Parker Hannifin på Nor-Shipping 2019: Parker bidrar med å holde viktig sikkerhetsutstyr og maskiner på dekk og under dekk i drift

Parker Hannifin, verdensledende innen bevegelses- og kontrollteknologi, presenterer teknologiinnovasjoner, systemløsninger, komponenter og tjenester til bruk under ekstreme driftsforhold i frakt- og marineindustrien på årets Nor-Shipping handelsmesse.

Parker har vært en viktig leverandør for marinebransjen i over 50 år. For cruiseskip, offshore rigger eller tankskip, lystbåter, lektere eller yachter har Parker produkter for å håndtere mange ulike anvendelsesområder i marinebransjen. Disse består av blant annet avanserte filtrerings- og partikkeldeteksjonssystemer, akkumulatorer, sylindere og avanserte hydrauliske systemer med godkjente sertifiseringer.

Parkers brede utvalg av produkter omfatter komponenter og komplette systemer for å oppfylle behovene på marinemarkedet for høytrykkshydraulikk i mange typer dekkmaskineri. Alle produktene er testet og produsert for å kunne motstå de vanskelige og krevende forholdene på havet, og i denne forbindelsen har man benyttet seg av Parkers ingeniørkunnskaper og lange erfaring med marine miljøer.

Parker vil sette spesielt fokus på sine elektromekaniske, hydrauliske, pneumatiske, filtrerings-, forseglings- & skjermingsteknologier på Nor-Shipping. Blant de mange utstillingene som presenteres på selskapets stand (Hall E, stand E03-06), vil vi ha en Ermeto DIN fittings demonstrasjon, XVG (Marine CVG), Bearing Checker kulelagerkontroll og Bestobell marine ventiler.

Ermeto DIN fittings
Ermeto DIN fittings komponenter til rørfittings for høytrykkshydraulikk er uunnværlige for oppbygging av en komplett Parker fittings serie (som f.eks. EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). En behandling for høy korrosjonsbestandighet gir hvit rust en gjennomsnittlig korrosjonsbestandighet på mer enn 500 timer. Denne egenskapen forlenger livssyklusen til våre fittings. 

XVG (Marine CVG)
Parkers XVG kontrollventil med høy flytkapasitet og forbedret respons og nøyaktighet vil bli lansert på showet. Det nye, forbedrede designet har flere ulike kontrollmuligheter: elektrisk, ATEX, IECEx, manuell og hydraulisk. Mangfoldig montering øker mulighetene for å inkludere tilleggsfunksjoner og letter vedlikeholdsoppgaver. 

Acoustic Bearing Checker– Machinery Health Check (MHC) (Akustisk kulelagerkontroll -Maskintilstandskontroll)
Skader på kulelagre forårsaket av manglende smøreevne kan være en vesentlig medvirkende årsak til maskinhavari og nedsatt ytelse i roterende utstyr og maskineri. Utføring av regelmessige kontroller av kulelageret kan hjelpe ingeniører med å oppdage problemer, noe som gir mindre nedetid, færre reparasjoner og reduserte driftskostnader. Parker Kittiwake's MHC Bearing Checker kulelagerkontroll er en innovativ, håndholdt enhet som gir ingeniører muligheten til raskt og presist å analyse kulelagerets tilstand og smøringstilstand. Med en vesentlig batterilevetid er det mulig å gjøre opptil 1000 målinger mellom hver lading. 

Bestobell marine ventiler
Parker Bestobell serien av marine ventiler er spesielt designet for LNG-anvendelser, inkludert LP-systemer for drivgass, regassifisering og rekondenseringssystemer, komprimering og overføring. Våre marine ventiler maksimerer driftens levetid, reduserer vedlikehold og sparer utgifter for skipsoperatører mens de samtidig overholder alle kravene for klassene.

 

Mediekontakter

Pernilla Nimmermark
MarCom Leader Nordic
+46 709 47 49 49
E-post: pernilla.nimmermark@parker.com