Parker, 2040 Yılına Kadar Karbon Nötr Faaliyetlere Ulaşmayı Taahhüt Ediyor, Sürdürülebilir Bir Geleceğe Olanak Tanıyan Teknolojileri Geliştiriyor

CLEVELAND, Amerika Birleşik Devletleri – 28. Temmuz 2021–  Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri olan Parker Hannifin Corporation (NYSE:PH), bugün 2020 Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı ve 2040 yılına kadar karbon nötr faaliyetlere ulaşılmasına yönelik yeni taahhüdünü duyurdu. Parker ayrıca, ilerlemeyi sürdürmesini sağlayacak bir dizi emisyon hedefi de belirledi.

 

Kapsam I, II ve III Emisyon Hedefleri

Doğrudan şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan mutlak emisyonlar ile satın alınan enerjiden kaynaklanan dolaylı emisyonları (kapsam I ve II) 2030 yılına kadar %50 azaltmak.

- Malzeme tedariki, lojistik ve hizmetlerle bağlantılı diğer dolaylı mutlak emisyonları (kapsam III) 2030 yılına kadar %15, 2040 yılına kadar da %25 azaltmak.

- 2040 yılına kadar karbon nötr faaliyetlere (kapsam I ve II) ulaşmak.

 

Parker'ın Chairman ve Chief Executive Officer'ı olan Tom Williams, "Parker, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda büyük ilerleme kaydetti ancak daha da fazlasına ihtiyaç duyduğumuzu biliyoruz" diyor. "Teknolojilerimiz, dünyanın her köşesindeki müşterilerimizin daha temiz ve daha verimli olmalarını sağlıyor. Karbon emisyonlarımızı azaltmaya ilişkin bu taahhüdümüz de, gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için attığımız bir başka önemli adım."

 

Bu yılın raporunda yer alan hedefler, onaylanmak üzere, iklim bilimine uygun şekilde emisyonları azaltma çalışmalarına ve karbon nötr hedeflerine yönelik en iyi uygulamaları tanımlayan ve duyuran Bilim Temelli Hedefler girişimine gönderilecek. Parker'ın uzun vadeli stratejisi; şirketin enerji tüketimini azaltacak eylemleri, yenilenebilir enerji yatırımlarını ve enerji kullanımını emisyonları daha da azaltmak için tedarikçilerle iş birliği yapmayı kapsıyor.

 

Sürdürülebilir Geleceğe Olanak Tanıyan Teknolojiler

2020 Sürdürülebilirlik Raporu, Parker'ın birbirine bağlı hareket ve kontrol teknolojileri portföyüne de vurguda bulunuyor. Bu portföy, müşterilerin kaynak tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, ileri seviyede verimlilik sunan çok çeşitli ürün ve sistemlerden oluşuyor.

 

Parker, endüstriyel, mobil, havacılık ve uzay sanayi pazarlarında yüz binlerce şirkete olumlu, küresel bir çevresel etki ile daha temiz ve daha verimli enerji, elektrifikasyon, hafifleştirme ve diğer yeniliklerin  kullanılmasını sağlayan teknoloji çözümleri sunuyor. Bu çözümler arasında şunlar yer alıyor:

- Termal yönetim, kaplama, yapıştırıcı ve titreşim kontrolü gibi alanlara yönelik tasarım malzemelerinden oluşan ve elektriğin daha fazla kullanıldığı uygulamalara olanak sağlayan kapsamlı malzeme çeşitleri.

- Muhtelif temiz enerji kaynaklarının kullanımını destekleyen; piller, yakıt hücreleri, hidrojen, sürdürülebilir yakıtlar ve yenilenebilir enerji gibi çok çeşitli hareket ve kontrol teknolojileri.

- Elektrik gücünden daha fazla yararlanan havacılık ve uzay sanayi çalışmaları ile mobil ve endüstriyel uygulamalar için elektrohidrolik, elektromekanik ve pnömatik aktüatörler; vanalar, pompalar, motorlar, kontrolörler, yazılım ve bilgiden yararlanan en güçlü hareket teknolojisi seçenekleri.

Daha temiz ve daha sürdürülebilir bir dünyaya hız kazandıran çok çeşitli filtreleme teknolojileri platformu.

- Daha temiz bir teknoloji dünyasını desteklemek üzere gerek yerleşik OEM ekipmanlarına gerek önemli yeni altyapı yatırımlarına yönelik, heyecan verici malzeme şartnamesi genişletme fırsatları.

 

Williams, "Yüzyılı aşkın bir süreye yayılan deneyimimiz sayesinde, en karmaşık mühendislik problemlerini çözmeye yardımcı olmak üzere sık sık iş birliği yapma çağrıları alıyoruz" diye ekliyor. "Dünyayı daha temiz, daha akıllı ve daha güvenli hâle getiren atılımlar, Parker teknolojileri olmadan mümkün olamazdı."

 

Sürdürülebilirlik Raporu "Önemli Başarılar"

Raporda ayrıntılarıyla verilen Parker'ın sürdürülebilirlik girişimleri ile bağlantılı diğer önemli başarılar şunlardır:

- Güvenlik, tüm Parker ekiplerinin paylaştığı temel bir değerdir ve şirket, İş Kazası Sıklık Oranı'nı 2015-2020 yılları arasında %72 oranında azaltmıştır. 2020 yılında, her 100 kişilik ekip için kayıtlara geçebilen kazalar, 2019'a kıyasla %35 düşüş göstererek 0,40 oldu.

- Parker, 2010 yılından bu yana enerji yoğunluğunu (MWh/USD) %42, sera gazı yoğunluğunu (MT/USD) %50 oranında azaltmıştır. 2020 yılında, Parker'ın karbon saydamlık beyanı puanı, emsal nitelikteki çeşitli endüstriyel şirketler arasında ilk dörtte birlik dilimde yer aldı.

- Parker bugün, üretim faaliyetlerinin ortaya çıkardığı atıkların %85'ini geri dönüştürmekte ve atık depolama sahalarına gönderilen atık hacmini azaltmayı sürdürmektedir.

- Parker-Hannifin Vakfı, 6 milyon doları 2020 yılında olmak üzere, 2010 yılından bu yana 64 milyon dolar bağışladı.

 

Daha fazla bilgi için Parker'ın yeni yayımlanan 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'na bakılabilir. www.parker.com/sustainability sayfasından daha fazla bilgi edinin.

 

Parker Hannifin Hakkında
Fortune 250 listesinde yer alan Parker Hannifin, hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideridir. Şirket, yüzyılı aşkın bir süredir, daha iyi bir gelecek sağlayacak mühendislik buluşlarına olanak tanıyor. www.parker.com veya @parkerhannifin adresinden daha fazla bilgi edinin.

 

İleriye Dönük İfadeler
Bu ve diğer yazılı/sözlü raporlarda yer alan ileriye dönük ifadeler, raporun yayını sırasında bilinen olaylara ve koşullara dayalı olarak yapılmıştır; gelecekte öngörülemeyen belirsizliklerin ve risklerin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ifadeler; "öngörmek", "inanmak", "olasılık", "olmalı", "olabilir", "potansiyel", "devam eder", "planlar", "tahmin eder", "yapar", "amaçlar", "bekler", "umar", "hedefler", "muhtemelen", "yapacak" gibi "ileriye dönük" terminolojilerin ya da bu terimlerin olumsuz biçimlerinin ve benzer deyimlerin kullanımıyla tanımlanabilir ve gelecekteki performansla ilgili tüm ifadeleri, kazanç tahminlerini, olayları veya gelişmeleri içerir. Parker, bu ifadelere aşırı anlam yüklememeleri konusunda okuyucuları uyarıyor. Mobil ve endüstriyel pazarların yanı sıra havacılık ve uzay sanayii pazarlarındaki ekonomik şartlara, şirketin duyurulan yeniden uyum faaliyetleri ile ilişkili beklenen yararlara ulaşma ve bunları sürdürme kabiliyetine, işletim marjlarını iyileştirmek için girişilen stratejik teşebbüslere, mevcut ekonomik ortamın etkileriyle mücadele için atılan adımlara ve büyüme, inovasyon, global çeşitlendirme girişimlerine bağlı olarak; şirketin münferit segmentleri de dâhil olmak üzere performans ve kazançla ilgili geleceğe yönelik tahminler, mevcut beklentilerden büyük ölçüde farklı olabilir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri vergi yasalarındaki ve yabancı yargı bölgelerindeki değişikliklerin ve gelecekteki performans/kazanç tahminleri ile ilgili herhangi bir adli veya düzenleyici yorumlamanın fiilî etkisi, şirketin vergi hesaplamalarını etkileyebilir. Özellikle münferit piyasalardaki ekonomik koşullarda olabilecek değişikliklerin, segment performansıüzerinde değişken bir etkisi olabilir.

 

Gelecekte performansı etkileyebilecek diğer faktörler arasında şunlar yer almaktadır: Küresel COVID-19 salgınının etkisi ve buna karşılık olarak alınan resmî ve diğer eylemlerin etkisi; sevkiyatlardaki gecikmeler veya iptaller dâhil olmak üzere, büyük müşteriler, tedarikçiler veya distribütörler ile olan iş ilişkilerinde ve bu taraflarca ya da bu taraflardan yapılan satın alımlardaki değişiklikler; sözleşme şartları veya mali durumdaki önemli değişiklikler, yeni geliştirme programları için sözleşme maliyeti ve gelir tahminlerindeki değişiklikler ve ürün karmasındaki değişikliklerle ilgili anlaşmazlıklar; kabul edilebilir stratejik kazanım hedeflerini belirleme yeteneği; LORD Corporation veya Exotic Metals'in entegrasyonu da dâhil olmak üzere satın alımların ve benzer işlemlerin zamanlamasını, başarılı bir şekilde tamamlanmasını veya entegrasyonunu çevreleyen belirsizlikler; elden çıkarılması planlanan işletmeleri başarılı bir şekilde elden çıkarma ve bu tür elden çıkarmaların beklenen faydalarını gerçekleştirme yeteneği; işle ilgili yeni düzenleme faaliyetlerini üstlenme kararlılığı ve bunların beklenen maliyetleri ve üstlenilmesi hâlinde, bu tür faaliyetleri tamamlama ve bu faaliyetlerden beklenen maliyet tasarruflarını gerçekleştirme yeteneği; hisse geri alımlarının zamanlaması, fiyatı ve yürütülmesi de dâhil olmak üzere sermaye dağılımı girişimlerini başarıyla uygulama becerisi; ürün fiyatlandırmasında geri kazanılamayan ham maddeler, bileşen ürünleri ve/veya malların bulunabilirliği, sınırlamaları veya maliyet artışları; çalışanların sigorta, emeklilik ve sağlık yardımlarıyla ilgili maliyetleri yönetme becerisi; çevre yasaları ve yönetmelikleri ile ilgili uyum maliyetleri; olası iş kesintileri; terörizm ve siber güvenlik riskleriyle bağlantılı tehditler ve bunlarla mücadele çabaları; herhangi bir temyizin sonucu da dâhil olmak üzere, bekleyen yasal işlemlerin nihai çözümünün etrafındaki belirsizlikler; ABD ticaret politikalarına küresel tepkiler ve bunun sonucunda satış ve fiyatlandırma üzerindeki etkiler dâhil olmak üzere küresel rekabetçi piyasa koşulları; üretim faaliyeti, hava yoluyla seyahat trendleri, döviz kurları, yeni pazarlara girme zorlukları ve enflasyon, deflasyon, faiz oranları ve kredi kullanılabilirliği gibi genel ekonomik koşullar dâhil olmak üzere küresel ekonomik faktörler. Şirket, bu açıklamaları yaparken bu ifşa tarihini temel alır ve yasalarca aksi belirtilmediği sürece bunları güncelleme konusunda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

 

Media Contacts

Aidan Gormley, Director, Global Communications and Branding
Telefon: +1 216/896-3258
E-Mail: aidan.gormley@parker.com