Militärrekrytering

Nästan alla militärplan i västvärlden har utrustning från Parker Aerospace ombord.

Vi är stolta över att bistå USA:s väpnade styrkor med produkter och tekniker, som t.ex. styrsystem, hydraulik, vätsketransportsystem, motorsystem och komponenter. Vi är ännu mer hedrade av att bistå hängivna män och kvinnor i övergången från USA:s militär till en karriär hos Parker.

Det går inte att överskatta militärveteranernas betydelse för att klara världens största tekniska utmaningar. Veteraner har sett världen, de har arbetat med människor med olika kultur och bakgrund och de förstår vikten av att nå framgång.  Allt detta är egenskaper och erfarenheter som Parker värderar högt. Vi inriktar oss mycket på militärrekrytering eftersom de veteraner som har anställts hos Parker har visat imponerande resultat.

Parkers framgångsrika militärrekrytering baseras på våra gemensamma värderingar. Vi söker starka kommunikatörer som uppskattar en miljö byggd på lagarbete och samarbete. Våra medarbetare måste vara intelligenta, men även vara ödmjuka och kunna förmedla ödmjukhet. Låter det bekant? Vi uppmanar alla veteraner att utforska karriärmöjligheterna hos Parker, både om det snart är dags att övergå från en militär till en civil karriär och om de har tidigare erfarenheter av det militära.

Om du vill veta mer om tänkbara karriärvägar för militärveteraner hos Parker kan du klicka här och besöka vår sida Möjligheter för militärer .