Jobba hos Parker

Parker är världsledande inom rörelse- och styrteknik och vi blomstrar när våra produkter och lösningar klarar våra kunders utmaningar.

Våra internationella framgångar bygger på en enkel ekvation: en arbetsstyrka med inflytande som verkar i en stöttande miljö som gynnar innovativa idéer och lösningar. Vi uppmuntrar våra medarbetare att söka nya idéer, och inte minst viktigt, vi lyssnar på dem. När vi lyckas uppmärksammar vi våra medarbetare och teamens prestationer och skapar unika möjligheter till karriärutveckling i ett internationellt företag.

En karriär hos Parker ger en gränslös potential till yrkesmässig och personlig utveckling. Du får arbeta tillsammans med världens skarpaste hjärnor, hjälpa till att utveckla innovativ teknik och produkter och bidra till företagets mål att klara världens största tekniska utmaningar.

En Parker-medarbetare påverkar världen på ett positiv sätt, och i gengäld försöker vi att ha en positiv inverkan på våra medarbetares liv. Vi gör detta genom att skapa engagerande och stöttande arbetsmiljöer, investera i medarbetarnas och deras familjers hälsa och välbefinnande, uppmuntra medarbetarna och teamen till kontinuerlig utbildning och kunskapsutveckling samt genom att erbjuda unika möjligheter till avancemang i ett internationellt företag.

 • Skillnaden med Parker

  Parker är världsledande inom rörelse- och styrteknik och vi förstår att våra medarbetares insatser är grunden för våra framgångar. Vi är ett annorlunda företag med en syn på karriärutveckling som är lika innovativ som våra tekniska lösningar.

 • Den perfekta sökanden

  Framgångsrika Parkermedarbetare kommer från olika bakgrunder men har flera gemensamma värderingar och egenskaper. Passar du för ett jobb hos Parker? Läs mer om olika typer av sökanden och vilka egenskaper vi söker när vi anställer nya medarbetare.

 • Vårt samhällsansvar

  Parker inser det starka sambandet mellan vårt företags välbefinnande och olika ekonomiska, miljömässiga och samhällsmässiga faktorer. Därför inriktar vi våra hållbara insatser på medarbetarnas välbefinnande, ansvarsfull resursanvändning och på samhällsansvar på de platser där vi är verksamma.

 • Militärrekrytering

  En övergång från en militärkarriär till en karriär hos Parker underlättas av våra gemensamma värderingar. Vi tror på att ge våra medarbetare inflytande att skapa lösningar som är till gagn för mänskligheten.

 • Mångfald och inkludering

  Mångfald är inte bara en del av vår rika historia eller nuvarande kultur, det är även en central aspekt i våra långsiktiga mål och framtidsplaner. Mångfald och inkludering är avgörande för att skapa en respektfull arbetsplats där alla medarbetare har inflytande och möjlighet att växa och utvecklas, och uppskattas för sina bidrag till företaget.

 • Jämlikhet

  Parker är en arbetsgivare som värnar om jämlikhet och icke-diskriminering samt arbetar för att skapa en trivsam och engagerande miljö.

Parker klarar världens största tekniska utmaningar på platser i hela världen från Cleveland i USA till Shanghai i Kina.

Sök bland Parkers lediga jobb geografiskt.