Skillnaden med Parker

Parkers medarbetare stärks av vetskapen att goda resultat och hårt arbete gör att Parker belönar dem med bra lön och bra förmåner, möjligheter till utveckling och kontinuerlig utbildning, samt chanser till avancemang i karriären.

Parker finns på sex kontinenter och i 48 länder, så det är verkligen ett internationellt företag. Men känslan är att företaget är litet. Fråga våra medarbetare; de är lika stolta över detta som vi. Vi har behållit vår kultur genom att skickligt balansera våra mål rörande tillväxt och lönsamhet med vårt engagemang i att etablera en bekväm och öppen arbetsmiljö. Vi har lyckats få en blomstrande och tillfredsställd arbetsstyrka genom att skapa en kultur som avspeglar alla våra medarbetares gemensamma värderingar.

Hälsa och friskvård
En av Parkers viktigaste prioriteringar är våra medarbetares och deras familjers hälsa och välbefinnande. Utöver våra förstklassiga erbjudanden om försäkringar som täcker traditionell medicin, tandvård och syn, samt livförsäkringar ger Parker sina medarbetare ett försäkringsskydd som, där det är tillämpligt, även omfattar alternativmedicin och alternativa behandlingar. Vår inriktning på välbefinnande, förebyggande och holistiska behandlingar sammanhänger med vårt mål att kontinuerligt förbättra våra medarbetares hälsa och vitalitet.

Kontinuerlig utbildning
Parker har en stark tro på att investera i medarbetarnas kontinuerliga utbildning. Vi ger våra medarbetare inflytande över hur de ökar sina kunskaper på det egna området, och hur de utforskar nya utvecklingsområden. I många fall får de till och med betalt för att göra detta. Genom innovation ökar Parkers förmåga att klara de utmaningar som kunderna ger oss, och därför vill vi att alla våra medarbetare ska vara välrustade för att generera kreativa idéer och klara nya utmaningar.

Karriärmöjligheter
Vi är ett stort företag som känns litet, men man kan verkligen inte påstå att karriärmöjligheterna inom företaget är små. Vår verksamhets storlek, omfattning och tillväxt samt mångfalden bland våra tekniker och marknader skapar enorma tillväxtmöjligheter. Parkermedarbetare har fantastiska möjligheter att avancera, antingen lokalt på den anläggning där de arbetar, eller internationellt i något av alla de länder där vi är verksamma.

Pågående utveckling
Parker ger sina medarbetare många möjligheter att få nya kunskaper och utöka sin yrkesskicklighet.  Genom en robust talangutvecklingsprocess har medarbetarna möjlighet att delta i aktiviteter för ledarskapsutveckling, kurser och program, däribland ett internationellt utvecklingsprogram (Global Development Program, GDP).  Deltagarna får erfarenhet av att under ett år arbeta i ett annat land där de får möta andra kulturer, tekniker, affärsprocesser och mycket annat.   GDP-erfarenheten breddar medarbetarnas perspektiv och ger dem en bättre förståelse av Parker som internationellt företag.

Vad är skillnaden med Parker? Vi litar på att våra medarbetare fattar kloka beslut och vi noterar de ansträngningar de gör och som bidrar till våra framgångar. Dessutom lyssnar vi på våra medarbetare och inser att en lysande idé kan komma från vem som helst. Enkelt uttryckt är vi ett stort företag som känns litet och har den flexibilitet som krävs för att offensivt söka efter nya idéer.

”Genom GDP fick jag uppleva en annan del av företaget och framför allt uppleva en annan verksamhetsavdelning. Det ger dig möjlighet att utöka dina kunskaper och förmågor samtidigt som du får större tilltro till dina egna beslut och förbättrar din ledarskapspotential.”

-Harley Graef, GDP i Australien 2006-2007