Vårt samhällsansvar

Tillsammans klarar Parkers medarbetare världens största tekniska utmaningar, som gäller allt från tillgång till rent vatten till vidareutveckling av medicinteknik.

Våra tekniker, lösningar och medarbetare har avgörande betydelse för att hantera problem som påverkar livskvaliteten, både ute i världen och de närsamhällen där vi är verksamma. Parker inser det starka sambandet mellan vårt företags välbefinnande och olika ekonomiska, miljömässiga och samhällsmässiga faktorer. Därför inriktar vi våra hållbarhetsinsatser på medarbetarnas välbefinnande, ansvarsfull resursanvändning och på samhällsansvar på de platser där vi är verksamma.

Parkers interna samhällsansvar börjar med att medarbetarna erbjuds ett antal unika möjligheter att välja hälsovård. Genom Parkers program för friskvård och förebyggande vård får medarbetarna utökade valmöjligheter när det gäller behandling, som förebyggande vård och alternativa behandlingar.

Externt använder Parker sin breda teknikplattform för att skydda miljön, vilket är en världsangelägenhet, genom att arbeta för att bevara ändliga resurser. Parkerprodukter och tekniker finns i oräkneliga transporttillämpningar och höjer standarden för effektiv drift, vilket bidrar till minskade utsläpp och en bättre luftkvalitet för oss alla. På bränsleområdet renar Parkerprodukter processen i varje steg. Vi förbättrar effektiviteten och minskar det avfall som bildas genom extraktion, minskad bränsleanvändning i oräkneliga fordonstillämpningar och minskar farliga föroreningar genom att förbättra förbränningseffektiviteten och tekniken för utsläppsfiltrering.

Parker inser hur oerhört viktigt det är att skydda våra naturresurser och den globala miljön. Vi är fortsatt engagerade i våra medarbetares, samhällens och kunders hälsa och säkerhet.

Miljöarbete på Parker

Hållbarhet: 101 smarta produkter