Adatvédelem

Végfelhasználói licencszerződés (EULA)
Használati feltételek
Cookie-k
Személyes adatok védelme

Az online szolgáltatások Adatvédelmi szabályzata

A Parker online szolgáltatások jelen Adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: Adatvédelmi szabályzat) a Parker Személyesadat-védelmi szabályzatának (1.20) részét képezi, és időnként módosulhat. Bizonyos országokban és a vonatkozó jogszabályoktól függően a jelentős változásokra (például az általunk Önre vonatkozóan feldolgozott személyes adatok körének megváltozására) külön felhívhatjuk a figyelmét. Ezt megtehetjük úgy, hogy a változás életbe léptetése előtt értesítést jelenítünk meg az ilyen változásokról a Parker webhelyének, közösségi médiás helyének vagy alkalmazásának (a továbbiakban Parker online szolgáltatások) egy oldalán, vagy egyéb módon, például e-mailben értesítjük Önt. Ha további hozzájárulásra van szükségünk Öntől a személyes adatai feldolgozásához, akkor kérni fogjuk a hozzájárulását.

A személyes adatok és a nem személyes adatok

A Személyes adatokkörébe azok az adatok tartoznak, amelyek Önt egyénként azonosítják, vagy amelyek alapján Ön azonosítható.

A Nem személyes adatokkörébe azok az adatok tartoznak, amelyek nem fedik fel az Ön személyazonosságát sem közvetlenül, sem egyéb információkra hivatkozva. A nem személyes adatokat bármilyen törvényes célból gyűjthetjük, felhasználhatjuk és kiadhatjuk. Továbbá lásd alább Az adatok anonimizálása és összesítése című szakaszt.

A gyűjthető Személyes adatok köre

A Parker online szolgáltatásokon keresztül a következő Személyes adatokat gyűjthetjük Önre vonatkozóan:

- a nevét, beosztását és munkahelyi kapcsolatfelvételi adatait (köztük a munkahelyi e-mail-címét, munkahelyi címét, munkahelyi telefonszámát, munkaadóját és országát), amennyiben úgy dönt, hogy megadja ezeket az adatokat;
- az Önt különösen érdeklő termékek és/vagy szolgáltatások részleteit a Parker online szolgáltatások Ön által való használata és a preferenciái alapján (lásd alább a Használati feltételek Személyre szabott marketingcélú e-mailek pontját);
- minden Önnel folytatott kommunikáció tartalmát, köztük az „Élő csevegéses beszélgetések felvételét (lásd alább a Használati feltételek Élő csevegés pontját);
- az Ön adatait azzal kapcsolatban, ahogyan munkaadója fizet termékeinkért és szolgáltatásainkért, például az Ön nevét a vállalati hitelkártyán feltüntetett formában (lásd alább a Megrendelés pontot), amennyiben úgy dönt, hogy megadja ezeket az adatokat; és
- valamely rendszer vagy gép használatával, állapotával, teljesítményével és/vagy működésével kapcsolatos adatokat (a továbbiakban: „Használati adatok”) a Parker online szolgáltatásoknak a szóban forgó rendszer vagy gép (azaz dolgok internete típusú szolgáltatások (a továbbiakban: „IoT-alkalmazások”)) felügyeletével vagy működésével összefüggő használata idején és helyén. A Használati adatok egyéb releváns információk mellett tartalmazhatják egyebek között a használt termék, rendszer vagy gép azonosítóját.


Ne adja meg szem
élyes kapcsolatfelvételi vagy fizetési adatait, sem olyan Személyes adatát, amely Önre mint magánszemélyre vagy a magánéletére vonatkozik. A Parker kizárólag az Ön munkahelyi kapcsolatfelvételi adatait, valamint amennyiben Ön a Parker online szolgáltatások használatával vásárol termékeket és/vagy szolgáltatásokat azokat a fizetési adatait kívánják gyűjteni, amelyek a munkaadója fizetési módjához kapcsolódnak.

A személyes adatok kiadása és használata

Jobb kiszolgálása érdekében az Ön által a Parker online szolgáltatások használata során megadott, illetve a Parker online szolgáltatások Ön általi használata révén megszerzett adatokat a Parker és annak forgalmazói, ügynökei, konzultánsai, tanácsadói és egyéb üzleti partnerei felhasználhatják, megőrizhetik és megoszthatják, hogy könnyebb legyen biztosítani az Ön részére a termékeket, szolgáltatásokat és/vagy a Parker online szolgáltatásokat. Ezenfelül a Parker és annak forgalmazói, ügynökei és vállalkozói felhasználhatják az Ön Személyes adatait a következő célokra:

- az Ön értesítésére az Adatvédelmi szabályzat, a Használati feltételek vagy a cookie-kkal kapcsolatos információk olyan változásairól, amelyek befolyásolják az általunk Önre vonatkozóan feldolgozott személyes adatok körét;
- szolgáltatások biztosítására az Ön részére;
- az e-mailes direkt marketing személyre szabására olyan termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információkkal, amelyek a munkaköre alapján különösen számot tarthatnak az érdeklődésére (lásd a Használati feltételek Személyre szabott marketingcélú e-mailek pontját);
- az Ön konkrét kéréseinek és kérdéseinek megválaszolására, beleértve az internetes csevegés útján feltetteket (lásd a Használati feltételek Élő csevegés pontját), valamint az oldalaink, webhelyeink és alkalmazásaink Contact Us (Kapcsolatfelvétel) típusú oldalai General Inquiries Form (Általános kérdésfeltételi űrlap) oldalán megadottakat is;
- szükség esetén a Parker és annak üzleti tevékenysége vagy eszközállománya esetleges átszervezésének részeként, illetve a Parker valamely része vagy eszközállománya eladásának részeként; és
- használati információk rendelkezésre bocsátására, illetve kapcsolódó használati információknak a termékek, rendszerek vagy gépek külső gyártói, integrátorai vagy értékesítői részére történő rendelkezésre bocsátására IoT-alkalmazásokban.


Ezenfel
ül megoszthatjuk Személyes adatait jogi és egyéb szakmai szolgáltatást nyújtó személyekkel, valamint a Parker megbízásából bizonyos funkciókat ellátó beszállítókkal és alvállalkozókkal, egyebek között az e-mailes marketingszolgáltatásokat nyújtó beszállítókkal, az „Élő csevegés funkciót működtető beszállítókkal, valamint az adattárolási és biztonsági mentési létesítményeket üzemeltető beszállítókkal.

Személyes adatait kiadhatjuk továbbá:
- szükség szerint a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően;
- bírósági végzés alapján, illetve bűnüldöző vagy egyéb államigazgatási szervek kérésére;
- jogaink biztosítása vagy gyakorlása, illetve kereseteink alátámasztása céljából;
- jogi intézkedések megalapozására vagy foganatosítására a használati és szolgáltatási feltételeinket vélhetően megszegő személyek ellen;
- bármely felhasználói szerződésünk feltételeinek betartatása vagy alkalmazása céljából;
- a Parker és annak forgalmazói, ügynökei, konzultánsai, tanácsadói, ügyfelei, munkatársai, beszállítói és mások jogainak, vagyonának és biztonságának védelme érdekében;
- szükség szerint a felelős vállalatirányítási gyakorlat vagy a vonatkozó jogszabályok és/vagy előírások által megkövetelt vagy megengedett módokon;
- amennyiben az adatkiadás jogellenes tevékenység, csalás gyanúja vagy egyéb szabálytalanság kivizsgálása, megelőzése vagy ezzel kapcsolatos intézkedés miatt helyénvaló;
- hitelkártya-szolgáltatóknak, amennyiben ezt az Ön által a termékeinkért vagy szolgáltatásainkért történő fizetés választott módja szükségessé teszi (lásd alább a Megrendelés pontot); és/vagy


Sem a Parker, sem annak forgalmaz
ói, ügynökei, konzultánsai, tanácsadói és egyéb üzleti partnerei nem fogják mások számára értékesíteni, bérbe adni vagy másokkal elcserélni az Ön Személyes adatait, amelyekhez a Parker online szolgáltatásokon keresztül jutottak hozzá (kivéve a Parker fent említett teljes vagy részleges eladásának és/vagy átszervezésének esetét).

Személyes adatok továbbítása az adott országon kívülre

A Parker egy amerikai egyesült államokbeli székhelyű globális vállalatcsoport része, és Parker online szolgáltatásoknak világszerte vannak felhasználói. A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Parker online szolgáltatások használata során Ön által megadott, illetve általunk gyűjtött adatokat továbbíthatjuk az Ön országán kívülre, és ezek az adatok felhasználhatók, tárolhatók és feldolgozhatók a megadásuk országán kívül is. A továbbítás történhet a Parker konkrét tagjai részére; ügynökei, forgalmazói és/vagy az ellátási láncukba tartozó egyéb személyek részére; továbbá a Parker megbízásából különféle funkciókat ellátó beszállítók és vállalkozók részére. Az Európai Unióban és Svájcban tartózkodó felhasználók figyelmét külön felhívjuk arra, hogy Személyes adataikat az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba és területekre továbbítjuk. A Parker arra törekszik, hogy a Személyes adatok védelme az ilyen egyéb országokban vagy területeken történő feldolgozásuk során megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak. Az Egyesült Államokba történő továbbítást illetően a Parker részt vesz az adatvédelmi pajzs keretrendszerben, amelynek célja a megfelelő védelem biztosítása az európai uniós és a svájci illetőségű személyek Személyes adatainak továbbításához. 

Hozzájárulás

Amennyiben a Parker online szolgáltatások használata mellett dönt, akkor az alábbiaknak megfelelően Személyes adatokat fogunk gyűjteni Önre vonatkozóan. Bizonyos országokban a Parker online szolgáltatások használatának megkezdése előtt szükség lehet az Ön kifejezett hozzájárulására a jelen Adatvédelmi szabályzathoz és a hozzá kapcsolódó Használati feltételekhez, valamint a cookie-kkal kapcsolatos információkhoz.

Egy vagy több Parker online szolgáltatás használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Parker és annak forgalmazói, ügynökei, konzultánsai, tanácsadói és egyéb üzleti partnerei gyűjtsék és felhasználják a jelen Adatvédelmi szabályzatban, a hozzá kapcsolódó Használati feltételekben és a cookie-kkal kapcsolatos információkban említett Személyes adatokat.

Ön hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Személyes adatait a Parker az Ön országán kívülre (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat és területeket is beleértve) továbbítsa. Amennyiben nem járul hozzá ahhoz, hogy Személyes adatait a Parker az Ön országán kívülre (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat és területeket is beleértve) továbbítsa, akkor ne használja a Parker online szolgáltatásokat, és ne adjon meg Személyes adatokat a Parker online szolgáltatásokban. Ezt a kérdéskört a jelen Adatvédelmi szabályzat Személyes adatok továbbítása az adott országon kívülre pontja tárgyalja részletesen (lásd alább). 

Külön felhívjuk figyelmét a Parker oldalai, webhelyei vagy alkalmazásai, például a www.parker.com Élő csevegés funkciójának használata során történő adattovábbításra. Kizárólag akkor használja az Élő csevegés funkciót, ha hozzájárul Személyes adatainak az országán kívülre (adott esetben az Európai Gazdasági Térség területén kívülre) történő továbbításához:

- a Parker és annak forgalmazói, ügynökei, konzultánsai, tanácsadói vagy egyéb üzleti partnerei részére, hogy reagálni tudjanak az Ön kérdéseire; és
- az „Élő csevegés funkciót működtető külső beszállító részére. 


Bizonyos orsz
ágokban és a vonatkozó jogszabályoktól függően felkérhetjük arra, hogy egy négyzet bejelölésével vagy egyéb módon jelezze a jelen Adatvédelmi szabályzat, a hozzá tartozó Használati feltételek és a cookie-kkal kapcsolatos információk elfogadását és azt, hogy megadja az ezeknek a dokumentumoknak megfelelő hozzájárulást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulásán kívül egyéb olyan indokok is lehetségesek, amelyek alapján a Parker jogszerűen gyűjtheti, használhatja és/vagy továbbíthatja az Ön Személyes adatait.

Rendelés

Bizonyos Parker online szolgáltatások lehetőséget kínálhatnak arra, hogy Ön Parker termékeket vagy szolgáltatásokat rendeljen. Ha egy Parker szolgáltatás segítségével rendelést küld, az Ön által megadott hitelkártya- vagy fizetési adatokat védett formátumban, SSL titkosítással továbbítjuk. A hitelkártyaadatokat természetesen elküldjük a hitelkártya-szolgáltatónak, feldolgozás céljára.

A Személyes adatok frissítése és másolatuk beszerzése

Amennyiben úgy véli, hogy a birtokunkban lévő Személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor forduljon a Parker céghez az alábbi címen:

 

Parker-Hannifin Corporation

Attn: Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124  U.S.A.

 

vagy a következő e-mail-címen: dataprivacy@parker.com

 

Bizonyos esetekben és a vonatkozó jogszabályoktól függően Ön jogosult lehet arra, hogy ingyen vagy névleges eljárási díjért másolatot kérjen a személyes adatairól. 

Az adatok anonimizálása és összesítése

A Parker felhasználhat bizonyos, a Parker online szolgáltatásokban gyűjtött információkat arra, hogy anonimizált összesített demográfiai adatokat készítsen azok felhasználóiról, értékesítéseiről, a forgalmukban megmutatkozó szabályszerűségekről és a webhelyek ezzel kapcsolatos információiról, például arról, hogy az egyes webhelyek mely oldalait használják leggyakrabban (lásd még a Használati feltételek IP-címek pontját). A Parker ezeket az információkat termékei, szolgáltatásai, tartalmai és hirdetései fejlesztésére, biztosítására és tökéletesítésére használhatja fel. Harmadik félnek történőátadás esetén ezek az adatok nem tartalmaznak Személyes adatokat. Az anonimizált összesített demográfiai adatok statisztikai elemzés és adminisztráció céljára is felhasználhatók, ideértve a trendelemzést, az aktuáriusi feladatok elvégzését, a termékek és szolgáltatások személyre szabását, a kockázatelemzést, valamint a Parker termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos költségek és díjak elemzését.

Cookie-k segítségével álnévhez rendelt felhasználói profilokat hozhatunk létre marketing- és piackutatási célokból, illetve azért, hogy oldalainkat, webhelyeinket vagy alkalmazásainkat hozzáigazítsuk felhasználóink szükségleteihez. Hacsak nem regisztrált felhasználóról van szó (ehhez a felhasználó külön hozzájárulása szükséges), a használati profilokat nem egyesítjük az álnév tulajdonosának Személyes adataival, és az adatokat nem használjuk fel arra, hogy azonosítsuk az oldalak, webhelyek és alkalmazások felhasználóját. Cookie-jai kezeléséről a Parker cookie-kkal kapcsolatos dokumentuma szolgál további információkkal.

Helyalapú szolgáltatások

Egyes Parker online szolgáltatások helyalapú szolgáltatásokat tartalmaznak, amelyek működéséhez szükség van az Ön Személyes adataira. A Parker a helyalapú szolgáltatások biztosítása érdekében pontos helyadatokat gyűjthet, használhat fel és oszthat meg; az ilyen adatok közé tartozik a számítógép vagy eszköz valós idejű földrajzi helye. Hacsak Ön nem regisztrált felhasználó (ehhez külön hozzájárulása szükséges), az ilyen helyadatok gyűjtése névtelenül, az Ön személyét nem azonosító formában történik. Ezeket az adatokat a Parker helyalapú termékek és szolgáltatások biztosítására és tökéletesítésére használja fel. Például ha Ön alkalmazásszolgáltatók helyalapú szolgáltatásainak igénybevételét választja, a Parker megoszthatja a földrajzi adatokat az ilyen szolgáltatókkal.

Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

A Parker online szolgáltatásokban harmadik felek által működtetett oldalakra, webhelyekre vagy alkalmazásokra (a továbbiakban: Hivatkozással kapcsolódó webhelyek) mutató hivatkozások szerepelhetnek. A Hivatkozással kapcsolódó webhelyek nem feltétlenül állnak a Parker ellenőrzése alatt. A Parker nem felel a Hivatkozással kapcsolódó webhelyek tartalmáért és rajtuk szereplő további hivatkozásokért. A Parker csupán kényelmi okokból bocsátja rendelkezésre a Hivatkozással kapcsolódó webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyek jelenléte a Parker online szolgáltatásokban nem tekintendő a Hivatkozással kapcsolódó webhelyek jóváhagyásának a Parker részéről. Felhívjuk figyelmét, hogy a Hivatkozással kapcsolódó webhelyek nem a Parker szabályzatai alapján működnek, és a Parker nem felel az ilyen webhelyek működtetőinek adatvédelmi gyakorlatáért. Ha Hivatkozással kapcsolódó webhelyre látogat, az ilyen webhely használata előtt figyelmesen olvassa el annak adatvédelmi szabályzatát.

 

Legutóbb módosítva: 2018. május

Adatvédelmi szabályzat - download