Harjoittelut ja ohjelmat

Harjoittelu Parkerilla tuo arvokasta kokemusta ja verkostoitumismahdollisuuksia ja edistää siirtymistä opinnoista työelämään.

Parker on vuosien varrella huomannut, että yritykseen palkatut harjoittelijat ja opiskelijat ovat määrätietoisia ja valmiita osallistumaan yrityksen toimintaan välittömästi verrattuina suoraan yliopistosta palkattuihin, joilla ei ole käytännön kokemusta.

Parkerin kesäharjoittelijat saavat arvokasta kokemusta käytännön harjoittelusta yrityksen eri toimipisteissä. Harjoittelijoille tarjotaan mielekkäitä työtehtäviä ja todellisia tavoitteita, ja he saavat työstään palautetta heidän lähimmän esimiehensä laatiman arvioinnin perusteella. Hyvin menestyneet harjoittelijat kutsutaan toiseen harjoitteluun. Viimeisen vuoden opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus vakituiseen työhön valmistumisen jälkeen, mikä on kallisarvoinen tilaisuus nykyisessä liiketoimintaympäristössä.  

Pääaineopiskelijoita palkataan seuraavilta aloilta:

  • kirjanpito
  • liiketoiminta  
  • viestintä
  • tekniikka (kemian-, sähkö-, ympäristö-, tuotanto- ja koneenrakennustekniikka)
  • henkilöstöhallinto
  • informaatiotekniikka  
  • Markkinointi
  • jakeluketju
  • ja muut alat

 

Harjoittelupaikkoja on tarjolla seuraavilla aloilla: kirjanpito, henkilöstöhallinto, IT, markkinointi ja tekniikka. Insinöörit työskentelevät joko valmistuksessa, tutkimustoiminnassa, testilaboratoriossa tai tuotekehityksessä. He voivat myös toimia asiakastuessa tai myynnissä ja tarjota tuotetietoja sekä teknistä tukea. Liiketoiminnan pääaineopiskelijoille on tarjolla mahdollisuuksia monilla liiketoiminnan alueilla, kuten jakeluketjun hallinnassa ja tuotannon johtamisessa.

”Olen kiitollinen harjoittelumahdollisuudesta Parkerilla. Harjoittelussa saadun kokemuksen ansiosta siirtyminen työelämään opintojen päätyttyä kävi helposti. Harjoittelun aikana solmimieni suhteiden ansiosta minulla oli vakituinen työpaikka odottamassa valmistuttuani. Nykyisessä sovellusinsinöörin tehtävässäni pidän eniten siitä, että saan paljon koulutusta ja voin tutustua liiketoiminnan eri osa-alueisiin.”

Tom, sovellusinsinööri

kolminkertainen kesäharjoittelija