Driftsledning

Parkers driftsansvariga förbättrar produktivitet och kvalitet genom att tillämpa sin unika förmåga att hitta enkla lösningar på komplexa utmaningar.

Parkers driftsansvariga säkerställer att våra anläggningar används maximalt effektivt och att våra ansträngningar anpassas till kundernas behov. De förstår det intrikata i vår verksamhet och hur detta sammantaget skapar den stora bilden av företagets långsiktiga inriktning.

Våra driftsansvariga har en unik kombination av kreativa visioner och teknisk expertis, samt förmåga att tillämpa sina kunskaper för att förbättra våra tillverknings- och produktionsprocesser på innovativa nya sätt.

Parker anställer professionella driftschefer på alla områden:

  • Miljö-, hälso- och säkerhetschefer (EHS)
  • Lean-chefer
  • Logistikchefer
  • Ledare för produktionsteam
  • Kvalitetschefer

Parkers utbildningsprogram inom driftsledning förbereder nyutexaminerade ingenjörer för framtida befattningar inom tillverknings- och driftsledning, vilket säkerställer att Parkers verksamhet löper smidigt och effektivt. Bland ansvarsområdena finns uppgifter rörande tillverkningsutrustning och -processer, monterings- och processteknik, produktionskontroll och kvalitetsstandarder.