ROZMANITÉ A INKLUZIVNÍ PRACOVIŠTĚ

Parker přijal závazek vytvářet různorodé a inkluzivní pracoviště, které respektuje všechny úhly pohledu. Kolegové s odlišnými osobními a profesními zkušenostmi zapojují svoji kreativitu a jedinečné dovednosti při řešení problémů, zlepšování procesů a posouvání společnosti kupředu.

PROČ SPOLEČNOSTI PARKER ZÁLEŽÍ NA ROZMANITOSTI

Podnikáme v rozsáhlém oboru propojeném mnoha vazbami, ve kterém záleží na rozmanitosti. Ta se týká pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, sexuální orientace, náboženského a politického přesvědčení, ale také vzdělání a socioekonomického zázemí. Jsme přesvědčeni, že rozmanitost přináší společnosti mnoho výhod: vyšší ziskovost, lepší schopnost řešit problémy, vysoký stupeň kreativity a vyšší potenciál inovací. Když odhlédneme od finančních aspektů, pozorujeme, že když mají zaměstnanci pocit, že jejich společnost nabízí rovné příležitosti, naslouchá jim a umožňuje jim být v práci sami sebou, plní své pracovní povinnosti kvalitněji a jsou na svého zaměstnavatele hrdí. 

Co se týče rozmanitosti, přijímáme naše vzájemné odlišnosti a oceňujeme je, abychom mohli vytvořit pro všechny přístupné a uctivé pracovní prostředí, ve kterém má každý člověk vliv, může růst a rozvíjet se a je uznáván pro svůj přínos. Naše schopnost a závazek zařídit, aby ze sebe všichni naši zaměstnanci vydali to nejlepší, dělají ze společnosti Parker skvělé místo k práci.