Leveranskedjestyrning

Hanteringen av leveranskedjan hos det världsledande företaget inom rörelse- och styrteknik är en avsevärd utmaning och en sällsynt möjlighet.

En viktig del i Parkers framgångar är vår förmåga att ta till vara ett omfattande leverantörs- och kundnätverk för att snabbt och effektivt reagera på marknadsförändringar. Vår förmåga att göra detta är avgörande för att vi ska kunna konkurrera och nå framgång på världsmarknaden.

Leveranskedjechefer på Parker är involverade i alla steg av produktcykeln, från att upprätthålla leverantörsrelationer till att sköta inventering, minimera produkter i arbete och anpassa verksamheten till produktionsplanen, och deras insatser har en direkt koppling till verksamhetens framgångar.

Parker anställer professionella leveranskedjechefer på alla områden:

  • Inköpare
  • Logistikspecialister
  • Planerare
  • Upphandlingsspecialister
  • Käll-/råvaruchefer
  • Leveranskedjechefer

Parker erbjuder ett intensivt program på 6 till 10 månader som fungerar som en introduktion till leveranskedjestyrning till nyutexaminerade som vill skaffa erfarenhet av ledande positioner. Praktikanterna arbetar i 8-veckorsperioder på olika avdelningar inom Parker, och får insikter i leverantörsutveckling, logistik, produktionsstyrning och förhandlingar. De praktikanter som genomför projektet med gott resultat erbjuds en logistikanställning på en av Parkers avdelningar.