Jobbe hos Parker

Som den globale lederen innen bevegelses- og kontrollteknologi, gleder Parker seg når produktene og løsningene løser utfordringene til kundene våre.

Vår globale suksess er basert på en enkel ligning: selvstendige ansatte som opererer i et støttende miljø, fremmer nyskapende ideer og løsninger. Vi oppfordrer våre ansatte til å arbeide for ideene sine – og enda viktigere, vi lytter til dem. Når vi lykkes, roser vi medarbeiderne og teaminnsatsen, og skaper eksepsjonelle muligheter for karrierevekst med et globalt selskap.

En karriere hos Parker tilbyr et grenseløst potensiale for faglig og personlig vekst. Du jobber sammen med de skarpeste hodene i verden, hjelper til med å utvikle nyskapende teknologi og produkter, og bidrar til selskapets mål om å løse verdens største tekniske utfordringer.

En Parker-ansatt har en positiv innvirkning på verden, og vi, i vår tur, ønsker å ha en positiv innvirkning på livene til våre ansatte. Vi gjør dette ved å etablere engasjerende og støttende arbeidsmiljøer, investere i helse og velvære for våre ansatte og deres familier, oppmuntre til etterutdanning og kompetanseutvikling, og ved å tilby gode utviklingsmuligheter med et globalt selskap.

 

 • Forskjellen med Parker

  Parker er den globale lederen innen bevegelses- og kontrollteknologi, og vi vet at det er innsatsen fra våre ansatte som skaper grunnlaget for denne suksessen. Vi er et annerledes selskap med en tilnærming til karriereutvikling som er like nyskapende som våre tekniske løsninger.

 • Den perfekte kandidaten

  Vellykkede Parker-ansatte kommer fra en rekke forskjellige land, men deler et felles sett med verdier og egenskaper. Passer du godt inn hos Parker? Les mer om hvilke typer kandidater og egenskaper vi søker etter når vi ansetter nye personer.

 • Vårt sosiale ansvar

  Parker vet at det er en sterk sammenheng mellom selskapets helse og ulike økonomiske, miljømessige og sosiale faktorer. Det er derfor vi fokuserer på ansattes velferd, ansvarlig bruk av ressurser og har et sosialt ansvar for lokalsamfunnene der vi driver virksomhet.

 • Militærrekruttering

  Overgangen fra en karriere i militærtjeneste til en karriere hos Parker er enklere, takket være våre felles verdier. Vi tror på å selvstendiggjøre våre ansatte, slik at de kan skape løsninger som gagner menneskeheten.

 • Mangfold og inkludering

  Mangfold er ikke bare en del av vår historie eller nåværende kultur, men også en sentral del av våre mål og fremtidsplaner. Mangfold og inkludering er avgjørende for å skape en arbeidsplass med respekt, der alle ansatte er selvstendige, har muligheten til å vokse og roses for sin innsats.

 • Likestilling

  Parker er en arbeidsgiver som legger vekt på positiv særbehandling/likestilling ved ansettelse, som utvider sitt engasjement utover likestilling og ikke-diskriminerende praksis til å ta positive skritt for å skape et inkluderende og selvstendig arbeidsmiljø.

Parker løser verdens største tekniske utfordringer over hele kloden, fra Cleveland i Ohio til Shanghai i Kina.

Søk etter en jobb hos Parker etter sted.