Tillverkning

Tillverkningsexperter levererar de kvalitetskomponenter och -system som utgör grunden till Parkers goda rykte.

Ingenjörer utformar våra produkter. Marknadsförings- och försäljningspersonal skapar efterfrågan. Revisorer balanserar budgeten. Men det är tillverkningsexperterna som är verksamhetens kärna, de skapar vårt diversifierade sortiment av förstklassiga produkter som har gjort att Parker är etablerat som världsledande inom rörelse- och styrteknik.

Våra tillverkningsexperter arbetar ständigt på att förfina de traditionella tillverkningsprocesserna och -teknikerna, samt på att införa nya, allt för att placera Parker i framkanten av modern tillverkning och kvalitetskontroll.

Parker anställer tillverkningsexperter inom alla områden:

  • Underhåll
  • Mekaniker
  • Produktionstekniker
  • Maskinister
  • Verktygsmakare
  • Maskinbyggnadstekniker
  • NDT-operatörer
  • Montörer
  • Maskinoperatörer
  • Kvalitetssamordnare

Parker erbjuder en mängd utbildningsmöjligheter för våra tillverkningsexperter som hjälper dem att utöka och behärska sina yrkeskunskaper. Från montörer och mekaniker till produktionstekniker och maskinbyggnadstekniker, för alla innebär en karriär inom tillverkning hos Parker ändlösa möjligheter till utveckling och avancemang.