Marknadsföring

Parker klarar världens största tekniska utmaningar och tack vare våra produkter och tekniker blir världen en bättre plats för oss alla. Vill du hjälpa oss att sprida budskapet?

En marknadsföringskarriär hos Parker kan börja på flera olika ställen. Dessutom kan den leda nästan vart som helst.

Det är våra marknadsföringsexperter som, från marknadsundersökning och produkthantering till kommunikation, grafisk design och webbutveckling, ansvarar för att världen får veta precis vad Parker gör, hur vi gör och varför det vi gör är viktigt. Och det gör de väldigt bra. Våra webbplatser, annonser och rapporter erkänns och belönas för att de anger standarden för kvalitet och kreativitet i branschen.

Parker anställer professionella marknadsförare inom alla områden:

  • Affärsutvecklingschefer
  • eBusiness-chefer
  • Marknadsföringschefer
  • Produktchefer

Möjligheterna inom marknadsföringskommunikation hos Parker låter nyutexaminerade ansvara för varumärkes- och annonspolicyer, bevaka företagsmedia, utforma, skriva, förbereda och redigera material som ska användas i företagspublikationer, marknadsföringsmaterial, pressmeddelanden och nyhetsbrev.