NAŠE PŘÍLEŽITOSTI K ROZVOJI

Ve společnosti Parker věříme v prospěšnost celoživotního vzdělávání a jsme ochotní investovat do rozvoje našich zaměstnanců. Podporujeme členy našeho týmu v tom, aby rozvíjeli své znalosti a využívali příležitosti k profesnímu růstu.

NEUSTÁLÝ ROZVOJ

NAŠE PŘÍLEŽITOSTI K ROZVOJI

Ve společnosti Parker věříme v prospěšnost celoživotního vzdělávání a jsme ochotní investovat do rozvoje našich zaměstnanců. Podporujeme členy našeho týmu v tom, aby rozvíjeli své znalosti a využívali příležitosti k profesnímu růstu.

NEUSTÁLÝ ROZVOJ

Zastáváme názor, že neustálý rozvoj pomáhá lidem vydat ze sebe to nejlepší jak v práci, tak ve vlastních projektech, a udržuje inovativní způsob myšlení. Společnost Parker soustavně nabízí cílené příležitosti k rozvoji, které pomáhají našim zaměstnancům plně rozvinout svůj potenciál.

Když nastoupíte do společnosti Parker, v rámci úvodního seznámení s naší společností se dozvíte něco o našich hodnotách, kultuře, strategii a výkonech. Poté na vás čeká řada dalších příležitostí k rozvoji. V závislosti na svých individuálních potřebách a cílech můžete rozvíjet své technické, manažerské nebo osobní schopnosti.

PROGRAM RYCHLÉHO ROZVOJE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V RANÉ FÁZI KARIÉRY

Jste ambiciózní a láká vás větší zodpovědnost? Pak je tu pro vás náš program rozvoje v rané fázi kariéry zvaný LEAP. Tento rychlý program vám pomůže rozvíjet vaše vůdčí schopnosti a připraví vás na vedoucí pozici ve společnosti Parker. Program LEAP staví na kombinaci finančních schopností, technických znalostí a postupů štíhlé výroby a zároveň vám pomáhá vybudovat si síť profesních kontaktů.