Praktikplatser och program

En praktikplats hos Parker ger värdefulla erfarenheter och möjligheter till nätverksskapande som hjälper till att överbrygga gapet mellan utbildningen och karriären.

Genom åren har Parker märkt att personer som anställs efter någon form av praktik är fokuserade och redo att omedelbart börja bidra, till skillnad från nyanställda som kommer direkt från sin utbildning och saknar praktisk erfarenhet.

Parkers sommarpraktikanter får värdefulla erfarenheter genom praktisk utbildning vid olika företagsanläggningar. Praktikanterna får meningsfulla arbetsuppgifter och mätbara mål, samt feedback på sina prestationer genom en utvärdering som görs av deras närmaste chef. Praktikanter som får goda utvärderingar bjuds in att återvända för att göra ytterligare en praktikperiod. De som närmar sig examen övervägs för heltidsanställning hos Parker när de är klara, vilket är en värdefull möjlighet på dagens arbetsmarknad.  

Huvudämnena inkluderar:

  • Redovisning
  • Ekonomi
  • Kommunikationer
  • Maskinbyggnad (kemi, elektronik, miljö, industri, mekanik)
  • Personalfrågor
  • Informationsteknik
  • Marknadsföring
  • Leveranskedja
  • och andra

 

Praktikplatser finns inom alla dessa områden: redovisning, personalfrågor, IT, marknadsföring och maskinbyggnad. Ingenjörer kan arbeta med tillverkningen, på ett forsknings- eller testlaboratorium eller med produktutveckling. De kan även arbeta med kundsupport eller försäljning och erbjuda produktinformation och teknisk support. Studenter med ekonomexamen får möjligheter inom många verksamhetsområden, t.ex. leveranskedjestyrning och driftsledning.

”Jag är mycket tacksam att jag fick möjlighet att genomför ett praktikprogram hos Parker. Den erfarenheten gav mig en enkel övergång till min heltidstjänst när jag hade tagit examen. De kontakter jag knöt under praktiken gjorde att det fanns en heltidsanställning som väntade på mig när jag tog examen. Det jag gillar bäst med mitt nuvarande jobb som tillämpningstekniker är att jag får mycket utbildning och att jag får möjlighet att se många delar av verksamheten.”

Tom, tillämpningstekniker

sommarpraktikant 3 gånger