Utvecklingsprogram

Parkers utvecklingsprogram ger nyutexaminerade studenter de verktyg de behöver för att bygga upp en meningsfull och framgångsrik karriär.

Parker erbjuder nyutexaminerade en möjlighet att bygga på sin utbildning och tillämpa sina befintliga kunskaper genom ett yrkesutvecklingsprogram.

Våra utvecklingsprogram pågår från 6 till 18 månader och hjälper nyutexaminerade att få förståelse för Parkers verksamhet och produkter och ger dem värdefulla erfarenheter genom roterande uppdrag på olika ställen inom Parker.

Ett genomfört utvecklingsprogram innebär inte bara att de nyutexaminerade utbildas för ett jobb, de förbereds även för en meningsfull och givande karriär hos det världsledande företaget inom rörelse- och styrteknik.

Parkers rekryterare söker nyutexaminerade med talang och motivation för placering inom följande utvecklingsprogram:

  • Redovisning
  • Maskinbyggnad
  • Personalfrågor
  • Informationsteknik
  • Driftsledning
  • Strategisk prissättning
  • Leveranskedja
  • Teknisk försäljning