I Parkers senaste tekniksamtal i ”Expertinsikter” analyseras nuvarande teknologier för elfordon och deras inverkan på mobil elektrifiering

Etoy, Schweiz, den 23 maj 2022 Parker Hannifin, världsledande inom rörelse- och styrningsteknologier, kommer att presentera det senaste avsnittet i sin skarpsinniga samtalsserie om teknik, ”Expertinsikter”, torsdagen den 9 juni 2022. I samtalet, som modereras av den internationella huvudtalaren Mark Jeffries, kommer två experter från Parker att ingående analysera ämnesområdet mobil elektrifiering.

 

Fordonselektrifiering kommer att utgöra ett nyckelområde för investeringar och innovationer under det kommande decenniet. Framstegen på fordonsmarknaden för persontransport, som i huvudsak drivs av ny batteriteknologi och de minskande tillverkningskostnaderna, påverkar i allt högre grad segmentet för mobil elektrifiering.

 

Den fortsatta resan mot minskad användning av kol och lägre koldioxidutsläpp medför dessutom att elektrifieringen av terränggående maskiner och transportfordon är absolut nödvändig. För att uppnå detta behöver ingenjörerna i fordonsindustrin få tillgång till leverantörer av kompletta lösningar så att de kan skapa och använda nya teknologier för att omforma mobilitetsplattformarna för elektrifierade fordon.

 

I detta tredje avsnitt av ”Expertinsikter” kommer Parkers Christopher Griffin, Business Development Manager Electrification på Motion Systems Group, och Prasanna Srinivasan, Global Marketing, Business Development and Pricing Manager på Engineered Materials Group, att närmare studera de teknologier inom fordonselektrifiering som för närvarande används samt de som är under utveckling. Experterna kommer att förklara hur dessa lösningar kan och kommer att användas för att främja elektrifieringen av de mobilitetsplattformar som används i tyngre industrier och sektorer, såväl i dagsläget som i framtiden.

 

Samtalet sänds online kl. 15.00 CET (9.00 EST), torsdagen den 9 juni 2022. Om intresse finns kan man registrera sig för åtkomst på: Expert Insights: Exploring The Tech Behind Mobile Electrification (parker.com)

 

Om Parker Hannifin
Parker Hannifin är ett Fortune 250-företag som är globalt ledande inom rörelse- och styrteknik. Under mer än ett sekel har företaget möjliggjort tekniska genombrott för en bättre morgondag. Mer information finns på www.parker.com eller @parkerhannifin.

Presskontakter

Lisa de Beer, Public Relations EMEA
Tel: +27 (0)11 961 0700
E-post: lisa.debeer@parker.com