Försäljning

En försäljningskarriär hos Parker handlar inte bara om att uppfylla månadens säljmål. Det handlar om att bli produktexpert, vara en tillförlitlig rådgivare och utveckla meningsfulla kundrelationer samt ta vara på möjligheter till fortsatt tillväxt.

Parkers professionella säljare är erfarna produktexperter med teknisk produktutbildning och omfattande kunskaper om sina kunder och de marknader där de är verksamma. De kommer från mycket varierande utbildningsbakgrunder, t.ex. försäljning, marknadsföring, teknik och andra yrkesområden.

De är mycket stolta över sitt arbete eftersom de inser värdet av ett kunnigt och engagerade försäljningsteam och de tror på Parkers mål att klara världens största tekniska utmaningar.

Parker anställer professionella säljare inom alla områden:

  • Kontochefer
  • Affärsutvecklingschefer
  • Marknadsspecialister
  • Marknadsföringschefer
  • Produktförsäljningschefer
  • Teknisk försäljningspersonal
  • Områdeschefer

Parkers utbildningsprogram för teknisk försäljning erbjuder unga yrkesmänniskor en möjlighet att utveckla sin skicklighet inom försäljning och kundservice, samtidigt som de får större kunskaper om Parkers verksamhet och produkter. Deltagare i programmet får kontakt med kunder för att ge teknisk support och skapa kundlojalitet; utveckla partnerskap och nya kontorelationer med interna och externa kunder; samt arbeta i team för att utforma system och marknadsföringsstrategier.