Ultra-rena NBR- och FKM-material från Parker Prädifa för applikationer inom livsmedel

Parker Hannifins Engineered Materials Group (EMG), presenterar nu nya NBR- och FKM-material som en del av sitt mångsidiga utbud av rena och ultra-rena produkter för användning i känsliga applikationer. Materialen har internationella godkännanden och certifieringar, och är lämpliga för tätningar och formdetaljer och för industriell användning som konsumentprodukter.

 

Utrustning för livsmedelsbearbetning, såväl inom industri som i privata hushåll, kräver tätningar som förhindrar matrester, vatten, mjöl med mera från att tränga in i maskinernas känsliga inre, samtidigt som de skall erbjuda enkel rengöring. Parker Prädifa har lång erfarenhet av att utveckla innovativa material och tätningslösningar som möter aktuella krav på renhet och mediekompatibilitet, samtidigt som de säkrar lång livslängd och pålitliga prestanda.


Matberedare och mixers är ett bra exempel. De hackar ingredienser och hjälper användaren tillaga smoothies, såser, milkshakes med mera. Utöver tätningar i maskinen, kräver mixrar även speciella tätningar för skärbladet. Dessa speciella axeltätningar säkerställer att bladets drivaxel tätas mot inträngning av vätskor och andra ingredienser. På så sätt skyddas växelhus, motor och elektronik och maskinens livslängd optimeras.

Höga krav på slitstyrka

Tätningar för dessa applikationer måste klara tuffa krav, vilket gör att gummimaterial med hög slitstyrka behövs. Materialen skall klara skärbladens höga rotationshastigheter på upp till 10 000 varv per minut utan smörjning, samt mekanisk påverkan från ingredienserna. Särskilt hårda substanser såsom nötter och iskuber kan skada tätningarna. Utöver friktionsvärmen som uppstår vid den höga rotationshastigheten, exponeras tätningen för värme och kyla från livsmedlen.

 

NBR N9400 – renaste materialet I klassen

För dessa höga krav har Parker Prädifa utvecklat ett nytt NBR-material; N9400. Utöver de kända fördelarna med NBR såsom mekanisk styrka, bred kemisk kompabtiilitet och ett gynnsamt pris/prestanda-förhållande är N9400 med sin intelligenta uppbyggnad det renaste materialet i sin klass. Det möter applikationskraven från industrier såsom mat och dryck samt kemisk processindustri.

N9400 är fritt från polycykliska aromatiska kolväten (PAH-fritt), nitrosaminfritt samt FDA-överensstämmande. Utöver FDAs föreskrivna extraktionstester i vatten och n-hexan, möter även N9400 kraven i andra extraktionstester som förekommer i mat och dryck-industrin.

Migreringstester i etanol, ättiksyra, och MMPO (modifierad polyfenylenoxid) enligt EU-förordning 10/2011, visade att N9400 möter alla satta gränsvärden.

Materialet visar också god åldringsbeständighet samt god kompatibilitet med vatten.

 

FKM V9196 – det rena materialet för varma applikationer

Moderna mixrar skall inte bara klara att hacka och blanda ingredienser. Utrustade med ett system för uppvärmning, kan de även tillaga hela rätter, kontrollerade av mjukvara och appar. Mixern blir ”en gryta med skärblad”. Dessa moderna apparater ställer klart högre krav på tätningar, särskilt då med tanke på de höga temperaturerna som överstiger gränserna för NBR-material.

För sådana applikationer, har Parker Prädifa utvecklat FKM-materialet V9196. Det möter inte enbart de tuffa kraven på temperatur och slitstyrka, det är också mycket tåligt mot alkaliska rengöringsmedel och många syror som förekommer i matberedning men också kemisk processindustri.

I likhet med N9400, är V9196 fritt från polycykliska armoatiska kolväten (PAH-fritt), nitrosamin-fritt samt FDA-överensstämmande. Materialet möter kraven i FDAs föreskrivna extraktionstester i vatten och n-hexan, såväl som kraven i testerna enligt EU-förordning 10/2011 i etanol, ättiksyra, och MMPO. V9196 uppvisar också bra motståndskraft i överhettad ånga samt har god kompatibilitet med vatten.