HODNOTY SPOLEČNOSTI PARKER

Naše obchodní činnost se zakládá na historii čestného podnikání a naslouchání našim zákazníkům a zaměstnancům. Proto může společnost Parker s hrdostí říct, že vytváříme průlomové technické inovace pro lepší budoucnost.

VEDOUCÍ POSTAVENÍ NA ZÁKLADĚ POSLÁNÍ A HODNOT

Náš globální úspěch vychází z jednoduché rovnice: sebevědomí pracovníci působící v přívětivém prostředí přicházejí s inovativními nápady a řešeními. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby přicházeli s novými nápady, a co je ještě důležitější, nasloucháme jim. Když jsme úspěšní, vyjadřujeme uznání zaměstnancům i týmům a v rámci globální společnosti vytváříme mimořádné příležitosti k profesnímu růstu.

 

Kultura vítězství

Dbáme na integritu a etické jednání a ceníme si soucitu, respektu a začlenění ve všech ohledech našeho globálního podnikání. Snažíme se zvyšovat životní standard prostřednictvím odpovědného globálního dohledu.

Cenění zákazníci

Uzavíráme partnerství s našimi zákazníky, abychom zvyšovali jejich produktivitu a ziskovost, a dosahovali tak jejich i našeho úspěchu. Zavázali jsme se, že našim zákazníkům budeme sloužit prostřednictvím inovací, vytvářením hodnot a systémových řešení té nejvyšší kvality.

Nadšení lidé

Máme vliv - každý nápad se počítá a každá role má svůj hlas. Zavázali jsme se k bezpečnosti a uvědomujeme si hodnotu našeho kolektivního snažení. Věříme, že naše síla pramení ze vztahů a důvěry, které panují mezi námi samotnými a také námi a našimi zákazníky, dodavateli, distributory a světem, jemuž sloužíme.

Angažované vedení

Vedeme příkladem, demonstrujeme naše hodnoty, a to vždy a za všech okolností. Náš charakter, zkušenosti a schopnosti jsou základem provozní dokonalosti společnosti Parker. Sami neseme zodpovědnost za dosahování výsledků, které očekávají naši akcionáři. Nasloucháme ostatním, vzájemně se podporujeme a jsme hrdí na náš růst a dosažené úspěchy.