Informationsteknik

För en traditionell tillverkare på en påfallande modern marknad är det sömlösa flödet av elektroniska data och information lika viktigt som Parkers förmåga att distribuera fysiska system och komponenter.

Parker erbjuder en mångfald av möjligheter inom den snabbt utvecklande informationstekniken och vi stödjer våra medarbetares ansträngningar för att upprätthålla och utöka sina kunskaper kring de mest aktuella systemen och teknikerna som finns.

En diversifierad och växande grupp skickliga informationstekniker ger viktiga bidrag till Parkers verksamhetsmål och har en avgörande betydelse för våra långsiktiga framgångar.

Vi söker professionella medarbetare som inte bara har goda tekniska kunskaper, utan även en önskan att arbeta i en snabb miljö där deras individuella talanger används i ett större teambaserat sammanhang.

Parker anställer ledningexperter inom informationsteknik på alla områden:

  • IT-enhetschefer
  • eBusiness user experience-chefer
  • Projektledare
  • Sökmarknadsföringschefer
  • Tekniska analytiker
  • Teknisk support

 

Parker erbjuder nyutexaminerade informationstekniker en mängd utbildningsmöjligheter och instegsjobb, som gör att de kan definiera sin roll inom företaget och göra upp en plan för framtida framgångar.

 

Rekrytering till Parker IT