Jämlikhet

Parker Hannifin Corporation är en arbetsgivare som värnar om jämlikhet och icke-diskriminering samt arbetar för att skapa en trivsam och engagerande miljö.

Det är Parker Hannifins policy att rekrytera, anställa, befrämja och vidta andra åtgärder vad gäller personal utan hänsyn till någon skyddad grupp, inklusive men inte begränsat till ras, hudfärg, religion, kön, ålder, nationellt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, genetisk information eller veteranstatus, och att ge alla anställda och arbetssökande lika möjligheter vid anställning. Om du vill veta mer om Lika möjligheter vid anställning klickar du här och här.

Parker Hannifin Corporations policy är att ta alla anställningsrelaterade beslut på basis av en individs kvalifikationer, kunskaper och prestationer – inte på basis av personliga egenskaper som inte är relaterade till arbetsprestationer.

Behöver du hjälp?

Parker är en jämlik arbetsgivare som arbetar för att anställa och tillhandahålla rimliga hjälpmedel till personer med funktionshinder. Om du har ett funktionshinder och behöver särskild hjälp när du använder Parkers onlineansökningssystem, är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till CORHRESS@parker.com eller ringa oss på nummer 216-896-3800. Ange vilken typ av hjälp du behöver. Denna hjälp är endast tillgänglig för personer med funktionshinder. Vi tar inte emot meritförteckningar eller ansökningar på den här webbplatsen.