Parker forplikter seg til å oppnå karbonnøytral drift innen 2040 ved å fremme teknologier for en bærekraftig fremtid

CLEVELAND, USA – 28. juli 2021Parker Hannifin Corporation (NYSE:PH), globalt ledende i bevegelses- og kontrollteknologi, publiserte i dag bærekraftsrapporten 2020 Sustainability Report og kunngjorde en ny forpliktelse om karbonnøytral drift innen 2040. Parker har også etablert en serie av utslippsmål for å sikre fremgang.

 

Omfang I, II og III for utslippsmål

Reduser absolutte utslipp fra selskapets drift og indirekte utslipp fra kjøpt energi (omfang I og II) med 50 % innen 2030.

Reduser andre indirekte absolutte utslipp relatert til materialhenting, logistikk og tjenester (omfang III) med 15 % innen 2030 og med 25 % innen 2040.

- Oppnå karbonnøytral drift (omfang I og II) innen 2040.

 

"Parker har oppnådd god fremdrift når det gjelder bærekraft, og vi ser behovet for å gjøre mer", sier Tom Williams, Chairman and Chief Executive Officer hos Parker. "Teknologiene våre gjør at kunder over hele verden kan drive renere og mer effektivt, og vi reduserer våre egne karbonutslipp for en mer bærekraftig fremtid for nye generasjoner."

 

Målene i årets rapport vil bli sendt inn for godkjenning av initiativet for vitenskapsbaserte mål (Science Based Targets), som definerer og fremmer beste praksiser for utslippsreduksjoner og karbonnøytrale mål som samsvarer med klimavitenskap. Parkers langsiktige strategi inkluderer energiforbruk, investeringer i fornybar energi og samarbeid sammen med leverandører for ytterligere reduksjon av energibruk og utslipp.

 

Teknologier for en bærekraftig fremtid

Bærekraftsrapporten fra 2020 fremhever også Parkers sammenkoblede portefølje av bevegelses- og kontrollteknologier. Den består av en rekke svært effektive produkter og systemer som er utviklet for å hjelpe kunder redusere ressursforbruk og utslipp av drivhusgasser.

 

Parker leverer teknologiløsninger for bruk av renere og mer effektiv energi, elektrifisering, lettvekting og annen nyskaping som har en positiv global miljøpåvirkning for hundretusener av selskaper innen industri-, mobil- og luftfartsmarkeder, inkludert disse:

En omfattende serie av konstruerte materialer som termisk behandling, belegg, klebemidler og vibrasjonskontroll som legger til rette for flere elektriske bruksområder.

- Et bredt utvalg av bevegelses- og kontrollteknologier for å støtte bruken av ulike løsninger for ren energi som f.eks. batterier, drivstoffceller, hydrogen, bærekraftige drivstofftyper og fornybar energi.

- Den sterkeste bevegelsesteknologien med elektrohydrauliske, elektromekaniske og pneumatiske aktuatorer, ventiler, pumper, motorer, kontroller, programvare og transport for flere bruksområder innen luftfart, mobil og industri.

En renere og mer bærekraftig verden kan oppnås raskere gjennom den brede plattformen vår av filtreringsteknologier.

- Spennende utvidelsesmuligheter for materialfortegnelser både for innebygd utstyr fra originalprodusenter samt investering i ny infrastruktur for å støtte en renere teknologiverden.

 

Williams tilføyer: "Da vi har mer enn hundre års erfaring, blir vi ofte invitert til samarbeid som bidrar til å løse de mest komplekse tekniske utfordringene. Gjennombrudd som gjør verden renere, smartere og sikrere, ville ikke være mulig uten Parker-teknologier."

 

Viktige prestasjoner i bærekraftsrapporten

Andre viktige prestasjoner i rapporten relatert til Parkers bærekraftsinitiativer, inkluderer følgende:

Sikkerhet er en kjerneverdi som alle medlemmer i Parker-teamene deler, og selskapet har redusert raten for registrerbare hendelser med 72 % fra 2015 til 2020. I 2020 var registrerbare hendelser per 100 teammedlemmer 0,40, som er en reduksjon på 35 % siden 2019.

Siden 2010 har Parker redusert energiintensiteten (MWh/USD) med 42 % og drivhusgassintensiteten (MT/USD) med 50 %. I 2020 var Parkers poengsum for klimaerklæring rangert i toppkvartilen blant selskaper I samme diversifiserte industrisektor.

I dag resirkulerer Parker mer enn 85 % avfall fra produksjon og fortsetter å redusere avfallsvolumet som sendes til landfyllinger.

- Parker-Hannifin Foundation har donert USD 64 millioner siden 2010, inkludert USD 6 millioner i 2020.

 

Mer informasjon er tilgjengelig i Parkers nyeste bærekraftsrapport 2020 Sustainability Report. Finn ut mer på www.parker.com/sustainability.

 

Om Parker Hannifin
Parker Hannifin er et Fortune 250-selskap og globalt ledende innen bevegelse- og kontrollteknologi. I mer enn et århundre har selskapet muliggjort tekniske gjennombrudd som fører til en bedre morgendag. Finn ut mer på www.parker.com eller @parkerhannifin.

 

Fremoverrettede erklæringer
Fremoverrettede erklæringer i denne og andre skriftlige og muntlige rapporter gjøres basert på kjente hendelser og omstendigheter på utgivelsestidspunktet, og er som sådan underlagt utforutsette usikkerheter og risikoer. Disse erklæringene kan identifiseres fra bruken av fremoverrettet terminologi som f.eks. «forventer», «mener», «kan», «bør», «skal», «potensielt», «fortsetter», «planlegger», «varsler», «beregner», «prosjekterer», «forutsier», «vil», «akter», «forventer», «målretter», «vil sannsynligvis» eller negativene av disse termene og lignende uttrykk, og inkluderer alle erklæringer angående fremtidig ytelse, inntektsprognoser, hendelser eller utviklinger.  Parker advarer lesere mot å legge for mye vekt på disse erklæringene. Det er mulig at den fremtidige ytelsen og inntektsprognosene til selskapet, inkludert dets individuelle segmenter, kan avvike materielt fra nåværende forventninger, avhengig av økonomiske forhold i markedene for mobil, industri og luftfart og selskapets evne til å opprettholde og oppnå forventede fordeler tilknyttet annonserte aktiviteter for omstilling, strategiske initiativer for å fortsette å forbedre driftsmarginer, tiltak for å bekjempe virkningene av det nåværende økonomiske miljøet og initiativer for vekst, innovasjon og globalt mangfold. I tillegg kan den faktiske virkningen av endringer i skattelovene i USA og utenlandske jurisdiksjoner og eventuelle juridiske eller forskriftsmessige tolkninger av dem om fremtidig ytelse og inntektsprognoser påvirke selskapets skatteberegninger. En endring i de økonomiske forholdene i de individuelle markedene kan gjøre segmentytelsen flyktig.

 

Blant andre faktorer som kan påvirke fremtidig ytelse er: virkningen av det globale utbruddet av covid-19 og tiltak fra myndigheter og andre tatt i respons på det; endringer i forretningsforhold med og kjøp av eller fra store kunder, leverandører eller distributører, inkludert forsinkelser eller avbestillinger av forsendelser, tvister om kontraktsvilkår eller betydelige endringer i økonomiske forhold, endringer i kontraktskostnad og inntektsberegninger for nye utviklingsprogrammer og endringer i produktblanding, evne til å identifisere akseptable strategiske oppkjøpsmål, usikkerheter rundt timing, fullføring eller integrering av oppkjøp og lignende transaksjoner, inkludert integreringen av LORD Corporation eller Extoic Metals, evnen til å selge virksomheter som er planlagt for salg, og realisere de forventede fordelene med slike salg; besluttsomheten i å utføre aktiviteter for omstilling av virksomheten og de forventede kostnadene fra dem og, hvis de utføres, evnen til å utføre slike aktiviteter og realisere de forventede kostnadsbesparelsene fra slike aktiviteter; evne til å implementere initiativer for fordeling av kapital, inkludert timing, pris og utførelse av gjenkjøp av aksjer, tilgjengelighet, begrensninger av eller kostnadsøkinger for råmaterialer, komponentprodukter og/eller råvarer som ikke kan hentes inn igjen ved fastsettelse av produktpriser; evne til å håndtere kostnader relatert til fordeler for ansatte som forsikring, pensjonering og helsepleie; kostnader for samsvar med miljølover og -forskrifter; mulige arbeidsforstyrrelser; trusler knyttet til og innsats for bekjempelse av terrorisme og datasikkerhetsrisikoer; usikkerheter rundt den endelige løsningen av pågående rettssaker, inkludert utfallet av eventuelle anker; konkurranseforhold i det globale markedet, inkludert globale reaksjoner på amerikansk handelspolitikk og resulterende virkninger på salg og priser; og globale økonomiske faktorer, inkludert produksjonsaktivitet, flyreisetrender, valutakurser, vanskeligheter med å gå inn i nye markeder og generelle økonomiske forhold som f.eks. inflasjon, deflasjon, rentesatser og kredittilgjengelighet. Selskapet kommer med disse erklæringene på utgivelsesdatoen av denne erklæringen og påtar seg ikke noe ansvar for å oppdatere dem med mindre det kreves av loven.

Media Contacts

Aidan Gormley, Director, Global Communications and Branding
Telefon: +1 216/896-3258
E-post: aidan.gormley@parker.com