TRVALÁ UDRŽITELNOST

Nejhmatatelnější přínos iniciativ společenské odpovědnosti společnosti Parker spočívá v pozitivním vlivu na životy lidí a minimalizaci negativních dopadů na naši planetu.

Již více než století považuje Parker svou schopnost pozitivního vlivu za měřítko úspěchu společnosti.

Naše technologie, řešení a zaměstnanci hrají zásadní roli při řešení situací, které ovlivňují kvalitu života, a to jak všude po světě, tak na místech, kde působíme. Společnost Parker si uvědomuje silnou souvislost mezi dobrým stavem naší společnosti a různými ekonomickými, ekologickými a společenskými faktory. Proto se snažíme o trvalou udržitelnost se zaměřením na spokojenost zaměstnanců, zodpovědné využívání zdrojů a společenskou odpovědnost vůči komunitám, ve kterých působíme.

Společenská odpovědnost

Členové týmu společnosti Parker přispěli v roce 2018 částkou téměř 1 milion USD desítkám poboček neziskové organizace United Way po celých USA.

Nadace Parker Hannifin Foundation rozdělila v roce 2018 přes 6 milionů USD mezi stovky dobročinných organizací se zaměřením na znevýhodněné komunity, vzdělání, pomoc při živelných pohromách, energii a ochranu vod.

Dohled nad životním prostředím

Společnost Parker od roku 2004 snížila svůj energetický index o 54 % a index skleníkových plynů o 50 %.

Společnost Parker v současnosti recykluje přes 85 % odpadu vzniklého během výrobní činnosti.

Naše skóre klimatické změny za rok 2018 stanovené organizací Carbon Disclosure Project se mezi různými srovnatelnými průmyslovými společnostmi umístilo v horním kvartilu.

Bezpečnost

Během uplynulých 5 let jsme snížili zaznamenatelnou nehodovost o 54 %, přičemž jen v roce 2018 došlo ke snížení o 21 %.

Naše vysoce výkonné týmy jsou vedeny odhodláním dosáhnout nulové nehodovosti.

Stáhnout nejnovější zprávu o trvalé udržitelnosti 

Trvale udržitelná firma: Další informace o našich chytrých produktech