Gizlilik Ilkeleri

Son kullanici li̇sans sözleşmesi̇ (EULA)
Kullanım Koşulları
Tanımlama Bilgileri
Kişisel veri gizliliği


Ç
evrimiçi Hizmetler için Gizlilik Politikası

Parker Çevrimiçi Hizmetleri ile ilgili işbu Gizlilik Politikası (Gizlilik Politikası”), Parker’ın Kişisel Veri Gizliliği Politikasının (1.20) bir parçasını oluşturmaktadır ve zaman zaman değiştirilebilir.  Belirli ülkelerde ve geçerli yasalara bağlı olarak, sizinle ilgili olarak işlediğimiz Kişisel Bilgilerin kapsamını etkileyenler gibi önemli değişiklikler özel olarak size bildirilebilir. Bunu, değişikliği uygulamadan önce Parker web veya sosyal medya sitesinin veya uygulamasının ("Parker Çevrimiçi Hizmetleri") bir sayfasında bu tür değişiklikleri açıklayan bir bildiri yayınlayarak veya size değişiklik hakkında başka yollarla bildirimde bulunarak, örneğin bir e-posta göndererek yapabiliriz.  Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında ek onaylarınıza ihtiyaç duyarsak sizden bu onayları isteyeceğiz.


Ki
şisel Veriler ve Kişisel olmayan bilgiler

Kişisel Verilersizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel olmayan bilgilerözel kimliğinizi doğrudan veya başka bilgilere atıfta bulunmak yoluyla açığa çıkarmayan bilgilerdir.  Kişisel olmayan bilgileri yasal amaçlarla toplayabilir, kullanabilir ve açıklayabiliriz. Aşağıda yer alan Verileri anonim hale getirme ve veri toplama bölümüne de bakın.


Hangi Ki
şisel Bilgiler toplanabilir?

Parker Çevrimiçi Hizmetleri üzerinden aşağıdaki Kişisel Bilgiler toplanabilir:

- bu bilgileri vermeyi seçerseniz adınız, iş unvanınız ve iletişim bilgileriniz (kurumsal e-posta adresiniz, iş adresiniz, kurumsal telefon numaranız, çalıştığınız şirket ve ülkeniz dahil);
- Parker Çevrimiçi Hizmetlerini kullanma biçiminize ve tercihlerinize bağlı olarak ilginizi çeken ürünlerin ve/veya hizmetlerin ayrıntıları ve tercihleriniz (Kullanım Koşullarındaki Uyarlanan Pazarlama E-Postaları bölümüne bakın);
- "Canlı Sohbet" oturumlarının kayıtları dahil olmak üzere, sizinle yaptığımız iletişimin kayıtları (Kullanım Koşullarındaki Canlı Sohbet bölümüne bakın);
- bu bilgileri sunmayı seçtiğiniz takdirde kurumsal kredi kartınızın üzerinde yazan adınız gibi, çalıştığınız şirketin ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kullandığıödeme yöntemleriyle ilgili ayrıntılarınız (aşağıdaki Siparişbölümüne bakın) ve
- Parker Çevrimiçi Hizmetlerinin nerede ve ne zaman kullanıldığı hakkında bir sistemin veya makinenin izlenmesi veya işleyişi ile bağlantılı olarak (yani Nesnelerin İnterneti türündeki hizmetlerde ("IoT Uygulamaları")) kullanımı, koşulu, performansı ve/veya işlevselliği hakkındaki veriler ("Kullanım Bilgileri"). Kullanım Bilgileri, diğer ilgili bilgilerin yanı sıra kullanılan ürün, sistem veya makinenin bir tanımlayıcısını içerebilir.


Ki
şisel iletişim veya ödeme ayrıntılarını ya da kişisel veya özel nitelikteki bilgilerinizle ilgili hiçbir Kişisel Verinizi vermeyin. Parker, yalnızca kurumsal iletişim ayrıntılarınızı ve Parker Çevrimiçi Hizmetlerini kullanarak ürünler ve/veya hizmetler satın aldığınızda çalıştığınız şirketin ödeme yöntemleriyle ilgili ayrıntıları toplar.


Ki
şisel Bilgilerin Açıklanması ve Kullanımı

Size daha iyi hizmet sunabilmek için Parker Çevrimiçi Hizmetlerini kullanırken sunduğunuz veya bu hizmetleri kullanmanız nedeniyle elde edilen Kişisel Veriler Parker ve distribütörleri, acenteleri, danışmanları, müşavirleri veya diğer iş ortakları tarafından ürünlerin, hizmetlerin ve/veya Parker Çevrimiçi Hizmetlerinin size sunulmasını kolaylaştırmak amacıyla Parker tarafından kullanılabilir, saklanabilir veya paylaşılabilir.  Parker ve distribütörleri, acenteleri veya yüklenicileri Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için de kullanabilir:

- Gizlilik Politikasında, Kullanım Koşullarında veya Tanımlama Bilgileri hakkındaki ilgili bilgilerde yapılan, sizinle ilgili olarak işlediğimiz Kişisel Verilerin kapsamını etkileyen değişiklikleri size bildirmek için;
- size hizmetleri sağlamak için;
- işletme kapasitenize göre özellikle ilgilendiğiniz ürünler ve/veya hizmetler hakkındaki bilgilerin e-posta yoluyla uyarlanmış doğrudan pazarlama için gönderilmesi (aşağıdaki Uyarlanan Pazarlama E-Postaları bölümüne bakın);
- Canlı web tabanlı sohbetler üzerinden (Kullanım Koşullarındaki Canlı Sohbet bölümüne bakın) ve sayfalarımızdaki, sitelerimizdeki veya uygulamalarımızdaki "Bize Ulaşın" sayfalarındaki "Genel Sorgu Formu" ile gönderdiğiniz özel talep veya sorguya yanıt vermek için;
- gerektiğinde, Parker'ın ve işletmesinin veya varlıklarının yeniden yapılandırılmasının parçası olarak veya Parker'ın ya da varlıklarının bir kısmının satışının bir parçası olarak ve
- Kullanım Bilgileri sunmak veya üçüncüşahıs ürün, sistem veya makine üreticilerine, entegratörlerine veya satıcılarına IoT Uygulamalarındaki ilgili Kullanım Bilgilerini sağlamak için.


Ki
şisel Verileriniz ayrıca yasal ve diğer profesyonel hizmet sağlayıcılarıyla ve e-postayla pazarlama hizmetlerinin satıcıları, "Canlı Sohbet" uygulamasını işleten satıcılar ve veri depolama ve yedekleme işlevlerinin satıcıları ve başkalarıyla, Parker adına işlem yapmak üzere işe alınan alt yükleniciler ve satıcılar ile paylaşılabilir.


Ayr
ıca, Kişisel Verileriniz şu durumlarda açıklanabilir:

- geçerli kanunlara uyum için gerektiğinde;
- bir mahkeme emrine veya bir kanun uygulama kuruluşunun veya başka bir hükümet kuruluşunun işbirliği talebine yanıt olarak;
- yasal hakları oluşturmak veya uygulamak ve/veya yasal talepleri savunmak için;
- hizmet kullanım koşullarımızı ve hükümlerimizi işgal edebilecek bir kişiyi tespit etmek veya ona karşı yasal işlemde bulunmak için;
- kullanıcı sözleşmelerimizin koşullarından herhangi birini uygulamak veya yürürlüğe koymak için;
- Parker'ın ve distribütörlerinin, acentelerinin, danışmanlarının, müşavirlerinin, müşterilerinin, personelinin, tedarikçilerinin veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için;
- sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişim için gerektiği kadarıyla veya başka bir şekilde geçerli kanunların ve/veya yönetmeliklerin gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda;
- yasa dışı faaliyet, yolsuzluk şüphesi veya başka bir yanlışlık karşısında soruşturma, bunlarıönleme veya harekete geçmeye yönelik gayretler ile bağlantılı açıklanması uygun olduğunda;
- ürün ve hizmetlerimiz için seçtiğiniz ödeme yöntemiyle ilgili ise kredi kartını veren kuruluşlara (aşağıdaki Siparişbölümüne bakın); ve/veya


Ne Parker ne de distrib
ütörleri, acenteleri, danışmanları, müşavirleri veya diğer iş ortakları Parker Çevrimiçi Hizmetleri yoluyla aldığımız Kişisel Verilerinizi satmayacak, ticaretini yapmayacak ve kiraya vermeyecektir (yukarıda belirtildiği gibi Parker'ın tamamının veya bir kısmının satışı ve/veya yeniden yapılandırılması hariçtir).


Ki
şisel Verilerin yerel ülkeler dışına aktarılması

Parker, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan global bir şirketler grubunun parçasıdır ve Parker Çevrimiçi Hizmetlerinin dünyanın dört bir yanında kullanıcıları bulunmaktadır.  Geçerli yasalara tabi olarak, Parker Çevrimiçi Hizmetlerini kullanarak sağladığınız veya sizden toplanan tüm bilgiler ülkenizin, kendi ülkenizin dışına iletilebilir ve girildikleri ülkenin dışında kullanılabilir, depolanabilir ve işlenebilir.  Bu durum, Parker'ın belirli üyelerine; temsilcilere, dağıtımcılara ve/veya onların tedarik zincirlerindeki diğer şahıslara, Parker adına işlem yapmak için işe alınan satıcılara ve yüklenicilere yapılan aktarımları da kapsayabilir.  Özellikle, Avrupa Birliği'nde ve İsviçre'de yerleşik kullanıcılar Kişisel Verilerinin Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere veya bölgelere aktarılacağını unutmamalıdır.  Parker, diğer ülkelerde veya bölgelerde gerçekleştirilen işlemlerde Kişisel Verilerinize uygulanan korumanın geçerli yasa gereğince yeterli olduğundan emin olmayı hedefler.  Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan aktarımlar için Parker, Avrupa Birliği ve İsviçre'de ikamet edenlerin Kişisel Verilerinin aktarılmasına yönelik yeterli korumaları sunmak için belirlenen Gizlilik KalkanıÇerçevesine tabidir. 


İ
zin

Parker Çevrimiçi Hizmetlerini kullanmayı seçerseniz, hakkınızdaki Kişisel Verileri aşağıda tarif edildiği gibi toplayacağız.  Bazıülkelerde Parker Çevrimiçi Hizmetlerini kullanabilmek için önce bu Gizlilik Politikasına ve onun ilgili Kullanım Koşullarına ve Tanımlama Bilgileri ile ilgili bilgilere açık onayınızı vermeniz gerekebilecektir.

Parker Çevrimiçi Hizmetlerinin birini veya daha çoğunu kullanarak, Parker ve distribütörleri, acenteleri, danışmanları, müşavirleri ve diğer iş ortakları tarafından işbu Gizlilik Politikasında ve ilgili Kullanım Koşullarında ve Tanımlama Bilgileri ile ilgili bilgilerde belirtilen Kişisel Verilerin toplanmasına izin vermektesiniz.

Parker tarafından aktarılan Kişisel Verilerinizin kendi ülkeniz dışına (Avrupa Ekonomik Alanı dışı da dahil) aktarılmasına da izin vermektesiniz.  Kişisel Verilerinizin Parker tarafından ülkenizin dışına (Avrupa Ekonomik Alanı dışı da dahil) aktarılmasına izin vermiyorsanız lütfen Parker Çevrimiçi Hizmetlerini kullanmayın ve herhangi bir Parker Çevrimiçi Hizmeti yoluyla Kişisel Verilerinizi sunmayın. Bu konu, bu Gizlilik İlkesinde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır; özellikle aşağıdaki Kişisel Verilerin yerel ülkeler dışına aktarılması başlığına bakın. 

www.parker.com gibi Parker sayfalarındaki, sitelerindeki veya uygulamalarındaki "Canlı Sohbet" özelliğini kullandığınızda meydana gelen veri aktarımlarına özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir.  Kişisel Verilerinizin aşağıdaki durumlarda ülkeniz dışına (ilgili durumlarda, Avrupa Ekonomik Alanı dışı da dahil) aktarılmasına izin vermiyorsanız lütfen "Canlı Sohbet" özelliğini kullanmayın:

- Parker ve distribütörleri, acenteleri, danışmanları, müşavirleri veya diğer iş ortakları, sorgularınızı cevaplandırmak için ve
- "Canlı Sohbeti" işleten üçüncüşahıs tedarikçi. 


Baz
ıülkelerde ve geçerli kanunlara bağlı olmak kaydıyla işbu Gizlilik Politikasını ve ona eşlik eden Kullanım Koşullarını ve Tanımlama Bilgileri ile ilgili bilgileri kabul ettiğinizi ve işbu belgelerde açıklandığı gibi onayınızı verdiğinizi gösteren bir kutucuğu işaretlemeniz veya başka bir onay işleminde bulunmanız istenebilir.

Kişisel Verilerinizin toplanması, kullanılması ve/veya aktarılması için Parker'ın onayı haricinde başka gerekçeler bulunabileceğini lütfen unutmayın.


Sipari
ş

Bazı Parker Çevrimiçi Hizmetleri, Parker ürünleri veya hizmetleri için sipariş vermenize olanak tanıyabilir. Parker Hizmetini kullanarak bir sipariş verdiğinizde, verdiğiniz kredi kartı veya ödeme bilgileri bu bilgileri şifreleyen güvenli sunucu yazılımı (SSL) kullanılarak güvenli bir formatta aktarılır.  Elbette, kredi kartı bilgileriniz işlenmek üzere kredi kartı kuruluşuna gönderilir.


Ki
şisel Verilerinizin kopyası nasıl alınır ve nasıl güncellenir?

Sizinle ilgili sahip olduğumuz Kişisel Verilerin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız, lütfen şu yollarla Parker ile iletişime geçin:

 

Parker-Hannifin Corporation

Attn:  Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124  ABD

 

veya e-posta yoluyla:  dataprivacy@parker.com

 

Belirli durumlarda ve geçerli yasalara bağlı olarak, kişisel bilgilerinizin kopyalarınıücretsiz olarak veya düşük bir yasal ücret karşılığında alma hakkınız olabilir. 


Verileri anonim hale getirme ve veri toplama

Parker, Parker Çevrimiçi Hizmetleri ile toplanan belirli bilgileri bunların kullanıcıları, satışları, trafik kalıpları ve bir web sitesinin en sık kullanılan sayfaları gibi ilgili site bilgileri hakkında anonimleştirilmiş toplu demografik veri derlemek üzere kullanabilir (ayrıca IP Adresleri başlıklı Kullanım Koşulları bölümüne bakın).  Parker, bu bilgileri kendi ürünlerinin, hizmetlerinin, içeriğinin ve reklamlarının geliştirilmesine, teslim edilmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için kullanabilir.  Üçüncü taraflara sunulduğunda, bu veriler Kişisel Verileri içermez. Toplanan anonimleştirilmiş demografik veriler, istatistik analizleri ve eğilim analizleri, sigortayla ilgili işlerin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin uyarlanması, Parker ürünleriyle ve hizmetleriyle ilgili risk değerlendirme ve maliyet ve ücret analizleri dahil olmak üzere istatistiksel analizler ve yönetim amacıyla kullanılabilir.

Pazarlama ve pazar araştırması amacıyla sayfalarımızı, sitelerimizi veya uygulamalarımızı kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmek için takma adla kullanıcı profilleri oluşturmak üzere Tanımlama Bilgileri kullanabiliriz. Bir kayıtlı kullanıcı olup izin vermediğiniz takdirde kullanım profilleri takma adın sahibi hakkında Kişisel Verilerle birleştirilmez ve bu bilgiler sayfalarımızın, sitelerimizin ve uygulamalarımızın kullanıcısını tanımlamak için kullanılmaz. Tanımlama bilgilerinizin yönetimi hakkında daha fazla bilgi için Parker'ın Tanımlama Bilgileri belgesine bakın.


Konuma Dayal
ı Hizmetler

Parker Çevrimiçi Hizmetlerinden bazıları, ilgili özelliğin çalışması için Kişisel Verilerinizi gerektiren konuma dayalı hizmetler içermektedir.  Parker, konuma dayalı hizmetler sunmak için bilgisayarınızın veya cihazınızın gerçek zamanlı coğrafi konumu dahil olmak üzere kesin konum bilgisini toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir. Kayıtlı bir kullanıcı haline gelerek izin vermediğiniz takdirde konum verileri sizi kişisel olarak tanımlamayacak şekilde anonim olarak toplanır ve Parker tarafından konuma dayalıürünleri ve hizmetleri sağlamak ve geliştirmek için kullanılır. Örneğin, Parker coğrafi konumu konum hizmetlerine dahil olduğunuzda uygulama sağlayıcılarla paylaşabilir.


Üçü
ncüŞahıs Sitelerine Bağlantılar

Parker Çevrimiçi Hizmetleri üçüncüşahısların işlettiği sayfalara, sitelere veya uygulamalara ("Bağlantılı Siteler") bağlantıları içerebilir.  Bağlantılı Siteler, Parker'ın kontrolünde bulunmayabilir ve Parker, hiçbir Bağlantılı Sitenin veya bir Bağlantılı Sitede bulunan başka bağlantıların içeriğinden sorumlu değildir.  Parker, Bağlantılı Sitelere yalnızca kullanım kolaylığı için bağlantı vermektedir ve Parker Çevrimiçi Hizmetlerde bu tür bağlantılara yer verilmesi, Parker'ın Bağlantılı Sitelere kefil olduğunu ifade etmez.  Bağlantılı Sitelerin Parker'ınkilerden farklı politikalara sahip olacağına ve Parker'ın bu tür diğer site operatörlerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığına lütfen dikkat edin.  Bir Bağlantılı Siteyi ziyaret ederken, kullanmadan önce o sitenin gizlilik politikasını dikkatle okumalısınız.

 

Son güncelleme tarihi: Mayıs 2018

Gizlilik Politikasi - download