Våra värden

Kreativitet, innovation och personligt ansvar är avgörande komponenter för att förbättra effektiviteten inom Parker Hannifin Corporation. Alla anställda behandlas med samma respekt inom vår organisation som de i sin tur förväntas visa mot alla Parkers intressenter.

Hos Parker tror vi att en organisation med medarbetarinflytande och resultatorientering är bra på att dra till sig duktiga människor med olika bakgrund och olika perspektiv. Att vi respekterar och tar till oss de här skillnaderna förbättrar vår position på den globala marknaden. För att fortsätta vara världsledande inom rörelse- och styrteknik anpassar vi vår verksamhet helt efter våra marknaders behov och samlar våra styrkor för att vara till bästa nytta för våra kunder.

 

Parkers värden


Visa dokument