Områdeinformasjon

Personvernerklæring for nettjenester

Denne personvernerklæringen for Parkers nettjenester («personvernerklæringen)» er en del av Parkers Personvernerklæring for personopplysninger (1.20) og kan bli endret fra tid til annen. I enkelte land, og avhengig av gjeldende lovgivning, kan det hende at vi melder spesifikt fra om signifikante endringer, f.eks. endringer som har innvirkning på omfanget av personopplysninger vi behandler om deg. Vi kan gjøre dette ved å publisere en merknad om slike endringer på Parkers nettsted, på sosiale medier eller i en app (Parker-nettjenester) før vi implementerer endringene, eller ved å varsle deg på en annen måte, for eksempel på e-post. Hvis vi krever flere samtykker fra deg for behandlingen av personopplysningene dine, ber vi deg om slikt samtykke.

Personopplysninger og ikke-personlig informasjon

Personopplysningerer informasjon som identifiserer deg som enkeltperson, eller som kan brukes til å identifisere deg.

Ikke-personlig informasjoner informasjon som ikke avslører hvem du er, verken direkte eller ved å henvise til annen informasjon. Vi kan samle inn, bruke og tilgjengeliggjøre ikke-personlig informasjon for ethvert lovlig formål. Se i tillegg Aggregering og anonymisering av data nedenfor.

Hva slags personlig informasjon kan samles inn?

De følgende personopplysningene kan bli samlet inn fra deg gjennom Parker-nettjenestene:

 • Navnet ditt, stillingstittelen din og kontaktinformasjonen din (deriblant jobb-e-postadresse, jobbadresse, jobbtelefonnummer, navn på bedriften du jobber i, og landet du holder til i) hvis du velger å oppgi slik informasjon.

 • Detaljer om produkter og/eller tjenester du er spesielt interessert i. Dette er basert på hvordan du bruker Parker-nettjenestene, samt preferansene dine (se Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål i bruksvilkårene).

 • Arkiv med all korrespondanse vi har med deg, deriblant «Direktechat»-økter (se Direktechat i bruksvilkårene).

 • Opplysninger som er relevante for hvordan bedriften du er ansatt i, betaler for produkter og tjenester fra oss. Eksempler på dette kan være navnet ditt på et kredittkort du bruker i jobbsammenheng (se Bestilling nedenfor) hvis du velger å oppgi slike opplysninger.

 • Data om bruk, tilstand, ytelse og/eller funksjonalitet for et system eller en maskin («bruksinformasjon») og når og hvor Parker-nettjenester er brukt knyttet til overvåkingen og funksjonaliteten av det systemet eller den maskinen (f.eks. tingenes internett-tjenester («IoT-applikasjoner»)). Bruksinformasjon kan omfatte en identifikator av produktet, systemet eller maskinen som brukes, i tillegg til annen relevant informasjon.

Du må ikke oppgi personlige kontakt- eller betalingsopplysninger eller personopplysninger som er knyttet til deg som privatperson. Parker ønsker bare å samle inn kontaktopplysninger for bedriften du jobber i, og, ved kjøp av produkter og/eller tjenester ved hjelp av Parker-nettjenester, betalingsopplysninger som er relatert til bedriftens betalingssystemer.

Tilgjengeliggjøring og bruk av personlig informasjon

For i størst mulig grad å dekke dine behov kan personopplysninger du oppgir mens du bruker Parker-nettjenestene – eller som innhentes fra at du bruker dem – bli brukt, oppbevart eller delt av Parker og deres distributører, representanter, konsulenter, rådgivere og andre forretningspartnere for å kunne levere produkter, tjenester og/eller Parker-nettjenester til deg. I tillegg kan Parker og deres distributører, representanter og leverandører bruke personopplysninger til følgende formål:

 • Varsle deg om endringer i personvernerklæringen, bruksvilkårene eller tilknyttet informasjon om informasjonskapsler som har innvirkning på omfanget av personopplysningene vi behandler om deg.

 • Tilby deg tjenester.

 • Skreddersy e-postmeldinger med direktemarkedsføring med informasjon om produkter og/eller tjenester som er av interesse for deg i forretningssammenheng (se Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål i bruksvilkårene).

 • Svare på eventuelle spesifikke forespørsler eller henvendelser fra deg, deriblant via direkte nettbasert chat (se Direktechat i bruksvilkårene) og via skjemaet for generelle forespørsler på Kontakt oss-sidene på våre sider, nettsteder eller apper.

 • Ved behov som en del av en omstrukturering i Parker og deres forretninger eller aktiva eller som et ledd i et eventuelt salg av en del av Parker eller deres aktiva.

 • Levere bruksinformasjon eller gi tredjepartsprodusenter, integratorer eller selgere av produkter, systemer eller maskiner tilknyttet bruksinformasjon i IoT-applikasjoner.

I tillegg kan personopplysningene dine bli delt med leverandører av juridiske og andre profesjonelle tjenester samt med leverandører og underleverandører som brukes til å levere tjenester på vegne av Parker, for eksempel leverandører av tjenester relatert til e-postmarkedsføring, leverandører som driver «Direktechat»-funksjonen, og leverandører av datalagrings- og sikkerhetskopieringstjenester, blant andre.

Personopplysningene dine kan også tilgjengeliggjøres:

 • hvis det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning

 • som svar på en rettsordre eller en forespørsel om samarbeid fra politimyndigheter eller et annet myndighetsorgan

 • for å fastsette eller utøve juridiske rettigheter og/eller ved forsvar mot juridiske søksmål

 • for å identifisere eller opprette søksmål mot noen som kanskje ikke overholder bruksvilkårene og tjenestevilkårene våre

 • for å håndheve eller ta i bruk betingelsene i brukeravtalene våre

 • for å beskytte rettighetene, eiendommen, eiendelene eller sikkerheten til Parker og deres distributører, representanter, konsulenter, rådgivere, kunder, ansatte, leverandører eller andre

 • ved behov som oppstår i forbindelse med ansvarlig bedriftsadministrasjon, eller som ellers er påkrevd eller tillatt under gjeldende lov og/eller forskrifter

 • hvis tilgjengeliggjøring er formålstjenlig i forbindelse med tiltak for å undersøke, forhindre eller gå til søksmål grunnet ulovlig aktivitet, mistenkt svindel eller andre ugjerninger

 • overfor kredittkortleverandører hvis dette er relevant for betalingsmetoden du har valgt å bruke for produktene eller tjenestene våre (se Bestilling nedenfor)

Verken Parker eller deres distributører, representanter, konsulenter, rådgivere eller andre forretningspartnere vil selge, omsette eller leie ut personopplysninger om deg som er innhentet via Parker-nettjenestene (bortsett fra ved salg og/eller omstrukturering av hele eller deler av Parkers virksomhet, som nevnt ovenfor).

Overføring av personopplysninger til andre land

Parker er en del av en global gruppe av selskaper med hovedkvarter i USA, og Parker-tjenestene har brukere over hele verden. Underlagt gjeldende lovgivning kan all informasjon du oppgir, eller som samles inn når du bruker Parker-nettjenestene, overføres ut av landet du bor i, og bli brukt, oppbevart og behandlet utenfor landet der dette ble lagt inn. Dette kan omfatte overføringer til bestemte medlemmer av Parker, til representanter, distributører og/eller andre personer i forsyningskjeden deres samt til forhandlere og leverandører som utfører funksjoner på vegne av Parker. Brukere som bor i EU og Sveits, bør være spesielt oppmerksomme på at personopplysningene deres vil overføres til land eller områder utenfor EØS. Parker jobber for å sikre at beskyttelsen av personopplysningene dine som behandles i slike andre land eller områder, er tilstrekkelig i henhold til gjeldende lovgivning. Når det gjelder overføringer til USA, er Parker underlagt Privacy Shield-rammeverket, som er opprettet for å sikre tilstrekkelig beskyttelse ved overføring av personopplysninger fra innbyggere i EU og Sveits.

Samtykke

Hvis du velger å bruke Parker-nettjenestene, samler vi inn personopplysninger om deg, som beskrevet under. I visse land kreves det at du gir ditt uttrykte samtykke til denne personvernerklæringen, dens tilknyttede bruksvilkår og informasjonen om informasjonskapsler, før du kan bruke Parker-nettjenestene.

Ved å bruke én eller flere av Parker-nettjenestene samtykker du i at Parker og deres distributører, representanter, konsulenter, rådgivere og andre forretningspartnere samler inn og bruker personopplysningene som omtales i denne personvernerklæringen, dens tilknyttede bruksvilkår og informasjonen om informasjonskapsler.

Du samtykker også i at personopplysningene dine overføres av Parker ut av landet du bor i (også utenfor EØS). Du må ikke bruke Parker-nettjenestene eller oppgi personopplysninger via noen av Parker-nettjenestene med mindre du samtykker i at personopplysningene dine blir overført av Parker ut av landet du bor i (også utenfor EØS). Dette er forklart nærmere i denne personvernerklæringen. Se spesielt Overføring av personopplysninger til andre land under.

Vær spesielt oppmerksom på dataoverføringer som inntreffer når du bruker «Direktechat»-funksjonen på Parkers sider, nettsteder eller apper, for eksempel www.parker.com. Du må ikke bruke «Direktechat» med mindre du samtykker i at personopplysningene dine overføres ut av landet du bor i (også utenfor EØS, hvis relevant), og til:

 • Parker og deres distributører, representanter, konsulenter, rådgivere eller andre forretningspartnere, slik at de kan svare på henvendelsene dine

 • tredjepartsleverandøren som driver «Direktechat»

I visse land og avhengig av gjeldende lovgivning kan du bli bedt om å huke av en boks eller på annen måte bekrefte at du godtar denne personvernerklæringen og dens tilknyttede bruksvilkår og informasjon om informasjonskapsler, og at du gir ditt samtykke slik det er beskrevet i disse dokumentene.

Du bør være oppmerksom på at det kan finnes andre berettigede grunner enn samtykke til at Parker samler inn og bruker personopplysningene dine.

Bestilling

Visse Parker-nettjenester gir deg muligheten til å bestille produkter eller tjenester fra Parker. Når du legger inn en bestilling via en Parker-tjeneste, blir kredittkort- eller betalingsinformasjonen du oppgir, sendt i et sikkert format via en sikker serverprogramvare (SSL) som krypterer informasjonen. Kredittkortinformasjonen din blir selvsagt sendt til kredittkortinstitusjonen for behandling.

Hvordan du kan få en kopi av og oppdatere personopplysningene dine

Hvis du tror at noen av personopplysningene vi har om deg, er feil eller ufullstendige, kan du kontakte Parker slik:

 

Parker-Hannifin Corporation

Attn: Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124 U.S.A.

 

eller med e-post til: dataprivacy@parker.com

 

I visse tilfeller og avhengig av gjeldende lovgivning kan det hende at du har krav påå få utlevert kopier av personopplysningene vi har om deg, enten gratis eller mot et lite, lovbestemt gebyr.

Aggregering og anonymisering av data

Parker kan bruke visse deler av informasjonen som hentes inn fra Parker-nettjenestene, til å sette sammen anonymiserte, aggregerte demografiske data om brukere, salg, trafikkmønstre og relatert nettstedsinformasjon, for eksempel hvilke sider på et nettsted som brukes oftest (se også IP-adresser i bruksvilkårene). Parker bruker denne informasjonen som et hjelpemiddel ved utvikling, levering og forbedring av produkter, tjenester, innhold og annonsering. Hvis slike data gjøres tilgjengelig for tredjepart, inneholder de ikke personopplysninger. Anonymiserte, aggregerte demografiske data kan også brukes til statistisk analyse og administrasjon, deriblant trendanalyse, utføring av aktuararbeid, spesialtilpasning av produkter og tjenester, risikovurdering og analyse av kostnader og utgifter forbundet med produktene og tjenestene til Parker.

Vi kan bruke informasjonskapsler til å opprette brukerprofiler under pseudonymer til markedsføringsformål og markedsundersøkelser og til å justere sidene, nettstedene og appene våre etter brukernes behov. Med mindre du har gitt ditt samtykke ved å registrere deg som bruker, blir ikke bruksprofilene slått sammen med personopplysninger om innehaveren av pseudonymet, og informasjonen blir ikke brukt til å identifisere brukeren av sidene, nettstedene og appene våre. Se Parkers dokument om informasjonskapsler for mer informasjon om administrering av informasjonskapslene dine.

Stedsbaserte tjenester

Noen av Parker-nettjenestene omfatter stedsbaserte tjenester som krever personopplysninger for å fungere. Parker kan samle inn, bruke og dele nøyaktige posisjonsdata, deriblant den geografiske sanntidsposisjonen til datamaskinen eller enheten din, for å levere stedsbaserte tjenester. Med mindre du har gitt ditt samtykke ved å registrere deg som bruker, samles posisjonsdataene inn anonymt på en måte som gjør at du ikke kan identifiseres personlig, og brukes av Parker til å tilby og forbedre stedsbaserte produkter og tjenester. Parker kan for eksempel dele geografisk posisjon med applikasjonsleverandører når du melder deg på posisjonstjenestene deres.

Lenker til tredjepartsnettsteder

Parker-nettjenestene kan inkludere lenker til sider, nettsteder eller apper som driftes av en tredjepart («lenkede nettsteder»). De lenkede nettstedene er kanskje ikke under Parkers kontroll, og Parker er ikke ansvarlig for innholdet på noen lenkede nettsteder eller på andre lenker som finnes på et lenket nettsted. Parker tilbyr lenker til lenkede nettsteder for enkelthets skyld, og det at Parker-nettjenestene inneholder slike lenker, betyr på ingen måte at Parker støtter eller er ansvarlig for innholdet på de lenkede nettstedene. Vær oppmerksom på at lenkede nettsteder har andre retningslinjer enn Parkers nettsted, og at Parker ikke er ansvarlig for personvernpraksisen på slike eller andre nettsteder. Når du besøker et lenket nettsted, bør du lese personvernerklæringen på nettstedet nøye før bruk.

 

Sist oppdatert: Mai 2018

Personvernerklæring