Mångfald och inkludering

Tillsammans. Det ordet används ofta hos Parker, eftersom det beskriver vår kultur och miljö. Vi arbetar tillsammans för att uppnå resultat och för att ta till vara vår arbetsstyrkas mångfald till stöd för våra mål.

Vi inser att vi för att vinna måste göra vissa saker på ett annorlunda sätt, och se oss själva som en del av det större företaget och den föränderliga värld vi lever i.  Vår strävan efter att utveckla och bevara mångfalden i en inkluderande arbetsstyrka är ett företagsåtagande som syftar till att på bästa sätt tjäna alla våra kunder, genom att vi lockar till oss, utvecklar och behåller de bästa och smartaste talangerna i världen.

Mångfald hos Parker innebär att ta tillvara de olikheter som finns hos alla intressegrupper, som våra medarbetare, kunder, leverantörer och på de platser där vi är verksamma. Det betyder mer än kön, ras, ålder, sexuell läggning, etniska eller nationella skillnader, religion eller trosuppfattningar.  

Det innefattar även mångfalden i våra erfarenheter, tänkesätt och våra kulturer.  Det är genom att välkomna våra olikheter och uppskatta dem som vi kan skapa en inkluderande och respektfull arbetsplats där varje person har inflytande och möjlighet att växa och utvecklas, och uppskattas för sitt bidrag till företaget.  Vår förmåga och strävan efter att ta till vara alla medarbetares starka sidor gör Parker till en fantastisk arbetsplats.

Vi på Parker anser att det är avgörande för våra framgångar att alla medarbetare är engagerade, fullt utvecklade och har inflytande. Detta uppnår vi genom att skapa och upprätthålla en inkluderande arbetsmiljö som attraherar, stödjer och utvecklar ett diversifierat team av enastående och engagerade medarbetare.