virksomheder.

Parker genanvender i dag mere end 85 % af det affaldsmateriale, der genereres ved fremstilling af virksomhedens produkter, og fortsætter med at reducere mængden af affaldsmateriale, der sendes til deponering.

- Parker-Hannifin Foundation har doneret 64 millioner USD siden 2010, heriblandt 6 millioner USD i 2020.

 

Du kan finde yderligere oplysninger i Parkers seneste 2020 rapport om bæredygtighed. Få mere at vide på www.parker.com/sustainability.

Om Parker Hannifin:
Parker Hannifin er på Fortune 250-listen og er en af verdens førende virksomheder inden for Motion & Control-teknologier. I mere end hundrede år har virksomheden været med til at muliggøre tekniske gennembrud, der skaber en bedre fremtid. Få mere at vide på www.parker.com eller @parkerhannifin.

 

Fremtidsorienterede udsagn
Fremtidsorienterede udsagn i denne og andre skriftlige og mundtlige rapporteringer er baseret på hændelser og omstændigheder, som er kendte på tidspunktet for udgivelse, og er derfor underlagt fremtidige uforudsete uvisheder og risici. Disse udsagn kan identificeres ved brugen af fremtidsorienteret terminologi såsom "forventer", "mener", "kan", "bør", "kunne", "potentiel", "fortsætter med", "planlægger", "forudsiger" "skønner", "forventer", "forudser", "ville", "tilsigter", "påregner", "sigter på", "vil sandsynligvis", "vil" eller den negative form af disse termer samt lignende udtryk og omfatter alle udsagn angående fremtidig præstation og forventet omsætning samt forventede hændelser eller udviklinger. Parker tilråder læsere, at de ikke sætter al lid til disse udsagn. Det er muligt, at virksomhedens (herunder individuelle segmenters) fremtidige præstation og forventede omsætning kan afvige væsentligt fra de aktuelle forventninger afhængigt af økonomiske forhold på de mobile, industrielle samt flyindustrielle markeder samt virksomhedens evne til at bevare og opnå forventede fordele med hensyn til offentliggjorte omstillingsaktiviteter, strategiske initiativer til forbedring af driftsmarginer, handlinger til afhjælpning af det aktuelle økonomiske miljøs følger samt initiativer ift. vækst, innovation og global diversificering. Derudover kan ændringer i skattelove i USA og udenlandske jurisdiktioner samt evt. retslige eller regulerende fortolkninger af disse have en praktisk indvirkning på fremtidig præstation og forventet omsætning og dermed påvirke virksomhedens skatteberegninger. En ændring i de økonomiske forhold på individuelle markeder kan have en særligt destabiliserende effekt på segmentpræstationer.

 

Blandt andre faktorer, der kan påvirke den fremtidige præstation, er: indvirkningen af COVID-19-pandemien; ændringer i forretningsforhold med og køb af eller fra større kunder, leverandører eller distributører, herunder forsinkede eller aflyste forsendelser; tvister angående kontraktbetingelser eller væsentlige ændringer i økonomiske forhold, ændringer i kontraktomkostninger og omsætningsestimater for nye udviklingsprogrammer samt ændringer i produktsortimenter; evnen til at identificere acceptable strategiske akkvisitionsemner; uvisheder vedrørende timing, vellykket gennemførelse eller integration af erhvervelser og lignende transaktioner, herunder integration af LORD Corporation eller Exotic Metals; evnen til at afhænde virksomheder, der er øremærket til frasalg, og afdække de forventede fordele ved disse frasalg; vurderingen af at foretage omstillingsaktiviteter for virksomheden og de forventede omkostninger ved disse og, hvis de realiseres, evnen til at gennemføre sådanne aktiviteter og afdække de forventede omkostningsbesparelser ved sådanne aktiviteter; evnen til at implementere vellykkede kapitaltildelingsinitivativer, herunder timing, pris og gennemførelse af aktiekøb; tilgængelighed, begrænsninger eller prisstigninger ift. råmaterialer, komponentprodukter og/eller varer, der ikke kan genvindes via produktprissætning; evnen til at administrere omkostninger tilknyttet forsikringer og pension samt sundhedsplaner for medarbejdere; overholdelsesomkostninger med hensyn til miljølovgivning; potentielle arbejdsafbrydelser; trusler i forbindelse med og bestræbelser på at bekæmpe terrorisme og cybersikkerhedsrisici; uvisheder vedrørende endelige afgørelser i forbindelse med udestående retssager, herunder udfaldet af evt. appeller; konkurrencebetingelser på det globale marked, herunder globale reaktioner på amerikanske handelspolitikker samt resulterende indvirkninger på salg og prissætning; samt globale økonomiske faktorer, herunder produktionsaktiviteter, tendenser inden for flyrejser, valutakurser, problemer med at indtræde på nye markeder og generelle økonomiske forhold såsom inflation, deflation, rentesatser og kreditadgang. Virksomheden kommer med disse udsagn på datoen for denne offentliggørelse og forpligter sig ikke til at opdatere dem, medmindre dette er lovpligtigt.

Mediekontakter

Aidan Gormley, leder af Global Communications and Branding
Tel.: +1 216/896-3258
E-mail: aidan.gormley@parker.com