De Parker-Waarden

Parker doet eerlijk zaken en luistert naar haar klanten en medewerkers. Daarom kunnen wij met trots zeggen dat we technische doorbraken verwezenlijken die leiden tot een betere toekomst. en geloven we dat we kunnen groeien door uitmuntend werk te leveren en vast te houden aan onze kernwaarden.

Normen en Waarden

Ons wereldwijde succes is gebaseerd op een simpel systeem: een daadkrachtig en betrokken personeelsbestand dat werkt in een ondersteunende omgeving en wordt gestimuleerd voor innovatieve ideeën en oplossingen. We moedigen onze medewerkers aan ideeën te ontwikkelen en, nog belangrijker, we luisteren naar ze. Als we succes behalen, erkennen we medewerkers en teaminspanningen en creëren we uitzonderlijke mogelijkheden voor carrièreontwikkeling binnen ons wereldwijde bedrijf.

Winnende cultuur

We staan op integriteit en ethisch gedrag en we hechten veel waarde aan begrip, respect en betrokkenheid op alle gebieden van onze wereldwijde activiteiten. We streven ernaar de kwaliteit van het leven te verbeteren door middel van verantwoordelijk, wereldwijd rentmeesterschap.

Valued Customers

We partner with our customers to increase their productivity and profitability, ensuring their success as well as ours. We are committed to serving our customers through innovation, value creation and the highest quality system solutions.

Gewaardeerde klanten

Wij werken samen met onze klanten om hun productiviteit en winstgevendheid te verhogen, waardoor hun succes en dat van ons verzekerd is. Wij zijn toegewijd aan het bedienen van onze klanten door middel van innovatie, waardecreatie en de hoogste kwaliteit van systeemoplossingen.

Betrokken Leiderschap

We leiden door het goede voorbeeld te geven, en laten onze waarden in alle omstandigheden en te allen tijde zien. Ons karakter, onze ervaring en onze capaciteiten vormen de basis van Parker's operationele uitmuntendheid. We houden onszelf verantwoordelijk voor het bereiken van de resultaten die onze stakeholders verwachten. We luisteren naar elkaar en moedigen elkaar aan, en zijn trots op onze groei en prestaties.