På campus

Parker är ett internationellt företag som lägger vikt vid medarbetarinflytande och erbjuder fantastiska möjligheter och är därför en bra start på karriären för dig.

Parker söker de bästa nyutbildade studenterna till sitt internationella team. De bästa sökandena ska vara starka kommunikatörer som är uppmärksamma på detaljer, teaminriktade och mycket anpassningsbara.

En av de största fördelarna med en karriär hos Parker är känslan av att varje dag ha gjort något meningsfullt. Våra medarbetare har ett arbete som inspirerar till att alltid göra sitt bästa och utnyttja de möjligheter till karriärutveckling och avancemang som erbjuds. Men en karriär hos Parker passar inte alla.
För att bli framgångsrik hos Parker krävs det engagemang och en omättlig önskan att hela tiden lära sig nya saker och utvecklas. Vi söker begåvade, intelligenta personer som har den ödmjukhet som krävs för att lyckas som del av ett team. Vi klarar de utmaningar våra kunder ställer oss inför genom att samarbeta för att finna svar på frågor som ingen tidigare har ställt.

Parker finns på sex kontinenter och i 48 länder, så det finns gott om karriärvägar och möjligheter till avancemang. Vi erbjuder flera praktiska utbildningsprogram som gör att nya medarbetare snabbt kommer in i arbetet och omedelbart börjar bidra till Parkers framgångar.

 • Praktikplatser och program

  Parkers sommarpraktikanter får värdefulla erfarenheter genom praktisk utbildning vid olika företagsanläggningar.

 • Utvecklingsprogram

  Parker erbjuder nyutexaminerade en möjlighet att bygga på sin utbildning och tillämpa sina befintliga kunskaper genom ett yrkesutvecklingsprogram.

 • Evenemang

  Parkers rekryterare söker aktivt på universitet, yrkesmässor och på många andra ställen för att hitta de bästa och smartaste unga yrkesmänniskorna och erbjuda dem deras livs möjlighet.

 • Parkers laboratorieskolor

  Parkers universitetslaboratorieprogram syftar till att förbättra teknikutbildningen och göra studenterna bekanta med Parkers teknik.

En praktikplats hos Parker ger värdefulla erfarenheter och möjligheter till nätverksskapande som hjälper till att överbrygga gapet mellan utbildningen och karriären.