Sivuston tiedot

Verkkopalveluiden yksityisyydensuojakäytäntö

Tämä Parker Online -palveluiden Yksityisyydensuojakäytäntö ("Yksityisyydensuojakäytäntö") muodostaa Parkerin Henkilötietojen Yksityisyydensuojakäytännön (1.20) osan. Siihen saatetaan tehdä muutoksia aika-ajoin. Joissakin maissa voidaan sovellettavan lain mukaisesti tuoda joitakin muutoksia erikseen tiedoksesi. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi ne, jotka vaikuttavat siihen, miten laajasti käsittelemme Henkilötietojasi. Voimme tehdä näin ilmoittamalla kyseisistä muutoksista Parkerin sivustossa, sosiaalisessa mediassa tai sovelluksessa (Parker Online -palvelut) ennen muutoksen toimeenpanoa tai lähettämällä sinulle ilmoituksen muutoksesta muulla tavoin, esimerkiksi sähköpostitse. Jos Henkilötietojesi käsitteleminen edellyttää täydentävää suostumusta, pyydämme sitä sinulta.

Henkilö- ja ei-henkilökohtaiset tiedot

Henkilötiedotovat tietoja, jotka erottavat sinut yksilönä tai joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa.

Ei-henkilökohtaiset tiedotovat tietoja, jotka eivät paljasta henkilöllisyyttäsi suoraan tai yhdistettyinä muihin tietoihin. Voimme kerätä, käyttää ja julkaista ei-henkilökohtaisia tietoja mihin tahansa lainmukaiseen tarkoitukseen. Katso lisäksi Tietojen anonymisointi ja kokoaminen jäljempänä.

Mitä Henkilötietoja voidaan kerätä?

Seuraavia henkilötietojasi voidaan kerätä Parker Online -palveluissa:

 • nimesi, työtehtäväsi ja yhteystietosi (mukaan lukien työsähköpostiosoite, työpaikan osoite, työpuhelinnumero, työnantaja ja maa), jos annat tällaiset tiedot

 • lisätietoja Parker Online -palvelujen käyttöön ja valintoihisi perustuen sinua erityisesti kiinnostavista tuotteista ja/tai palveluista (katso käyttöehtojen kohtaa Räätälöidyt markkinointisähköpostiviestit jäljempänä)

 • tallenteita kanssasi käymistämme tietojenvaihdoista, mukaan lukien Live Chat -istunnoista (katso käyttöehtojen Live Chat -kohta)

 • tietosi työnantajayrityksesi maksutavasta liittyen tuotteisiimme tai palveluihimme, kuten nimesi siinä muodossa, jossa se on kirjattu yritysluottokorttiisi (katso Tilaaminen jäljempänä), jos annat tällaiset tiedot

 • tiedot järjestelmän tai koneen käyttämisestä, kunnosta, suorituskyvystä ja/tai toiminnasta ("Käyttötiedot"), kun Parker Online -palveluiden avulla valvotaan kyseisen järjestelmän tai koneen toimintaa (esim. Esineiden Internet -tyyppisiä palveluita ("IoT-sovellukset")). Käyttötietoja voivat olla käytettävän tuotteen, järjestelmän tai koneen tunnus muiden tietojen lisäksi.

Älä anna henkilökohtaisia yhteys- tai maksutietoja tai mitään Henkilötietoja, jotka liittyvät sinuun yksityishenkilönä. Parker haluaa kerätä vain yritysyhteystietojasi ja maksutietojasi, jotka liittyvät työnantajayrityksesi maksutapoihin.

Henkilötietojen julkaiseminen ja käyttäminen

Jotta sinua voitaisiin palvella entistä paremmin, Parker ja sen jakelijat, edustajat, konsultit, neuvonantajat ja muut liikekumppanit voivat käyttää, säilyttää tai jakaa Parker Online -palveluita käyttäessäsi antamiasi tietoja tuotteiden, palveluiden ja/tai Parker Online -palveluiden toimittamisen helpottamiseksi. Lisäksi Parker ja sen jakelijat, edustajat tai urakoitsijat voivat käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Yksityisyydensuojakäytäntöön, Käyttöehtoihin ja Evästetietoihin tehtäviin muutoksiin, jotka vaikuttavat Henkilötietojesi käsittelemisen laajuuteen

 • Palveluiden tarjoamiseen

 • Suoramarkkinointisähköpostiviestien laatimiseen sinua työssäsi erityisesti kiinnostavista tuotteista ja tuotetukipalveluista (katso Räätälöidyt markkinointisähköpostiviestit jäljempänä)

 • Mihin tahansa tekemääsi erityiseen pyyntöön tai tiedusteluun vastaamiseen, mukaan lukien verkkokeskustelut (katso Live Chat jäljempänä) ja Yhteystietomme-sivulla näkyvän Yleisen tiedustelulomakkeen kautta tehdyt pyynnöt tai tiedustelut

 • Tarvittaessa osana Parkerin ja sen liiketoiminnan tai omaisuuden uudelleenjärjestelyä tai osana Parkerin omaisuuden myyntiä

 • Käyttötietojen tarjoamiseen kolmansina osapuolina toimiville tuotteiden, järjestelmien tai koneiden valmistajille, integraattoreille tai myyjille, jos niihin liittyy Esineiden Internet -sovelluksia.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös laki- ja muiden ammattilaispalveluiden tarjoajille sekä Parkerin puolesta toimiville toimittajille ja aliurakoitsijoille. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköpostimarkkinointipalveluiden toimittajat, Live Chat -toimintoa ylläpitävät toimittajat sekä tietovarastointia ja -tallennusta tarjoavat toimittajat.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös

 • jos tätä vaaditaan lainsäädännössä

 • oikeusistuimen tai lainvalvonta- tai muun viranomaisen vaatimuksesta

 • lakisääteisten oikeuksien turvaamiseksi ja/tai vaatimuksia vastaan puolustautumiseksi

 • käyttöehtoja rikkovien tunnistamiseksi ja ryhtymiseksi oikeudellisiin toimenpiteisiin heitä vastaan

 • käyttäjäsopimustemme ehtojen noudattamisen valvomiseksi

 • Parkerin sekä sen jakelijoiden, edustajien, konsulttien, neuvonantajien, asiakkaiden henkilöstön, toimittajien tai muiden sidosryhmien oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi

 • viranomaisen vaatimuksesta tai jos sitä edellytetään laissa tai asetuksessa

 • jos luovuttaminen on välttämätöntä lainvastaisen toiminnan, epäillyn petoksen tai muun vilpin tutkimiseksi, estämiseksi tai toimenpiteisiin ryhtymiseksi

 • luottokorttien tarjoajille, jos näitä tietoja tarvitaan valitessasi tuotteidemme ja palvelujemme maksutavan (katso Tilaaminen jäljempänä), ja/tai

Parker tai sen jakelijat, edustajat, konsultit, neuvonantajat ja muut liikekumppanit eivät myy, luovuta tai vuokraa Parker Online -palveluiden kautta saatuja henkilötietojasi (paitsi jos Parker myydään osittain tai kokonaan tai sen toimintoja järjestellään uudelleen edellä mainitulla tavalla).

Henkilötietojen siirtäminen sijaintimaiden ulkopuolelle

Parker kuuluu maailmanlaajuiseen konserniin, jonka pääkonttori on Yhdysvalloissa. Parker Online -palveluilla on käyttäjiä ympäri maailmaa. Sovellettavaa lakia noudattaen mitkä tahansa tiedot, jotka annat tai jotka kerätään, kun käytät Parker Online -palveluita, voidaan välittää kotimaasi ulkopuolelle, ja tietoja voidaan käyttää, tallentaa ja käsitellä muualla kuin maassa, jossa ne kirjattiin. Tähän jakamiseen saattavat sisältyä siirrot Parker-konsernin osille, edustajille, jakelijoille ja muille sen/niiden toimitusketjussa oleville henkilöille sekä toimittajille ja urakoitsijoille, jotka suorittavat toimintoja Parkerin puolesta. Erityisesti Euroopan unionin alueella ja Sveitsissä toimivien käyttäjien tulisi ottaa huomioon, että heidän henkilötietojaan siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin ja alueille. Parker pyrkii varmistamaan, että näissä muissa maissa käsiteltyjen henkilötietojesi suoja on riittävä ja sovellettavan lain mukainen. Jos tiedot siirretään Yhdysvaltoihin, Parker noudattaa Privacy Shield -sopimusta, joten Euroopan unionin ja Sveitsin asukkaiden henkilötiedot suojataan riittävästi.

Suostumus

Jos päätät käyttää Parker Online -palveluita, keräämme henkilötietojasi jäljempänä kuvattavalla tavalla. Tietyissä maissa sinulta pyydetään, että nimenomaisesti suostut tämän tietosuojakäytännön ja eväste-ehtoihin ennen Parker Online -palveluiden käyttämistä.

Käyttämällä vähintään yhtä Parker Online -palvelua suostut siihen, että Parker jakelijat, edustajat, konsultit, neuvonantajat ja muut liikekumppanit keräävät ja käyttävät tässä tietosuojakäytännössä mainittuja tietoja. Lisäksi hyväksyt sen käyttö- ja eväste-ehdot.

Lisäksi suostut siihen, että Parker siirtää henkilötietojasi kotimaasi ulkopuolelle (myös Euroopan talousalueen ulkopuolelle).Älä käytä tätä Parker Online -palvelua äläkä anna henkilötietojasi Parker Online -palvelujen kautta, jos et halua Parkerin siirtävän henkilötietojasi kotimaasi ulkopuolelle (myös Euroopan talousalueen ulkopuolelle). Tämä asia selitetään yksityiskohtaisemmin Tietosuojakäytännössä, katso erityisesti Henkilötietojen siirtäminen sijaintimaiden ulkopuolelle jäljempänä.

Kiinnitä erityistä huomiota tietojen siirtämiseen Parkerin sivujen, sivustojen, kuten www.parker.com, ja sovellusten kuten Live Chat -toiminnon avulla. Älä käytä Live Chat -palvelua, jos et suostu henkilötietojesi siirtämiseen kotimaasi ulkopuolelle (myös Euroopan talousalueen ulkopuolelle) seuraaville toimijoille:

 • Parkerille sekä sen jakelijoille, edustajille, konsulteille, neuvonantajille ja muille liikekumppaneille kysymyksiisi vastaamiseksi

 • Live Chat -palvelua ylläpitävälle kolmantena osapuolena toimivalle toimittajalle

Tietyissä maissa ja tietyillä lainsäädäntöalueilla sinua saatetaan pyytää rastittamaan ruutu tai muutoin ilmaisemaan, että hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön, Ehdot ja Eväste-ehdot ja että annat näissä asiakirjoissa pyydetyn suostumuksesi.

Parker voi pyytää muitakin suostumuksia henkilötietojesi keräämiselle, käyttämiselle ja/tai siirtämiselle.

Tilaaminen

Tietyissä Parker Online -palveluissa voidaan tilata Parkerin tuotteita tai palveluita. Kun teet tilauksen käyttäen Parker-palvelua, antamasi luottokorttitiedot siirretään varmennetussa muodossa käyttämällä tietoverkkosalausprotokollaa (SSL), joka muuntaa tämän tiedon epäluettavaan muotoon. Luottokorttitietosi välitetään tietenkin luottokorttiyritykseen tietojen käsittelyä varten.

Henkilötietojen kopioiden hankkiminen ja niiden päivittäminen

Jos uskot, että jotkin henkilötietomme sinusta ovat epätarkkoja tai puutteellisia, ota yhteys Parkeriin seuraavasti:

 

Parker-Hannifin Corporation

Attn: Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124 U.S.A.

 

Sähköpostiosoite: dataprivacy@parker.com

 

Joissakin tapauksissa ja riippuen sovellettavasta laista olet ehkä oikeutettu saamaan kopioita henkilötiedoistasi joko maksutta tai pientä lakisääteistä maksua vastaan.

Tietojen anonymisoiminen ja kokoaminen

Parker saattaa käyttää joitain Parker Online -palveluista kerättyjä tietoja kootakseen anonymisoituja yhteen koottuja demografiatietoja käyttäjistään, myynnistään, liikennevirroistaan ja niihin liittyvistä sivustotiedoista, kuten tämän sivuston useimmin käytetyistä sivuista (katso myös Ehtojen kohtaIP-osoitteet). Parker saattaa käyttää kyseisiä tietoja auttaakseen kehittämään, toimittamaan ja parantamaan tuotteitansa, palveluitansa, sisältöänsä ja mainontaansa. Jos näitä tietoja annetaan kolmansille osapuolille, ne eivät sisällä henkilötietoja. Näitä anonymisoituja koottuja demografiatietoja voidaan käyttää myös Parkerin tuotteisiin ja tuotetukipalveluihin liittyviin tilastolliseen analyysiin ja hallinnointiin, mukaan lukien trendianalyysiin, aktuaarityön läpivientiin, tuotteiden ja palveluiden räätälöintiin, riskien arviointiin sekä kustannus- ja maksuanalyysiin.

Saatamme käyttää Evästeitä luodaksemme salanimien alaisia käyttäjäprofiileja markkinointiin ja markkinatutkimustarkoituksiin sekä muokataksemme sivujamme, sivustojamme tai sovelluksiamme käyttäjiemme tarpeisiin. Ellet ole antanut suostumustasi ryhtymällä rekisteröidyksi käyttäjäksi, käyttöprofiileja ei yhdistetä salanimen haltijan henkilötietoihin, eikä tietoja käytetä sivujemme, sivustojemme ja sovellustemme käyttäjän tunnistamiseen. Evästeiden hallinnasta on lisätietoja Parkerin Evästeasiakirjassa.

Paikannuspohjaiset Palvelut

Tietyt Parker Online -palvelut sisältävät paikannuspalveluita. Niiden toimiminen edellyttää Henkilötietoja. Pystyäkseen tarjoamaan paikannuspohjaisia palveluja Parker saattaa kerätä, käyttää ja jakaa tarkkoja paikannustietoja, mukaan lukien tietokoneesi tai laitteesi reaaliaikaisen maantieteellisen sijainnin. Ellet ole antanut suostumustasi ryhtymällä rekisteröidyksi käyttäjäksi, paikannustiedot kerätään anonyymisti sellaisessa muodossa, josta sinua ei henkilökohtaisesti tunnisteta ja niitä käyttää Parker tarkoituksenaan tarjota ja parantaa paikannuspohjaisia tuotteitaan ja palveluitaan. Parker voi esimerkiksi jakaa maantieteellisen sijainnin sovellustarjoajien kanssa, kun valitset niiden paikannuspalvelun.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

Parker Online -palveluissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien sivuille, sivustoihin tai sovelluksiin ("Linkitetyt sivustot"). Parker ei välttämättä vastaa Linkitetyistä sivustoista. joten Parker ei ole vastuussa niiden sisällöstä tai niissä näkyvistä linkeistä. Parker antaa käyttöön linkkejä Linkitettyihin sivustoihin vain käyttömukavuuden parantamiseksi. Linkkien ottaminen mukaan Parker Online -palveluihin ei ole merkki siitä, että Parker suosittelee Linkitettyjä sivustoja. Linkitetyissä sivustoissa noudatetaan muita kuin Parkerin käytäntöjä. Parker ei vastaa näiden sivustojen yksityisyyskäytännöistä. Kun siirryt Linkitettyyn sivustoon, lue sen yksityisyydensuojakäytäntö huolellisesti.

 

Päivitetty viimeksi: Toukokuu 2018

Sivuston tiedot