Nytt material för livsmedelsapplikationer från Parker Prädifas nobrox® familj

Parker Hannifins Engineered Materials Group (EMG), presenterar nu en ny variant av sitt universalmaterial nobrox. Materialet är ett välkommet tillskott i Parker Prädifas breda utbud av material för livsmedel, pharma och kemisk processindustri. Tack vare sina tekniska egenskaper möjliggör nobrox W6101 nya angreppssätt när det kommer till lösningar av utmaningar och kostnadsbesparingar inom livsmedelsindustrin.

Parkers materialfamilj nobrox levererar topprestanda när det kommer till slitstyrka, kemisk stabilitet, livslängd, enkel installation och ekonomi. Materialfamiljen lämpar sig lika bra för användning som tätningselement såväl som för andra komponenter utan tätningsfunktion. Materialegenskaperna öppnar möjligheter till användandet av färre olika material och möjliggör integration av flera funktioner i en enda komponent. Parker Prädifa presenterar nu W6101 som en ny medlem i nobrox-familjen, som möter alla krav i en livsmedelsapplikation.

 

Mångsidiga material slår mångfald av material

Polymerkomponenter såsom rör, kåpor och hus, såväl som tätningar, avstrykare, styrband och kolvar används alla i maskiner för framställning och paketering av mat och dryck. Plaster erbjuder kostnadseffektiva alternativ till metall, och är vettiga val i många fall. De tekniska kraven såsom temperaturtålighet och hållfasthet kan ofta uppnås genom val av rätt plastmaterial. Vanligen väljs olika skräddarsydda material för olika komponenter i maskinen för att klara kraven. Varje enskilt material måste uppfylla kraven för mat och dryck, vilket bidrar till behov av dokumentation och testning.

 

nobrox W6101 erbjuder nya möjligheter att möta många marknadsspecifika utmaningar, och begränsar mängden olika material nödvändiga för att lösa uppgiften. Därmed ges också goda möjligheter till kostnadseffektivitet i designarbetet.

Materialet är tåligt mot vanliga media i livsmedelsindustrin. Det är FDA-överensstämmigt och möter kraven i EU-förordningarna EG 1935/2004 samt EU 10/2011, såväl som NSF61.

 

Reduktion av materialurval och funktionell integration

Tack vare sina mekaniska egenskaper kan nobrox klassas mellan termoplaster såsom polyamider och PEEK. I livsmedelsapplikationer erbjuder det viktiga fördelar jämfört med vanligen använda polymermaterial. En ersättare till PEEK, PA, POM, PTFE, UHMW-PE, TPE-U eller andra i industrin förekommande material är vettigt för många applikationer, ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

 

nobrox är lämpligt för användning i dynamiska tätningar eller avstrykare och ett brett urval konstruktionselement såsom kolvar, styrband eller växellådskomponenter. Funktionell integration – till exempel av en tätning, avstrykare eller kolvstyrning – och den relaterade reduktionen av antalet ingående komponenter är en god möjlighet till effektiv design.

 

Förbättrad hygien och enkel användning tack vare färre komponenter

När antalet komponenter minskar, minskar även installationskrav och skarvar i konstruktionen, vilka är den största risken för kontamination och ackumulering av matrester eller mikroorganismer. De typiskt svåråtkomliga smala spår som används för till exempel avstrykare och nostätningar reflekteras i kostsamma rengöringscykler. Med ett annat lösningssätt kan man undvika att skapa dessa smutsfällor redan på ritbordet. Genom smart komponentdesign kan såväl komplexitet som risker minimeras. Särskilt i hushållsapplikationer ger minskat antal komponenter en förenklad användning. Minskade behov av rengöring sparar tid och höjer användarens bekvämlighet.

 

Slitstarkt även i osmord drift

Maskinelement såsom tätningar, avstrykare och styrband arbetar normalt under höga tribologiska laster i osmorda applikationer. Därför är slitstarka material nödvändiga för att möta de allt högre kraven på lång livslängd. Användandet av smörjmedel är i många fall omöjligt eller oönskat. De utmärkta slitegenskaperna hos nobrox har bekräftats i en rad tester.