Yhteiskunnallinen vastuumme

Parkerin työntekijät ratkaisevat yhdessä maailman suurimpia teknisiä haasteita puhtaan veden saannista aina lääketeknologian edistysaskeliin.

Tekniikoillamme, ratkaisuillamme ja työntekijöillämme on keskeinen asema elämänlaatuun vaikuttavien ongelmien ratkaisemissa sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti niissä yhteisöissä, joissa toimimme. Parker on jo kauan sitten tunnistanut vahvan yhteyden yrityksen menestyksen ja useiden taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten tekijöiden välillä. Siksi keskitymmekin työntekijöiden hyvinvointiin ja luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja kannamme yhteiskunnallisen vastuumme yhteisöissä, joissa toimimme.

Parkerin sisäinen yhteiskunnallinen vastuu lähtee siitä, että työntekijät voivat valita terveydenhuoltopalvelunsa ainutlaatuisista vaihtoehdoista. Parkerin hyvinvoinnin ja ehkäisevän hoidon ohjelma tarjoaa työntekijöille kattavia hoitovaihtoehtoja, kuten ehkäisevän hoidon ja täydentäviä hoitoja.

Ulkoiseen yhteiskunnalliseen vastuuseen kuuluu se, että Parker hyödyntää laajaa teknistä osaamistaan maailmanlaajuiseen huolenaiheeseen eli ympäristön suojeluun edistämällä rajallisten luonnonvarojen säilyttämistä. Parkerin tuotteita ja tekniikoita käytetään lukemattomissa kuljetussovelluksissa. Tuotteemme asettavat uuden mittapuun tehokkaalle toiminnalle ja edistävät päästöjen vähenemistä ja ilmanlaadun paranemista. Polttoaineiden osalta Parkerin tuotteet puhdistavat prosessia sen jokaisessa vaiheessa. Lisäämme tehokkuutta ja vähennämme jätteen syntyä talteenoton aikana vähentäen siten lukuisten ajoneuvosovellusten polttoaineen käyttöä. Lisäksi vähennämme saasteita parantamalla polttohyötysuhdetta ja päästöjen suodatustekniikkaa.

Parker tunnustaa luonnonvarojen ja ympäristön säilyttämisen tärkeyden. Olemme sitoutuneet työntekijöidemme, yhteisöjemme ja asiakkaidemme terveyteen ja turvallisuuteen.

Parkerin kestävä kehitys

Kestävää liiketoimintaa: 101 älykästä tuotetta