Brett utbud av tätningar i stora storlekar

Parker Prädifa erbjuder nu, tack vare nya tillverkningsmetoder, tätningar i stora storlekar. Svarvade tätningar i högpresterande polymermaterial kan levereras i storlekar upp till 4,5 meter, medan metalltätningar sträcker sig upp till 7,6 meters diameter. Precisionstillverkade o-ringar har i princip ingen övre gräns. 

 

I många industrier behövs komponenter och tätningar i stora storlekar. ”Vanliga” tätningar har sällan diametrar över 100 mm, men diametrar på flera meter förekommer i vissa sektorer. Exempel kan vara tillverkande industri, byggnader och pipelines, tunnelbyggen, gruvor, medicinteknik, flyg, energiproduktion och många andra.

 

Produktionen av stora tätningar för utmanande applikationer handlar inte om att skala upp tillverkningen av traditionell tillverkning och design. Anledningen är att XXL-tätningarna inte bara är annorlunda att hantera och tillverka – även design och tester påverkas. Parker Prädifa kan, genom användande av speciella material, design och tillverkningsmetoder erbjuda såväl svarvade tätningar i polymerer såsom t ex PEEK och PTFE, metalltätningar och oringar i XXL-storlekar.

 

Som specialister inom designade material, utformning och processteknologi, erbjuder Parker Prädifa en bred portfölj av tätningar i stora storlekar och även formgjutna detaljer i polymerer såsom NBR, EPDM, FKM, PTFE, PEEK och metaller.

 

Precisionsoringar i (nästan) vilken diameter som helst 

Precisionsoringar tillverkas genom vulkanisering, vanligtvis genom kompressionsgjutning eller injektionsgjutning. Detta gör det möjligt att tillverka o-ringar med små toleranser och med bra yta enligt ISO3601-1 och ISO 3601-3. Tack vare väl styrda vulkaniseringsparametrar uppvisar precisionsoringar hög och jämn kvalitet runt hela omkretsen. Denna höga tillverkningskvalitet är ett ofrånkomligt krav för att uppnå bra tätningsegenskaper över lång tid. 

 

Parker Prädifa använder för sina XXL-oringar en innovativ tillverkningsteknik kallad kontinuerlig vulkanisering. Denna teknik medger kostnadseffektiv tillverkning av o-ringar i nära nog vilken diameter som helst, helt utan skarvning. De tekniska egenskaperna hos dessa o-ringar motsvarar de hos kompressionsgjutna o-ringar. Detta gör att Parker Prädifas XXL-oringar är högvalitetsprodukter lämpliga för utmanande applikationer.

 

Utöver XXL-oringar med hög kvalitet, erbjuder Parker Prädifa även utveckling och tillverkning av kundunika tätningsgeometrier i stora diametrar. Ett stort utbud av material finns tillgängligt för att möta kraven från olika applikationer.

 

XXL-tätningar i termoplaster
Polymermaterial som PEEK och PTFE lämpar sig väl för svarvning och fräsning. Detta möjliggör att på ett ekonomiskt sätt kunna tillverka både lägre och högre volymer då ingen verktygskostnad tillkommer.

Parker Prädifa har sedan länge producerat komplexa svarvade polymertätningar med diametrar upp till 3 meter. Ett ökat behov av tätningar i växande storlekar har lett till att Parker Prädifa har utvecklat tillverkningstekniken ytterligare för att nu kunna erbjuda diametrar upp till 4,5 meter med bibehållen kvalitet. Produktion av ännu större storlekar kommer kunna erbjudas framöver.

Metalltätningar för krävande applikationer

De viktigaste tillverkningsmetoderna för produktion av metalltätningar i t ex rostfria material är rullning, formning, CNC-bearbetning, svetsning, värmebehandling och ytbehandling/plätering. Genom sin mer än 60 år långa historia som tillverkare av metalltätningar, har Parker kontinuerligt tacklat utmaningarna i att tillverka större och större diametrar. Som ett resultat, kan man nu erbjuda fjäderspända C-ringar i diametrar upp till 7,6 meter. Dessa produceras i särskilda formningsmaskiner och med patenterade svetsmetoder. Värmebehandling och elektroplätering sker i anpassade processer, för att säkra bibehållet hög kvalitet även i dessa stora dimensioner. Dessutom, erbjuder Parker metalltätningar som inte är rotations-symmetriska. Sådana E-, O- och C-tätningar kan produceras i längder om upp till 2,3 meter, i maskiner särskilt utvecklade för syftet.